1. HABERLER

  2. ÜNİVERSİTE

  3. Iğdır Üniversitesi kayıt işlemleri
Iğdır Üniversitesi kayıt işlemleri

Iğdır Üniversitesi kayıt işlemleri

2019-2020 Iğdır Üniversitesi kayıt için gerekli belgeler neler, kayıtlar ne zaman başlayacak ne zaman sona erecek, üniversite ne zaman açılacak detaylar haberimizde...

2019 YKS  İLE IĞDIR ÜNİVERSİTESİNE YERLEŞEN ADAYLARIN KESİN KAYIT İŞLEMLERİ

KAYIT İŞLEMLERİ

2019 YKS sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Kayıt Tarihleri;

  1. e-devlet kayıtları (Öğrencilerimizin www.turkiye.gov.tr Adresinden Kayıt Bürolarımıza Gelmeden Yapacağı Kayıt İşlemidir.) 16 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.
  2. Şahsen veya Vekaleten Kayıt (Öğrencilerimizin Iğdır Üniversitesinde Bulunan Kayıt Bürolarına Gelerek ya da  Kanuni Vekillerini Göndererek Yapmış Olduğu Kayıt İşlemleridir.) 19–23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik Kayıt (e-devlet kayıt);

Öğrenciler için e-devlet kayıt zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. (İsteyen öğrenciler üniversiteye 19 - 23 Ağustos 2019  tarihleri arasında şahsen gelerek veya kanuni vekillerini göndererek kayıt yaptırabilir.) Elektronik kayıt (e-kayıt) yaptırmak isteyen öğrenciler PTT şubelerinden e-devlet şifresi alacaklardır.

 Elektronik kayıt yaptıracak öğrenciler 16 - 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında www.turkiye.gov.tr adresindeki e-hizmetler bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. E-Kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup, Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir.

Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 E-Kayıt yapan öğrenciler üniversiteye herhangi bir belge getirmeyeceği gibi herhangi bir kayıt onayı da yaptırmayacaktır. (e-kayıt yapan öğrencilerin kaydı kesinleşmiş olacaktır.)

 E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır.(Bu belgenin ders kayıt haftasında Fakülte /MYO/Yüksekokul öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.)

ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN KAYIT YERLERİ VE TARİHLERİ

Kayıt işlemleri aşağıda yazılı yükseköğretim programlarına yerleştirilen tüm adaylar için 19 - 23 Ağustos 2019  tarihleri arasında belirtilen kayıt yerlerinde yapılacaktır. Öğrencilerin kayıt için  sadece ÖSYM Yerleştirme Sonuç çıktısını getirmeleri yeterlidir.

KAYIT YERİ

KAYIT YAPACAK FAKÜLTE –MYO-YÜKSEKOKUL

 

ZİRAAT FAKÜLTESİ
ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ

Ziraat Fakültesi

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 

Fen Edebiyat Fakültesi

 

Mühendislik Fakültesi

 

İlahiyat Fakültesi

 

IĞDIR MYO
ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ

IĞDIR MYO

 

Teknik Bilimler MYO

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

 

BESYO
ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu

 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
KARAAĞAÇ KAMPÜSÜ

Sağlık Hizmetleri MYO

 

Tuzluca MYO

 

Turizm Fakültesi

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

 

Geleneksel Türk El Sanatları

 

 

ULAŞIM

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde bulunan Fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz Kampüs Minibüsleriyle ulaşım sağlayabilirler.

Adres: Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Doğubeyazıt Yolu Üzeri,

 Karaağaç Kampüsü öğrenciler ise şehir merkezinde yürüme mesafesinde Kars yolu Üzeri Karaağaç Kampüsünde kayıtlarını yapabilirler.

HARÇLAR

II. Öğretim ve II. Üniversite Ücreti Yatırma Tarihleri: Öğrenim ücretlerini öğrencilerimiz Üniversite kesin kaydını yaptıktan sonra Herhangi bir Halk Bankası ATM veya şubesinden öğrenci numarası girerek yatırabilirsiniz.

Öğrenci Numarasına ulaşmak için tıklayınız.

Öğrenci harçlarına ulaşmak için tıklayınız

E-DEVLETTE KAYIT YAPILMAYACAK OLUP ŞAHSEN ÜNİVERSİTEYE GELEREK KAYIT YAPILACAK OLAN PROGRAMLAR

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MYO

PROGRAMLAR

 

Iğdır MYO

Özel Güvenlik ve Koruma

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

 

BESYO

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Antrenörlük

Antrenörlük (İÖ)

 

Güzel Sanatlar Fakültesi

Resim

Geleneksel Türk El Sanatları

ÖN KOŞULLU OLDUĞUNDAN ÜNİVERSİTEYE ZORUNLU OLARAK GELEREK KAYIT YAPTIRACAKLAR İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR;

1)-Iğdır Meslek Yüksekokuluna bağlı Özel Güvenlik ve Koruma programı Bkz. 217 "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 10. maddesi d, e, f, bentleri

(d) (Değişik: 2/1/2017 - KHK-680/69 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/67 md.) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. 2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak. 3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

e) (Mülga: 23/1/2008 – 5728/578 md.) 8845

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak. (1))

ile "5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik "in 18. Maddesinde (Bk.Madde 18- Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartların yanı sıra aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde, bir hastaneden veya yeterli bir sağlık kuruluşundan alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu istenir.

a)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

c) (Değişik:RG-11/9/2011-28051) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

d) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

e) (Mülga:RG-11/9/2011-28051)) belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

2)-Iğdır Meslek Yüksekokuluna bağlı Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ve Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı Bk. 49 SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak). 4) Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları gerekmektedir.). 5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.

SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ/UÇUŞ HAREKAT YÖNETİCİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler: 1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak. 2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAM HAKKINDA KAYIT İŞLEMİ

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

BESYO ÖZEL YETENEK SINAVI KAZANANLAR

KAYIT TARİHİ

(Bizzat Başvuru)

KAYIT MERKEZİ

(Bizzat Başvuru)

Asıl Kazananlar

26-29 Ağustos 2019

ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ

BESYO MÜDÜRLÜĞÜ

Yedek Kazananlar

04-05 Eylül 2019

ŞEHİT BÜLENT YURTSEVEN KAMPÜSÜ

BESYO MÜDÜRLÜĞÜ

Güzel Sanatlar Fakültesi

GÜZEL SANATLAR  ÖZEL YETENEK SINAVI KAZANANLAR

KAYIT TARİHİ

KAYIT MERKEZİ

(Bizzat Başvuru)

(Bizzat Başvuru)

Kesin Kayıt

19-23 Ağustos 2019

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kayıt Bürosu

Yedek Kayıtları

26-29 Ağustos 2019

Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Kayıt Bürosu

HAZIRLIK SINIFI OLAN PROGRAMLAR

İlahiyat Programı (I. ve II. Öğretim) hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler

 

Başlangıç

Bitiş

Hazırlık Muafiyet Sınavı Müracaatları

16.09.2019

27.09.2019

Hazırlık Muafiyet Sınavı

23.09.2019

23.09.2019

Tarihleri arasında Muafiyet Sınavına girebilir.

İZİN/KAYIT DONDURMA

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl için kayıt dondurmak isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile yerleştikleri Fakülte, Yüksekokul ve MYO Öğrenci İşlerine başvuracaklardır.

MUAFİYET VE İNTİBAK MÜRACAATLARI

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşlerine transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (Dersler harfli not olarak muaf edilerek not ortalamasına katılır.)

Not: Hazırlık sınıfı bulunan programların öğrencileri intibak başvurularını, hazırlık sınıfına kayıt yapıldığı ilk yarıyılda ilgili birime yapar. Herhangi bir nedenle bu süre içerisinde başvuru yapamayan öğrenciler, birinci sınıfların ders kayıtlarını yaptıkları ilk yarıyılda süresi içerisinde başvuru yapabilir

KAYIT TARİHİNDE ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLER;

Kayıt tarihi itibariyle ortaöğretim kurumlarından mezun olamayan ancak bütünleme ve tek ders sınavına girecek adaylarında 19–23 Ağustos 2019 tarihleri arasında üniversiteye gelerek GEÇİCİ KAYITLARINI yaptırmalarına, ancak bu öğrenciler mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ibraz etmeleri halinde Asıl Kayıtları yapılacağına, bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları kesinlikle silineceğine ve bu durumda olup belirtilen tarihlerde Geçici Kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtlarının kesinlikle yapılmayacaktır.

KAYIT ESNASINDA HERHANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞILMASI DURUMUNDA KAYIT YAPACAĞINIZ BİRİM ÖĞRENCİ İŞLERİYLE İLE “İLETİŞİM” E GEÇİNİZ.

Iğdır Üniversitesi 2019–2020 Eğitim-Öğretim yılı ders kayıtları 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacaktır. Ders kayıtlarını hazırlık sınıfı okuyacak öğrencilerimiz hariç geri kalan öğrencilerimiz sistem üzerinden kendileri yapacaktır.

Önemli not : Güncel bilgiler için üniversitenin sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Tıklayınız

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.