İstanbul Kültür Üniversitesi

TBMM'de 9 Temmuz 1997 tarihinde kabul edilen 4281 sayılı Yasa ile kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan İstanbul Kültür Üniversitesi, Kültür Koleji Eğitim Vakfı (KEV) tarafından kurulmuş ve 2547 sayılı Kanunun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve Türk milletinin "çağdaş medeniyet seviyesini aşma" yolunda değişmez hedefine ulaşması, gençlerimizin, hangi aşamada olursa olsun, nitelikli bir eğitim almaları ile ancak mümkündür. Bu bağlamda, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ana amacı kaliteli yükseköğretim yapmaktır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, 1997−1998 eğitim-öğretim yılında 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla yükseköğretimde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 1997−1998 eğitim-öğretim yılında Fen-Edebiyat Fakültesi (Matematik-Bilgisayar Bölümü), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İşletme Bölümü), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi (İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri) olmak üzere üç Fakültede; İşletmecilik Programı ve Bilgisayar Programcılığı alanlarında İşletmecilik ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarında (MYO) 157 öğrenci ve 32 kişilik akademik kadrosuyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

ÖNLİSANS, LİSANS, LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

2020-21 eğitim-öğretim yılında Fakültelerimizde 31 bölümde 11 İngilizce lisans programı ve 23 Türkçe lisans programında eğitim hizmeti verilmektedir. Adalet MYO ile 2019’da İşletmecilik MYO ve Teknik Bilimler MYO’nun birleştirilmesi ile YÖK onayı ile yeni açılan İKÜ Meslek Yüksek Okulunda 28 örgün öğretim ve 3 ikinci öğretim olmak üzere toplam 31 programda önlisans eğitimi sürdürülmektedir. Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 20 Anabilim Dalı ve 4 Anasanat Dalında 43 tezli yüksek lisans, 24 tezsiz yüksek lisans olmak üzere toplam 67 yüksek lisans programında ve 11 doktora programında lisansüstü düzeyde eğitim sürdürülmektedir.

BURS OLANAKLARI

2020 ÖSYM merkezi yerleştirme YKS kılavuzunda kontenjanlarımızın yüzde doksan iki burslu programlara ayrılmıştır. İKÜ’nün lisans bölümlerinin Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında yedi yıl, ön lisans programlarının Tam Burslu, %50 Burslu ve %25 Burslu kontenjanlarında ise dört yıl boyunca kesintisiz eğitim olanağı sunulmaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre TS puan türünde ilk 1000’e, diğer puan türlerinden (DİL puanları hariç) ilk 3000’e giren adaylardan İKÜ’de %100 burslu bir lisans programına yerleştirilen öğrencilere normal eğitim süresince aylık nakit öğrenci gereksinim bursu ile nakit bilgisayar-kitap-cd bursu verilmiş, İKÜ yurtlarında ücretsiz konaklama imkânı sağlanmıştır. Ayrıca, tüm öğrencilerin yararlanabildikleri ihtiyaç bursları, Sporcu Bursu, Mütevelli Heyet ve Kültür Eğitim Vakfı (KEV) bursları verilmiştir.

FAKÜLTELER

MESLEK YÜKSEKOKULLARI