Kuğular Metni Cevapları

Kuğular Metni Cevapları
Kuğular Metni Etkinlik Cevapları 6. Sınıf Türkçe Kitabı Ata Yayıncılık Sayfa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Kuğular Metni Cevapları

Kuğular Metni Sayfa 19 Cevapları

Hazırlık Çalışması

1. Öğrendiğiniz masalı sınıfta anlatınız.

Gökten Düşen Üç Elma Masalı

Bir varmış, bir yokmuş, evvel zaman içinde pireler kalbur saman içinde, ben anamın beşiğin tıngır mıngır sallar iken bir memleketin birinde, iyiler iyisi bir padişah varmış. Her şeyi varmış, ama hiç çocuğu yokmuş. Yaşı ilerledikçe, bu yüzden kederi artıyormuş…

Bir gün akıllı bir pir-i fani, padişahın derdini öğrendikten sonra, “kolayı var” demiş. “Siz şimdi bir bahçe yaptırın, içinde güller, çiçekler, havuzlar, daha neler neler olsun”… Padişah, bir bahçe yaptırdı ki dillere destan. Ama gel gelelim, ne evlat var ne de bir müjdeli haber… Bu sefer de kafası iyice bozulur ve başlar bahçeyi dağıtmaya… Ezer, çiğner, dağıtır. Hanımı güç bela, yalvar yakar durdurabilmiş. Zaten hanımı, bahçe yapıldığı günden beri bahçeden çıkmazmış. Ağaçlarla, konuşurmuş. Bu hallere daya­namayan yaşlı bir elma ağacı dile gelmiş:

“Benim filizlerimden al, dik. Bir gün sana elma verir. Yarısını sen ye, yarısını da padişaha ye­dir.” demiş.

Kadın filizi dikmiş, fidan olmuş, ağaç olmuş. Yedi yıl geçmiş, bir elma vermiş. Elma da elma hani; bir yanı al, bir yanı beyaz. Kadıncık durur mu? Almış elmayı, bölmüş elmayı. Yarısını ken­disi yemiş, yarısını da padişaha yedirmiş. Aradan geçmiş dokuz ay, on gün, Nur topu gibi bir oğulları olmuş.. Kurulmuş meydan, çalmış davullar… Kırk gün, kırk gece olmuş oyunlar.. Gökten üç elma düştü… Kimin ne muradı varsa onun başı­na…

2. “Yardımsever insan nasıl olmalıdır? Çağımız insanlarının yardımsever olduklarını düşünüyor musunuz?” sorularına verdiğiniz cevapları arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yardımsever insan karşılık beklemeden kendini düşünmeden yardım etmelidir. Çağımızda her çağda olduğu gibi yardımsever olan ve olmayan insanlar vardır. Özellikle Türk milletinin yardımsever olduğunu düşünüyorum. Yardıma ihtiyacı olan kişileri olunca milletçe yalnız bırakmayız.

1876 yılında Diyarbakır’da doğan Gökalp; yazar, şair, toplum bilimci ve siyasetçidir. Eserlerinden bazıları: Kızıl Elma, Altın Işık, Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları…

Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Metni okumadan önce öğretmeninizin sessiz okumayla ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

Kuğular Metni Sayfa 24 Cevapları

1. ETKİNLİK

Metinden alınan aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

tabii-şehadet etmek-bahtiyar-şehzade-ayrık otu-hüküm vermek-cellat sultan-icra olunmak-hiddetlenmek-gaip

• Anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını oluşturduğunuz sözlüğe ekleyiniz.

Tabii: Doğada olan, doğada bulunan, doğal.
Ayrık Otu: Buğdaygillerden yabani bir bitki.
Hüküm Kurmak: İyice düşündükten sonra bir karara varmak.
Şehzade: Padişahların erkek çocuklarına verilen san.
İcra Olunmak: Uygulanmak.
Hiddetlenmek: Kızmak, öfkelenmek.
Gaip: Görünmez âlem.
Şehadet etmek: Tanıklıkta bulunmak.
Cellat: Ölüm cezasına çarptırılanları öldürmekle görevli olan kimse.
Bahtiyar: Mutlu.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde yer alan aşağıdaki deyimlerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz.

arkasına düşmek
Tahminim: Hemen yanı başında olmasına rağmen fark edememek

etrafını almak
Tahminim: Çevresini dolanmak, ve hemen etrafını sarmak anlamında olduğunu düşünüyorum.

Kuğular Metni Sayfa 25 Cevapları

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle yanıtlayınız.

1. Nilüfer’i kim, neden çirkinleştirmiştir?
Cevap: Padişahın yeni karısı üvey çocuklarını sevmediği için çirkinleştirmiştir.

2. Üvey anneleri, Nilüfer’in kardeşlerine nasıl bir büyü yapmıştır?
Cevap: Büyüyle birer kuğu şekline sokmuştur.

3. Nilüfer, kardeşleriyle nerede ve nasıl karşılaşmıştır?
Cevap: Yeşil gölün kıyısında; söğüt ağacının gölgesinde oturarak gölün güzel renklerini seyretmeye dalmıştır, bu anda karşıdan bir beyaz bulutun gelmekte olduğunu görmüştür. Bulut göle yaklaşınca ,bunun beyaz kuğular sürüsü olduğunu anlamıştır.

4. Şehzadeler, Nilüfer’i nereye ve nasıl taşımışlardır?
Cevap: Altı kuğu bir araya gelerek bir sal şeklini almışlardır. Nilüfer bu salın üzerine oturmuştur. Bir adaya taşımışlardır.

5. Nilüfer eski güzelliğine nasıl kavuşmuştur?
Cevap: Nilüfer süt gölüne girip yıkandıktan sonra büyüden önceki güzelliğine geri kavuşmuştur.

6. Ak saçlı kadın, Nilüfer’e neden ayrık otu toplamasını söylemiştir?
Cevap: Kardeşlerinin büyüden kurtulması için.

7. Nilüfer’in tek bir kelime bile söylememesi üzerine padişah ne yapmıştır?
Cevap: Susmak kabul etmektir diyerek, kızı bir arabaya koyarak saraya götürmüş ve evlenmiştir.

8. Nilüfer kazak örmeyi tamamlayınca neler olmuştur?
Cevap: On bir kuğu etrafına toplanmışlar, kız gömlekleri birer birer giydirmiş ve hepsi birer şehzadeye dönüşmüştür.

9. Metinden günümüz yazım ve noktalama kurallarına uymayan kullanımları gösteriniz. Bunun sebeplerinin neler olabileceğini açıklayınız.
Cevap: Bağlaçlardan sonra virgül kullanılmamalıdır.

10. Metinde günümüzdeki yazım ve noktalama kurallarına aykırı kullanımlar nelerdir? Örnek veriniz.
Cevap: Yüklemi olan cümleler üç nokta ile bitmemelidir. Nokta ile bitmelidir.

Ör: Bu kumsalın üzerindeki tepede çam ormanlarının içinde, ağaçların birbirine geçmesinden doğal bir köşk ortaya çıkmış…

4. ETKİNLİK

Metinle ilgili üç soru hazırlayınız, daha sonra bu soruları sınıf arkadaşlarınıza sorunuz.

Cevap: Üç Soru

Masalın adı nedir?
Masalın yazarı kimdir?
Masalda sizi en çok etkileyen olay nedir?

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki hikâye haritasını “Kuğular” metninden hareketle doldurunuz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu: Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadın.
Mekân: Hamam ,mutfak, göl kenarı, ada, kumsal…
Zaman: Geçmiş ve bilinmeyen bir zaman
Olay Örgüsü: Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi.
Anlatıcı: Anlatıcı masalın içinden bir karakter değil. 3.şahıstır.

Kuğular Metni Sayfa 26 Cevapları

6. ETKİNLİK

Daha önce okuduğunuz “Vermek Çoğalmaktır” metni ile “Kuğular” metnini aşağıdaki tablo üzerinde karşılaştırınız.

Konu: Vermek Çoğalmaktır metninde konu cömertlik iken Kuğular metninde ise konu kıskançlık ve kötülüktür.
Kişiler: Vermek Çoğalmaktır metninde kahramanlar talebe, aşçı, hoca ve köylü iken Kuğular metninde ise kahramanlar .Padişah, padişahın yeni, büyücü karısı, şehzadeler, on bir kuğu, Nilüfer, Nilüfer ile evlenen padişah, padişahın vezirleri, cellat, yaşlı kadındır.
Olay Örgüsü: Vermek çoğalmaktır bir köylünü verdiği üzümlerin dönüp dolaşıp cömertlik ve paylaşım sayesinde ilk alan kişiye dönmesi anlatılırken Kuğular metninde ise Padişahın karısının ölmesi, Padişahın yeni ,büyücü karısıyla evlenmesi, Üvey annenin Nilüfer ve on bir erkek kardeşine büyü yapması, Nilüferin kardeşlerini kaybedip tekrar bulması, Nilüferin rüyasında yaşlı kadını görüp onun söylediklerini yapması, Nilüferin eski güzelliğine kavuştuktan sonra padişahla evlenmesi, Padişahın Nilüferi büyücü zannederek cellatlara ölü hükmünü vermesi, Nilüferin kazağı bitirerek on bir kuğuya giydirmesi, Büyünün bozulması ve üvey annenin saraydan gönderilmesi anlatılır.

7. ETKİNLİK

Masalda gelişen olaylardan hangileriyle günlük hayatımızda karşılaşmamız mümkün değildir? Nedenleriyle birlikte açıklayınız.
Cevap: Olağanüstü olayların yaşanması, İnsanların başka bir varlığa dönüşmesi, rüyada görülen şeylerin gerçekleşmesi gibi olaylarla günlük hayatımızda karşılaşamayız. Bunlar olağanüstü olaylardır ve anca masallarda olur.

8. ETKİNLİK

Seçtiğiniz masal yazarı veya derleyicisini tanıtan hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
• Hazırlıklı konuşmanızı yapmadan önce öğretmeninizin hazırlıklı konuşma yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.
• Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya dikkat ediniz.
• Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla bir sonraki sayfada yer alan kontrol listesini doldurunuz.

Pertev Naili Boratav

Pertev Naili Boratav 2 Eylül 1907 yılında Bulgaristan’da doğmuştur. Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru üzerine birçok değerli araştırmalar yapmıştır. Köroğlu destanını inceleyerek birçok masal derlemiş bir bilim insanıdır.

Masallara olan ilgisinin annesinin onu masallarla büyütmesine bağlamıştır. İstanbul Erkek Lisesinde son sınıfta okurken Mudurnu halk türkülerini derlemeye başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okurken Köroğlu Destanı üzerine tez çalışması yapmış olan Pertev Naili Boratav Köroğlu destanı açısından ilk bilimsel araştırmayı yapmıştır. İstanbul Üniversitesine bağlı olan Türkiyat Enstitüsünde hocası Fuat Köprülü’ye asistanlık yapmıştır.

Kazandığı bursla Berlin’e giden Pertev Naili burada folklor üzerine incelemeler yapmıştır. Berlin’den döndükten sonra Dil-Tarih ve Coğrafya bölümüne doçent olarak atanmıştır. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsünde Sebahattin Eyuboğlu ile öğretmenlere folklor derlemelerinin yöntemlerini öğretti. Yetiştirdikleri öğretmenler bu alanda başarılı araştırmalar yaparak uzmanlaşmışlardır.

Kuğular Metni Cevapları Sayfa 27

Öğretmeninizin, kontrol listesini doldurma yöntemiyle ilgili açıklamalarını dikkatle dinleyiniz.

DEĞERLENDİRİLECEK DAVRANIŞLAR

Konuyu belirlemiş. (x)
Konuyu sınırlandırmış. (x)
Konuyu araştırmış. (x)
Konuşmasıyla ilgili materyalleri eksiksiz getirmiş. (x)
Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. (x)
Göz teması kurarak konuştu. (x)
işitilebilir bir ses tonu kullandı. (x)
Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. (x)
Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. (x)
Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. (x)
Konuşmasını uygun kapanış cümleleri ile bitirdi. (x)

9. ETKİNLİK

Defterinize istediğiniz konuda bir masal yazınız. Masalınızı yazmadan önce aşağıda yer alan taslağı uygun şekilde doldurunuz.

Cevap: Gökten Üç Elma Düştü

Masalımın Başlığı: Gökten Üç Elma Düştü
Masalımın Konusu: İyi insanların mutlu olmaları
Masalımda Yer Alan Kişiler: Prenses ve Büyücü ile Prens
Masalımda Olayların Geçtiği Mekân: Orman, saray
Serim Bölümünde Anlatacaklarım: Masalımın nasıl olacağı ve tekerleme kısmı olacağı
Düğüm Bölümünde Anlatacaklarım: Kahramanlarım ve başlarından geçen olaylar
Çözüm Bölümünde Anlatacaklarım: Masalın sonunda iyilerin nasıl kazandığı kötülerin ise nasıl kaybettiklerini anlatacağım…

Gelecek Derse Hazırlık

1. “Vefa” kelimesinin anlamını araştırınız.

İnsanlık adına yüce bir erdem olarak anlamlandırılan bu kelime, manevi duyguları temsil eder. Vefalı davranan kişilere ise vefakâr denir. Birden fazla anlama sahip olan vefa kelimesinin diğer anlamları aşağıdaki gibidir:

  • Sevgide bağlılık
  • Kâfi gelme
  • Minnettarlık
  • Sözünde durmak
  • Dostluğu sürdürmek

1904
1018
875
620
568
461
1786
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum