Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair, kabul tarihi 09/05/2018 olan 7141 nolu Kanunla, 2809 sayılı kanuna yapılan ek maddeyle önce Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi adıyla, daha sonra ise 18 Ocak 2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair, kabul tarihi 17/01/2019 olan 7161 nolu Kanunun 14.maddesi ile 2809 sayılı Kanunun ek 178.maddesi başlığının birinci fıkrasında yer alan “Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” ibareleri, “Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” olarak değiştirilmesi ile kurulmuştur.

Fakülteler

  • İslami İlimler Fakültesi.
  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi.
  • Tıp Fakültesi.
  • Hukuk Fakültesi.
  • Diş Hekimliği Fakültesi.
  • Sağlık Bilimleri Fakültesi.
  • Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi.
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.

Yabancı Diller Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulları

  • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
  • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu