Finlandiya’dan Metni Cevapları

Finlandiya’dan Metni Cevapları
Finlandiya’dan Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Finlandiya’dan Metni Cevapları

Finlandiya’dan Metni Sayfa 36 Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Eğitim yönünden dünyanın en gelişmiş ülkeleri hakkında yaptığınız araştırmanın sonuçlarını arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Genel olarak Batıdaki eğitim sisteminin çok iyi olduğu düşüncesi dünya genelinde hakim olsa da bazı Doğu ülkeleri son yıllarda eğitim kalitesi açısından ilk sıralarda yer almaya başlamıştır. İşte dünyanın en iyi eğitim sistemi olan 7 ülkesi:

  • Çin
  • Hong Kong
  • Finlandiya
  • Singapur
  • Japonya
  • Kanada
  • Yeni Zelanda

2. Eğitimli ve bilinçli bir neslin yetişmesi için neler yapılmalıdır? Düşüncelerinizi açıklayınız.
Cevap: İyi bir eğitim ve öğretim de gençliği yetiştirecek kimselerin iyi donanımlı olmasını gerektirir. Bunlar olmadan da kültür ve değerlerimizi koruyabilme; bunları gelecek kuşaklara iletebilme başarısına ulaşamayacağız.

Finlandiya’dan Metni Sayfa 39 Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını tabloda yer alan kelimeler başlığının altına yazınız. Yazdığınız kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını uygun başlığın altına yazınız.

Tramvay
Tahminim: Bir ulaşım aracı
Sözlük anlamı: kent içi yolcu taşımasında kullanılan, yol üzerinde çıkıntı yapmayacak biçimde döşenmiş özel raylar üzerinde hareket eden, elektrik gücüyle işleyen yolcu taşıtı.

Medeni
Tahminim: Uygar
Sözlük anlamı: düşün, bilim, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş, dolayısıyla yaşama biçiminde gerekli bir düzeye erişmiş (ülke, toplum).

Kuaför
Tahminim: Kadınların saçını kesen kişilerin mesleği
Sözlük anlamı: saç, sakal kesmeyi, tıraş etmeyi meslek, iş edinmiş kimse.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimelerden üçünü cümle içinde kullanınız.

Cümlelerim

Kuaför kadın çok güzeldi.
Medeni bir toplum için eğitim şart
Tramvay biletleri çok pahalı

Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.
Cevap: Hazırlayacağınız sözlüğe ekleyebilirsiniz.

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimelerin kökünü ve ekini belirleyiniz.

Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde.
Bahçeler, parklar eksik değil.

ev-ler : ler/-lar çoğul eki
otel-ler ler/-lar çoğul eki
dükkan-lar ler/-lar çoğul eki
Bahçe-ler ler/-lar çoğul eki
Park-lar ler/-lar çoğul eki

Finlandiya’dan Metni Sayfa 40 Cevapları

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Kelimelere gelen eklerin kelimeye hangi anlamı kattığını öğretmeninizin rehberliğinde belirleyiniz.
Anneme doğum gününde gül aldım.
Anneme doğum gününde güller aldım.
Cevap: -ler/-lar eki kelimeye çoğul anlamı katmıştır.

b) Verilen boşlukları “-ler, -lar” eklerinden uygun olanıyla doldurunuz.

• Bergama hakkında yazılan yazılar bizim için çok değerliydi.
• Bu millet nice Ömerler nice Fethiler yetiştirmiştir.
• Bütün gece yarın okuyacağım kitaplar hakkında düşündüm.
• Finlandiyalılar çok temiz bir milletmiş.

Bilgi Kutusu
Varlıkların sayıca birden fazla olduğunu gösteren eklere çoğul eki denir. Çoğul eki “-ler” ve “-lar”dır.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden ve okuma sırasında tuttuğunuz notlardan yararlanarak yanıtlayınız.

1. Yazar hangi şehri dolaşmaktadır? Şehri neye benzetmektedir?
Cevap: Helsinki’yi dolaşıyormuş. Burası bir şehir değil; bir çiçek bahçesine benziyormuş… Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değilmiş.

2. Yazar, genç kızların hangi özelliklerinden bahsetmektedir?
Cevap: Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz; öyle terbiyeli ki, en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilirmiş. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyormuş.

3. Yazar, kundura boyacısı çocuğu gördüğünde neden şaşırmaktadır?
Cevap: Çünkü çocuk müşteri beklerken kitap okuyormuş.

4. Kuaförde, yazarın gözüne çarpan nedir? Yazar bununla ilgili hangi sonucu çıkarmaktadır?
Cevap: Saçlarını çok temiz, kıvrak düzelttiren Fin kadınları tırnaklarına koyu boyalar sürmüyorlarmış; şunu anlamış ki, burada, süsleneceğiz diye yaradılışın dışında bir şeyler yapmaya özenmiyorlarmış.

5. Tramvaydaki biletçilerin hangi özellikleri yazarın ilgisini çekmektedir?
Cevap: Biletçiler kadınmış. Lâcivert kostümler giyinmişler, başlarında kasketleri varmış. Bunlar da terbiyeli birer ev kızı imiş. Ellerine, tırnaklarına gözüm ilişmiş; tertemiz, en küçük bir kir, leke yokmuş. Bileti alırken tiksinmemiş; iğrenmemiş. Yolcularla ne boş yere konuşmaları, ne de gevezelik etmeleri varmış.

6. Adada yazarın dikkatini neler çekmektedir?
Cevap: Adayı en kimsesiz köşelerine, kıyılarına kadar gezmişler, dolaşmışlar; aransa, yerlere atılmış bir çöp, bir kâğıt parçası, bir meyve kabuğu bile bulunmazmış. En yüksek bir yapı zevkiyle kurulmuş köşklerin balkonlarından renk renk çiçekler uzanmış. Çiçek, toprak kokusundan, renkten ve sesten başı dönmüş.

7. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: kâğıt : artık günümüzde inceltme işareti kullanılmamaktadır.

Finlandiya’dan Metni Sayfa 41 Cevapları

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda metinden alınan bir paragraf verilmiştir. Bu paragrafta yer alan cümleleri inceleyiniz. Yazarın kendi düşüncesi olan cümlelerin altını çiziniz, herkesçe bilinen gerçeklerin anlatıldığı cümleleri ise farklı renkte bir kalemle belirgin hâle getiriniz.

Helsinki’yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi… Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor. Sokakların ortasındaki bahçeler içinde lokantalar var. Yemyeşil şimşir ağaçlarının kenarında, kocaman bahçe şemsiyelerinin altına konmuş masalarda yemek yeniyor. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

Helsinki’yi dolaşıyoruz. Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesiEvler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. Bahçeler, parklar eksik değil. Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor. Sokakların ortasındaki bahçeler içinde lokantalar var. Yemyeşil şimşir ağaçlarının kenarında, kocaman bahçe şemsiyelerinin altına konmuş masalarda yemek yeniyor. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

Bilgi Kutusu
Altını çizdiğiniz, yazarın kendi düşüncesi olan cümleler öznel cümlelerdir. Bu tür cümlelerin anlamı kişiden kişiye değişebilir. Farklı renkte kalemle belirgin hâle getirdiğiniz cümleler ise nesnel cümlelerdir ve bunların doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanabilir.

b) Yukarıdaki paragraf dışında metinde yer alan öznel ve nesnel cümlelere örnekler belirleyiniz ve uygun başlığın altına yazınız.

NESNEL CÜMLELER

Cevap: Evler, oteller, lokantalar, dükkânlar hep bir yeşil dekor içinde. / Ağaçların altında, yolların kenarında beyaz boyalı kanepeler, koltuklar var. / Burada genç, yaşlı, çocuk, isteyen oturup dinleniyor, okuyor, güneşleniyor.

ÖZNEL CÜMLELER

Cevap: Burası bir şehir değil, bir çiçek bahçesi.. Buralarda iş gören genç kızlar öyle şık, temiz öyle terbiyeli ki en iyi yetişmiş ev kızları da bu kadar olabilir. Önlerine taktıkları şık, pırıl pırıl keten önlükler bile insanı kendisine çekiyor.”

Finlandiya’dan Metni Sayfa 42 Cevapları

6. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metin hangi türde yazılmıştır?
Cevap: Bu metin bir Gezi Yazısıdır.

b) Metnin türünü nasıl belirlediğinizi metinden örneklerle açıklayınız.
Cevap: “Helsinki’yi dolaşıyoruz” cümlesi bile metnin gezi yazısı olduğunu bizlere gösterir.

7. ETKİNLİK

Ülkemizin eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz.

Cevap: Bir ülkede büyük kitleleri kapsayan değişiklikler ancak bilimsel verileri taban aldığında kalıcı olur. Batıda, politikacıların
bilimsel verilere erişmesi için gerek bağımsız şirketler gerekse üniversiteler gibi devlet kuruluşları araştırmalar üretmekte ve bunları karar odakları ile paylaşmaktadır. Bu epistemolojik veriler yanında, karardan etkilenenlerin karar verme sürecine katılımları da önemlidir.

Konuyu belirlemiş. (x)
Konuyu sınırlandırmış. (x)
Konuyu araştırmış. (x)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri tam ve eksiksiz getirmiş. (x)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (x)
Göz teması kurarak konuştu. (x)
İşitilebilir bir ses tonu kullandı. (x)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (x)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (x)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (x)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (x)

Finlandiya’dan Metni Sayfa 43 Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerle ilgili soruları cevaplayınız.

1. İlk görselde verilmek istenen ileti nedir?
Cevap: Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere yer verilmesinin gerekli ve saygı açısından doğru olduğu anlatılmaya çalışılmıştır.

2. Toplu taşıma araçlarında yaşlılara, hamilelere ve engellilere yer verilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Açıklayınız.
Cevap: Evet düşünüyorum. Çünkü onlar hem sağlık bakımından hem de saygı bakımından bence önceliklidirler.

3. İkinci görselde verilmek istenen ileti nedir?
Cevap: Bir kütüphanede sessiz olunması gerekirken saygısızca oyun oynayan kişiler eleştirilmektedir.

4. Sizce kütüphanedeki insanlar neden rahatsız olmuştur?
Cevap: Çünkü kütüphaneye insanlar ders çalışmak sessizce kitap okumak için gelmektedirler. Oysa bu karikatürde gürültü yapanlar bu kişilere saygısızlık yapmaktadırlar.

Finlandiya’dan Metni Cevapları Sayfa 44

Defterinize medeniyet kavramıyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Metninizi yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.
• Yazınızın açık ve anlaşılır olması amacıyla günlük hayattan örnekler veriniz. Yazınızın içeriğine uygun atasözü, deyim ve özlü sözlerle düşüncelerinizi zenginleştiriniz.
Cevap: Medeniyet: Arapça’da “şehir” anlamına gelen Medine isminden Osmanlı Türkçesinde türetilmiştir. Medeniyet kelimesi kök anlam itibarı ile yönetmek, malik olmak anlamlarına gelen din mastarı ile ilişkili olarak da anlamlandırılmıştır. Medeni, medini, “şehre ait”, “şehre mensup”, “şehirli” anlamlarına gelir. Yani kelimelerin ikamet anlamları da vardır. Yunancada “polis” kelimesi “şehir ve şehir devleti” anlamına gelmektedir. Eflatun’un diyaloglarından birisi olan “Politeia” kelimesi Arapça’da şehir yönetimi olarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde “medeni” kelimesi hem sosyal hem siyasal bir niteliği de ifade etmektedir.

Yazımın Konusu: Medeniyet
Yazımın Ana Fikri: Medeniyetin tarihi ve önemi
Giriş Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin tanımı nasıl dilimize geçtiği
Gelişme Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin olmazsa olmazları medeniyetin toplum için gerekliliği
Sonuç Bölümünde Anlatacaklarım: Medeniyetin insan yaşamındaki yeri ve vazgeçilmezliği

Gelecek Derse Hazırlık

Kul hakkı konusunda araştırma yapınız ve edindiğiniz bilgileri defterinize not alınız.

Cevap: Kul hakkı

Bir kimse bir kimsenin hakkını yer, malını çalar, hırsızlık yapar ise büyük vebali olan kul hakkını işlemiş olur. Kul hakkı pek çok sebebe bağlı olarak işlenebilir. Dolayısıyla bir kişinin istenmediği bir şey yapması, onu alay etmek, küçük düşürmek, başkasının yanında aşağılamak, rencide etmekte bir kul hakkıdır.

53
63
50
52
53
73
54
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.