Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (KGTÜ)

Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker A.Ş. tarafından 2010 yılında kurulan Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı (BARTEK) öncülüğünde Konya’da kurulmuştur. Vakfın ve Üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Recep KONUK’tur.

BARTEK Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla; T.C. Anayasası’nın 130. Maddesine uygun olarak Konya’da Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması, bu proje için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınmasını ve sürecin başlatılmasını benimsemiş ve hemen ardından yurtiçi ve yurtdışından konunun uzmanı akademisyen, bürokrat ve üst düzey yöneticilerin katıldığı yurtiçi ve yurt dışı “arama toplantıları” gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda oluşan bilgi ve birikim çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında Yükseköğretim Kurulu’na gerekli başvuru yapılmış, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6492 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluşu yayınlanmıştır.

Üniversite bünyesinde 3 Fakülte ve 2 Enstitü ile 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Bunlardan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Mühendislik Programları (Bilgisayar, Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği, Elektrik-Elektronik ve Endüstri Mühendisliği) ile İç Mimarlık Bölümü; Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisadi ve İdari Programlar (Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik) ile Psikoloji Bölümü; Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Genetik ve Yaşam Bilimleri Programlarında (Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) olmak üzere 11 farklı branşta lisans eğitimi verilmektedir. İç Mimarlık ve Psikoloji Bölümü eğitim dili Türkçe, diğer branşlarda eğitim dili İngilizcedir. Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği, Biyoteknoloji, Gıda Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji ile Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Anabilim dalında yüksek lisans eğitimi ile Biyoteknoloji Anabilim Dalında İngilizce Doktora, Endüstri Mühendisliği Anabilim dalında Türkçe Doktora eğitimi verilmekte, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim dalında Türkçe ve İngilizce yüksek lisans eğitimi, İşletme Anabilim dalında Türkçe Doktora eğitimi verilmektedir.

Fakülteler

  • Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
  • Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi