İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

İhtiyar Çilingir Metni Cevapları
İhtiyar Çilingir Metni Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

İhtiyar Çilingir Metni Cevapları

İhtiyar Çilingir Metni Sayfa 154 Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Anadolu’da yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlarla ilgili yaptığınız araştırmalardan edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Anadolu’da halen yaşatılmaya çalışılan el sanatları ve zanaatlar ; Çini Sanatı, Hat Sanatı, Cam Sanatı, İşleme Sanatları, Bakırcılık, Çömlekçilik, Ağaç İşleri Sanatı, Halı Dokumacılığı ve örgülerdir.

2. Yörenizde bulunan el sanatlarının neler olduğunu açıklayınız.
Cevap: Yöremizde bulunan el sanatları çok olmasa da el örgüleri, halı dokumacılık, ebru ve tahta oymacılığı gibi sanatlardır. Ebruli sanatı kitre ile yoğunlaştırılan su yüzeyinde özel boyalar kullanılarak fırça, biz ve tarak gibi aletler ile bir takım özel tekniklerle oluşturulan, desenlerin kağıt üzerine aktarılması ile yapılan süsleme sanatıdır. Ebruli de belli başlı teknikler bulunmaktadır. Bu teknikler battal ebru, gelgit ebru, şal ebru, serpme, bülbül yuvası, taraklı ebru, dalgalı ebru, hafif ebru, zemin ebrusu ebru sanatında bizim evde yapabilmemiz için tüm ayrıntıları öğrenebileceğimiz kurslar bulunmaktadır.

İhtiyar Çilingir Metni Sayfa 157 Cevapları

1. ETKİNLİK

a) Aşağıda metindeki bazı kelimelerin harfleri karışık şekilde verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri bulup kutucuklara yazınız.

(KÖRÜK) Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.
(MUNTAZAM) Düzenli, sürekli ve düzgün bir biçimde.
(NOKSAN) Eksik.
(USUL) Bir amaca erişmek için izlenen düzenli yol, tutulan yol, yöntem, tarz.
(İÇERLEMEK) Kırılmak, alınmak.

b) Anlamını öğrendiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

Körük: Körükten çıkan ateş demiri eritiyordu.
Muntazam: Muntazam bir gol idi.
Noksan: Onun çok noksan bir çalışma stili var.
Usul: Usul bilmeyenler başarılı olmazlar.
İçerlemek: Onun bu hareketine içerlemek doğruydu.

2. ETKİNLİK

Metinden, soru eki almış cümleyi belirleyiniz ve belirlediğiniz cümleyi aşağıya yazınız.

Cevap: Canım, parasıyla değil mi?

İhtiyar Çilingir Metni Sayfa 158 Cevapları

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili kelime ve kelime gruplarını inceleyiniz. Daha sonra incelediğiniz kelime ve kelime gruplarının aralarındaki anlam ilişkisini belirleyerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Hakan bu akşam sinemaya gidecek.
O, bu akşam sinemaya gidecek.

Bugün İstiklal Caddesi’nde sinema var mı?
Bugün orada sinema var mı?

Ara verilince ne görsek balkonda babamla benden başka kimse yok.
Ara verilince ne görsek balkonda bizden başka kimse yok.

Cevap: Bu kelimeler zamirdir. Zamirler isimlerin yerine kullanılan ve adıl olarak da bilinen sözcük türleridir. Bu cümlelerde ilk cümlelerde isimler yer alırken alttaki cümlelerde altı çizili sözcükler isimlerin yerine kullanılan zamirlerdir.

b) Aşağıdaki cümlelerde yer alan zamirleri yuvarlak içine alınız.

Bütün kitapları ben okudum.
Dedemler oraya elli yıl önce gitmiş.
Çocuklardan birkaçı kütüphaneyi çok seviyordu.
Sen bunları nereden öğrendin?
Bazıları senin hiç konuşmadığını düşünüyor.
Lütfen buraya gel

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Yazar, çilingiri nasıl betimlemektedir?
Cevap: Yazar, çilingiri ihtiyarlamış, küçülmüş, ak sakallı, küçük yüzlü bir adam, gözünde çifte gözlüklü olarak betimlemektedir.

2. Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ne yapmaktadır?
Cevap: Yazar dükkânın önünde dururken çilingir ufak kilitler, Eski zaman kapı halkaları, menteşeler, hayvan zincirleri yapıyor. Bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten çekip ucunu, kemali dikkatle kapıyor, bir parça büküyor. Onu tekrar ateşe verinceye kadar, evvelki hazır oluyor.

3. Genç adam, çilingirden ne yapmasını istemektedir?
Cevap: Genç adam, çilingirden değneğin ucuna beş on halka geçirilmesini yapmasını istemektedir.

4. Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir neden gencin dediğini yapmak istememiştir?
Cevap: Genç adam, değneğin yan tarafına bir halka daha taktırmak isteyince çilingir onun usulünün böyle olmadığını söyleyerek gencin dediğini yapmak istememiştir.

5. Çilingir, gencin hangi sözüne içerlemiştir? Çilingir bu söze neden içerlemiştir?
Cevap: Çilingir, gencin “Parasıyla değil mi” sözüne içerlemiştir. Mesleğini aşkla yaptığı ve her şeyin para olduğunu düşünmediği için içerlemiştir.

6. Okuduğunuz metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: Konuşmalar tırnak işareti ile ayrılmamış, konuşma çizgisi bazı yerde kullanılmamıştır.

5. ETKİNLİK

Siz çilingir dükkânında olsaydınız, çilingire hangi soruları sormak isterdiniz? Yazınız.

Bu mesleğe nasıl başladınız?
Bu meslekten ne kadar kazanıyorsunuz?
Sizden sonra bu mesleği kim devam ettirecek?

İhtiyar Çilingir Metni Sayfa 159 Cevapları

6. ETKİNLİK

Metnin konusunu ve ana fikrini uygun başlığın altına yazınız.

Metnin Konusu: Yazarın gözüne bir çilingir dükkanı ilişmesi, gelen gencin parayla usulune uygun olmayan bir değnek yaptırmak istemesi ve demircinin bunu parayı önemsemeyerek yapmaması
Metnin Ana Fikri: Sanat aşkı.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Neden-sonuç cümlelerinin başına “N”, amaç-sonuç cümlelerinin başına “A”, koşul cümlelerinin başına ise “K” yazınız.

(N) Yorulduğu için maratonu tamamlayamadı.
(K) Ödevlerini bitirirsen bilgisayarda oyun oynayabilirsin.
(A) Bisiklet alabilmek için bütün yaz babasının yanında çalıştı.
(K) İstediğin topu alırım yeter ki sen üzülme.
(N) Seni rahatsız etmeyelim diye yüksek sesle konuşmadık.
(A) Kasları güçlensin diye spor yapıyor.
(N) Zaman yetersizliğinden halk oyunları grubu çalışmalarını tamamlayamadı.
(A) Kitap okumak için kütüphaneye gitmiş.

8. ETKİNLİK

Öğretmeninizin tartışma kurallarıyla ilgili yapacağı açıklamaları dikkatle dinleyiniz. Ardından sınıfınızı öğretmeninizin rehberliğinde iki konuşmacı grubuna ayırınız ve “El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?” sorusunun cevabını aramak amacıyla büyük grup tartışması yapınız.

Cevap: El işçiliğiyle yapılan ürünler mi yoksa fabrikalarda üretilen ürünler mi daha estetiktir?

Bence el işçiliği ile üretilen ürünler daha estetiktir. Çünkü fabrikada üretilen bütün ürünler aynıdır. Mekaniktir. Oysa el işçiliğindeki her ürün kendine hastır. Özeldir.

İhtiyar Çilingir Metni Sayfa 160 Cevapları

9. ETKİNLİK

Serim bölümü verilen aşağıdaki masalın devamında olabilecek olayları kendi hayal gücünüzün yardımıyla defterinize yazınız.

Ben büyüküm

Üç yaşında minimini bir çocuk varmış. Küçücük elleri, küçücük ayakları, küçücük bir burnu varmış. Bu çocuğun bir de ağabeyi varmış. Ağabeyin elleri, ayakları, burnu kocamanmış. Küçük kardeş çok üzülürmüş. “Ben ne zaman büyüyüp ağabeyim gibi olacağım?” dermiş. Ağabeyi ile ellerini üst üste koyarlarmış, hep ağabeyin eli daha büyük çıkarmış. Ayaklarını üst üste koyarlarmış, yine büyüklük yarışını ağabeyi kazanırmış. Küçük kardeş ağabeyine çok kızarmış o zaman. “Ben senden büyüküm! Ben senden büyüküm!” diye bağırırmış. Ağabeyi yalnızca gülermiş ona.

Aslında üç yaşındaki bütün diğer çocuklar gibiymiş o da. Bebek değilmiş elbette ama daha “büyük bir çocuk” da değilmiş! Annesi onu kucağına alıp, “Benim canım bebeğim.” diye saçlarını okşadığında, annesine de çok kızarmış. “Ben bebek değilim! Ben kocamanım, büyüküm!” dermiş. Annesi yalnızca gülermiş ona. Bu küçük kardeşin kendisi gibi küçücük oyuncakları varmış. Küçük hayvanları, küçük askerleri, küçük adamları… Renk renk arabaları… Hepsi de küçük çocuktan küçükmüş. En çok küçük ayısını ve Özgecan bebeğini severmiş küçük kardeş. Onlar da küçük kardeşten çok küçüklermiş. Bütün oyuncaklarının yanında küçük kardeş kocamanmış ama evde kimse bunun farkında değilmiş. Herkes ona hep, “Sen küçüksün!” der dururmuş.

Bir gece yatağında yatmış, pencereden yıldızları seyrederken camda bir tıkırtı duymuş. “Tık tık tık!” Küçük kardeş bir de bakmış, minicik bir kuş. Gagası ile cama vuruyor. Hemen yatağından fırlayıp kuşun yanına gelmiş. “Yaklaş küçük kardeş.” demiş kuş. “Ben küçük değilim!” diye kızmış küçük kardeş. Kuş gülmüş. Demiş ki, “Ben dilek kuşuyum. Küçük çocukların dileklerini yerine getiririm. Senin bir istediğin var mı, küçük kardeş?” (…)

Cevap: Küçük kardeş demiş ki ben büyümek istiyorum. Kuş hemen onu büyütmüş. Çocuk büyüyünce bakmış ki sabahları erken kalkarak işe gitmek zorunda, çok çalışıp kıt kanaat geçinmek derdine düşmüş. Eskisi gibi oyunlar oynayamıyor. Çok pişman olmuş. Çağırmış kuşu yeniden demiş ki ben ettim sen etme ben böyle bir dünyada büyük olmak istemiyorum. O yüzden beni yeniden küçült. Böylece kuş ona güzel bir ders vermiş. Siz siz olun sakın büyümeyin çocuklar.

Gelecek Derse Hazırlık

Ünlü ressamlar ve tablolar hakkında araştırma yapınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz.

Cevap: Birçok güzel tablo ve birbirinden yetenekli ressamlar vardır. Buna rağmen en belirgin ve en meşhur olanlar ebetteki vardır.

(İnci Küpeli Kız), Johannes Vermeer
Guernica, Pablo Picasso
(Yıldızlı Gece), Vincent Van Gogh
Mona Lisa, Leonardo Da Vinci
Son Akşam Yemeği/ Son Yemek), Leonardo Da Vinci
(Venüs’ün Doğuşu), Sandro Botticelli
(Belleğin Azmi), Salvador Dali tabloları ünleriyle meşhurdur.

Araştırdığınız ünlü ressamlardan birinin hayatı ve eserleriyle ilgili hazırlıklı konuşma yapmak amacıyla hazırlanınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı zenginleştirmek amacıyla görsellerle destekleyiniz.
• Hazırlıklı konuşma yapmadan önce evde mutlaka birkaç defa prova yapınız.

PABLO PİCASSO

İspanya’nın Malaga kentinde, Jose Ruiz Blasco ile Maria Picasso Lopez’in oğlu olarak 25 Ekim 1881’de, yaratıcı bir ailede dünyaya gelen Pablo Ruiz Picasso, tüm zamanların en ünlü sanatçılarından biridir. Resim sanatına olan yeteneği küçük bir çocukken bile fark edilen Picasso, sanat hakkındaki ilk bilgilerini aynı zamanda bir ressam olan babası Jose Ruiz Blasco’dan öğrenmiştir. 1892 yılında enstitüdeki eğitimi dışında babasının okulunda da resim dersleri almaya başlayan Picasso, babasının eserlerini dikkatle inceleyerek ilk sanatsal çalışmalarını yapmaya başlamıştır. Kübizm akımının kurucusu olan dünyaca ünlü sanatçı, uzun yaşamı boyunca eserleriyle modern sanata yeni bir vizyon kazandırmıştır.

126
252
143
34
25
19
252
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.