İstanbul okul servis ücretleri belli oldu

İstanbul okul servis ücretleri belli oldu

İstanbul'da okul servislerine yapılacak zam oranı UKOME'de yapılan toplantıda belli oldu. İstanbul 2023-2024 okul servis ücretleri ne zaman belli olacak.

OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ
MesafeYENİ ÜCRET
Aylık Ücret (TL)Yıllık Ücret (TL)
0-1 km1.30011.310
1-3 km1.39212.110
3-5 km1.50413.085
5-7 km1.56813.642
7-9 km1.65314.381
9-11 km1.91416.652
11-13 km2.20319.166
13-15 km2.31520.141
15-17 km2.49821.733
17-19 km2.64222.985
19-21 km2.81124.456
21-23 km2.92825.474
23-25 km3.04226.465
25 km'yi aşan km için26,58

1) UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,7 ay üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin %60'ı, 3 gün açık olması durumunda %75'i, 4 gün açık olması durumunda ise %90'ı ödenecektir.
2) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir.
3) Bu tarifenin dışında ücret talep edilemez. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi bu tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamaz.

4) Servis ücret ödemeleri yıllık/yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamaz, ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanamaz. Peşin ödemede %5 indirim uygulanır.
5) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir.
6) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.
7) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (ilk 4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarının taşıma ücretine en fazla %35 Rehber Personel ücreti ilave edilir. Lise ve dengi (son 4) okul servis taşıtlarının taşıma ücretlerine Rehber Personel ücreti ilave edilmez.

8) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis araçlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşıma hizmeti için geçerlidir. İlgili mevzuatta yer alan standartlara ilave hizmetlerden yıl içinde yapılan geziler, özel ferdi kaza sigortaları, koltuk sayısından az öğrenci taşınması talepleri, lüks sınıf ve yüksek modelli araç kullanılması talepleri, özel ambulans anlaşması talepleri, hiçbir şekilde bu tarifeyle ilişkilendirilemez.
9) Devlet ve özel okulların yönetimi, okul aile birlikleri, okul vakıfları ve benzeri yetkili kurumlar; taşımacılıklarda, taşımacıya ve sözleşmeli taşımacıya UKOME kararında belirtilen yükümlüklerin dışında yükümlülükler yükleyemez (Ücretsiz öğretmen, personel ve/ya öğrenci servisi, bağış, komisyon, hususi otomobil ve/ya şoför, burslu öğrenci taşımacılığı, indirimli öğrenci taşımacılığı talepleri gibi). Ayrıca okulların sportif, kültürel ve bilgi yarışmaları ile resmi bayram organizasyonları, gezi, piknik, vb. taşıma hizmetlerinin ücretsiz yapılmasını talep ve teklif edemez. Ancak, öğrenci taşımacılığı yapan her taşıt, Okul Aile Birliği tarafından onaylanmış ve servis taşıtı kiralama komisyonunca yazılı olarak bildirilen, maddi durumu yeterli olmayan ihtiyaç sahibi bir öğrenciyi ücretsiz taşıyabilecektir (Maddi durumu yeterli olmayan öğrenci tespitinde, servis taşıtı kiralama komisyonunda; taşımacı firma ise şirket yetkilisi, taşımacı şahıs ise servis sorumlusu bulunacaktır).

10) Ücret belirlenirken mesafe olarak ev ve okul arasında ulaşılabilir en yakın otobüs ve minibüs güzergâh uzunluğu dikkate alınacaktır. Ancak hat üzerinde otobüs, minibüs güzergâhı yok ise, ev ile okul arasındaki ulaşılabilir en yakın mesafe dikkate alınacaktır. Ücret hesaplanması km olarak tek gidiş üzerinden hesaplanır, dönüş için ayrıca km hesabı yapılmaz. Ortaya çıkacak anlaşmazlıklar durumunda mesafenin belirlenmesi için yetkili mercii İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’dür. Belirlenen ücretler gidiş-dönüş için olup, devlet okulları ile özel okulların tümünü kapsar.

11) 25 Km’nin üzerindeki her bir km için UKOME kararı ile ayrıca belirlenen, ücret ilave edilir. Köprü geçiş ücreti toplam öğrenci sayısına bölünerek fiyatlara ilave edilir.
12) Kardeş indirimi (Gerekli belgeler ibraz edilmesi ve aynı okula gitmeleri halinde) birinci çocuk tam, ikinci çocuk %10 ve üçüncü çocuktan itibaren %20 indirim olarak uygulanır. Kardeş indirimi yapılırken UKOME kararı ile belirlenen tam tarifenin altında (en az %20 oranında) indirim uygulanması halinde ayrıca kardeş indirimi uygulanmaz.
13) Öğretim yılı boyunca resmi ve idari tatiller ücrete tabidir (Yarıyıl tatili ücreti alınmaz).

14) Taşımacı, ücret tarifesini servis taşıtının görünür bir yerinde bulundurmak zorunludur.
15) Taşımacı öğrencinin İkametgâh değişikliği, okul değişikliği, okuma hakkını kaybetmesi, tedavisi uzun süreli hastalık vb. hallerinde servis ücretini iade etmek zorundadır.
16) Mevcut UKOME Kararlarına göre talep eden öğrencilerin taşınma talebi karşılanmak zorundadır. Ancak bazı güzergâhlarda dokuz kişiden az öğrenci olması durumunda maliyetlerin taşımacıya ek yük getirdiğinden dolayı taşıma hizmetinin yapılabilmesi için, öğrenci mesafe ücretinin şoför hariç dokuz kişi üzerinden hesaplanarak mevcut taşınan öğrenci sayısına bölünerek ücretlendirilecektir.

17) Öğrenci ve personel servis taşımacılığı kapsamında yapılacak olan taşımacı ve sözleşmeli taşımacı arasındaki sözleşmeler ve taşımacı ile öğrenci velisi arasında yapılan sözleşmeler bu yönerge ekinde ve https://e-tuhim.ibb.gov.tr adresinde örnekleri bulunan Taşımacı ile Sözleşmeli Taşımacı Arasında Yapılan Servis Taşımacılığı Tip Sözleşmesi ve Taşımacı ile Öğrenci Velisi Arasında Yapılan Okul Servis Taşımacılığı Tip Sözleşmesi’ne göre yapılacaktır.

Okul servisi 0-1 KM aylık ücreti 792 TL’den 1200 TL’ye, personel servis ücretleri de 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükseldi.

Detaylar belli olunca haberimiz güncellenecek.

OKUL SERVİS ÜCRET TARİFESİ [06.02.2023 tarihi itibariyle (2. Yarıyıldan itibaren) geçerli olacaktır.]

İstanbul 2022-2023 Servis Ücretleri

 • 0-1 km arası servis ücreti: 792,00 TL
 • 1-3 km arası servis ücreti: 870,00 TL
 • 3-5 km arası servis ücreti: 940,00 TL
 • 5-7 km arası servis ücreti: 980,00 TL
 • 7-9 km arası servis ücreti: 1.033,00 TL
 • 9-11 km arası servis ücreti: 1.196,00 TL
 • 11-13 km arası servis ücreti: 1.377,00 TL
 • 13-15 km arası servis ücreti: 1.447,00 TL
 • 15-17 km arası servis ücreti: 1.561,00 TL
 • 17-19 km arası servis ücreti: 1.651,00 TL
 • 19-21 km arası servis ücreti: 1.757,00 TL
 • 21-23 km arası servis ücreti: 1.830,00 TL
 • 23-25 km arası servis ücreti: 1.901,00 TL

25 km’yi aşan kilometre için fiyat: 16,61 TL

Yukarıda belirtilen fiyatlar aylık ücretlendirme için geçerlidir.

Ücret Tarifesi Uygulama Esasları

1) UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler eğitim – öğretim süresi olan 8,8 ay (264 takvim günü) üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. İşbu UKOME kararı için ise kararın 2. Yarıyıl başlangıcından itibaren geçerli olması nedeniyle 4,4 ay (131 takvim günü) üzerinden hesaplanarak toplam ücret belirlenir. Okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin %60'ı, 3 gün açık olması durumunda %75'i, 4 gün açık olması durumunda ise %90'ı ödenecektir.

2) Bu tarifede yer alan ücretler azami hadleri gösterir. Ücret hadlerinin üzerinde ve uyulması gereken kurallarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunulamaz. Tarifedeki ücretlere KDV dâhildir.

3) Bu tarifenin dışında ücret talep edilemez. Öğrenci velileri sözleşme öncesi teklif aşamasında dahi bu tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamaz.

4) Servis ücret ödemeleri yıllık/yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapılabilir. Kredi kartı ile ödemede tek çekime zorlama yapılamaz, ya da tek seferde nakit olarak ödeme yapmaya zorlanamaz. Peşin ödemede %5 indirim uygulanır.

5) Belirlenen ücretler resmi ve özel eğitim kurumlarında hizmet veren okul servis taşıtlarının okul ile öğrenci evi arasındaki taşımacılık hizmetleri için geçerlidir.

6) Okul öncesi eğitim, ilkokul ve ortaokul (4+4) öğrencilerini taşıyan okul servis taşıtlarında, taşıt içi düzenini sağlayan, öğrencilerin taşıta biniş ve inişlerinde yardımcı olan rehber personelin bulundurulması zorunludur.

Detaylar için tıklayınız

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
81
1
10
7
16
10
1
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.