Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri için e-Sınav Denemesi Yayımlandı

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri için e-Sınav Denemesi Yayımlandı

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri için e-Sınav Denemesi Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2021 Yılı Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınav Uygulama Kılavuzu yayınlandı. Kursiyer, e-Sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.

Deneme sınavı için tıklayınız

1. TANIMLAR

Kursiyer
e-Sınava başvuran kişi
e-Sınav
Basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapılan sınavlar
e-Sınav Genel Merkezi
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan tüm e-sınav uygulamalarının planlandığı, yürütüldüğü, e-sınav salonlarından eş zamanlı alınan ses ve görüntülerin takip edildiği merkez
e-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi
e-Sınav merkezlerinde güvenliği sağlamak amacıyla sınav salonlarına ait ses ve görüntülerin izlenerek kayıt altına alındığı merkez
e-Sınav Merkezi
e-Sınav İzleme ve Kayıt Merkezi ile e-sınav salonlarının bulunduğu merkez
MTSK e-Sınav
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Elektronik Sınav Uygulaması
e-Sınav Salonu
Özel olarak hazırlanmış bilgisayar sistemleri ile görüntü ve kayıt sistemlerinin bulunduğu, kursiyerlere e-sınav uygulamasının yapılacağı salon
e-Sınav Yazılımı
e-Sınav uygulamasının yapıldığı web tabanlı, güvenlikli ağ üzerinde çalışan platform
Genel Müdürlük
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teorik(yazılı) Sınav
Soru kitapçığı ve optik cevap formu kullanılarak belirli tarihlerde ve aynı anda yapılan merkezî sınav uygulaması
MTSKS
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı
Özel MTSK Modülü
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Modülü
MTSK
Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu
e-Sınav Randevu Sistemi
e-Sınav merkezinde uygun salonlarda sınava girmek için, randevu alınan, web tabanlı olarak çalışan yazılım
Teknisyen
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde ağ sistemleri, elektrik ve telefon hatları konusunda çalışan personel

2. GENEL AÇIKLAMALAR
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı (MTSKS), kara yollarında seyreden araçları kullanacak sürücü kursiyerlerine yönelik, teorik ve uygulama sınavlarını kapsamaktadır.
e-Sınav, basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla yapıldığı sınavlardır. Genel Müdürlük tarafından belirlenen merkezlerde, belirlenen tarih ve saatlerde “Özel MTSK Modülü” üzerinden yapılan başvurular dikkate alınarak yapılmaktadır.
Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler ile hâlen teorik sınavda sorumluluğu devam eden kursiyerler e-sınav başvurusu yapabilir. MTSK e-sınav uygulamasına başvuru yapan kursiyerler teorik sınava geçiş yapamazlar. Tekrar teorik sınava geçiş yapabilmeleri için e-sınavdaki haklarını (4 hak) doldurmaları ya da kurstan kayıtlarını sildirmeleri gereklidir.
Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, e-sınav tarihinden en az 3 (üç) gün önce randevusunu değiştirebilir. e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyerin 1 (bir) sınav hakkı kullanılmış sayılır. Kursiyerin, sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa veya Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde sayılan diğer mazeretlerini belgelendirmiş ise 4 (dört) yazılı (test) ve 4 (dört) direksiyon eğitimi dersi uygulama sınav hakkı bittikten sonra girmediği sınav için 1 (bir) hak daha kullanabilir. Sınav hakkı biten kursiyerin dosyası kapandığı için Özel MTSK müdürlüğüne yeni kayıt yapılması gerekmektedir.
Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra yeni bir e-sınav randevusu alabilir. Bu kursiyerler son katıldıkları e-sınav uygulamasından sonra 45 (kırkbeş) gün içinde yeni bir e-sınav uygulamasına başvurmadıkları takdirde 1 (bir) sınav haklarını daha kullanmış sayılırlar. Teorik sınava girdikten sonra e-sınava başvuru yapmak isteyenler sınavdan 15 (on beş) gün sonra e-sınav için başvuru yapabileceklerdir.

e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-sınav randevu sistemi ile belirlenen başvuru tarihleri arasında, Özel MTSK Modülüne girilmiş olması gerekmektedir. Kursiyerin sınav gününde sınava giremeyeceğini gösterir doktor raporu varsa sınav gününden itibaren 5 (beş) iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından sisteme rapor girişinin yapılmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğruluğundan kursiyer, sisteme bilgilerin doğru işlenmesinden Özel MTSK müdürlüğü ve kursun bağlı bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğü sorumludur.
Sisteme girilen kursiyer fotoğrafı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığından fotoğraf girişinin dikkatlice yapılması gerekmektedir. Sisteme girilecek olan fotoğrafın son 6 (altı) ay içinde çekilmiş, renkli biyometrik olması gerekmektedir.

2015 yılı ve daha önce Özel MTSK’ ya kayıtlı olup e-sınava girecek kursiyerler A1, A2, B, C, D, E, F, G ve H sertifika türlerine ait;

  • İlk Yardım
  • Trafik ve Çevre
  • Araç Tekniği

derslerinden sorumlu olacaktır.
2016 yılından itibaren ise ilk defa e-sınava girecek kursiyerler sertifika türlerine göre; “M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sertifika sınıfı türlerine ait;

  • İlk Yardım
  • Trafik ve Çevre
  • Araç Tekniği
  • Trafik Adabı

derslerinden sorumlu olacaktır.
“D1” “D” “C1” ve “C” ve “CE” sınıfı sürücü sertifikası alacaklarda deneyim şartı arandığından teorik sınavlardan muaf tutulmaktadır.
2015 yılı ve daha önce Özel MTSK’ ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1/A’da gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1/A
Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları


Araçların Cinsi
Belge Sınıfı
Motorlu Bisiklet
A1
Motosiklet
A2
Otomobil, Minibüs, Kamyonet
B
Kamyon
C
Çekici
D
Otobüs
E
Lastik Tekerlekli Traktör
F
İş Makinesi Türünden Motorlu Araçlar
G
Engelli Bireylerin Kullanabilecekleri Özel Tertibatlı Motosiklet veya Otomobiller
H

2016 yılından itibaren Özel MTSK’ ya kayıtlı olan kursiyerlere Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi Tablo-1/B’de gösterilen belge sınıfı ve araç cinsine göre düzenlenmektedir.

Tablo-1/B
Kara Yollarında Seyreden Araç Cinsleri ve Belge Sınıfları

Araçların Cinsi
Belge Sınıfı
Moped
M
Motorlu Bisiklet
A1
Motosiklet
A2
Motosiklet
A
Dört Tekerlekli Motosiklet
B1
Otomobil/Kamyonet
B
Minibüs
D1
Otobüs
D
Kamyon
C1
Kamyon
C
Çekici (Tır)
CE
Lastik Tekerlekli Traktör
F

2015 yılı ve daha önce Özel MTS’ya kayıtlı olan kursiyerlere, bütün sertifika sınıflarına ait teorik derslerden e-sınavlarda sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2/A’da gösterilmiştir.

Tablo-2/A
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı
Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün sertifika sınıflarında

İlk Yardım Dersi

Trafik ve Çevre Dersi

Araç Tekniği Dersi

Toplam Soru Sayısı

Sınav Süresi

13

27

10

50

45 dakika

2016 yılından itibaren Özel MTSK’ya kayıtlı olan kursiyerlere, bütün sertifika sınıflarına ait teorik derslerden e-sınavlarda sorulacak soru sayısı ve süreleri Tablo-2/B’da gösterilmiştir.

Tablo-2/B
Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı
Sertifika Türü-Dersler-Soru Sayısı- Süreler

Bütün sertifika sınıflarında
İlk Yardım Dersi
Trafik ve Çevre Dersi
Araç Tekniği Dersi
Trafik Adabı Dersi
Toplam Soru Sayısı
Sınav Süresi
12
23
9
6
50
45 dakika

Kursiyer; e-sınav uygulaması sonucunda sorumlu olduğu tüm derslerden başarılı olduğu takdirde bir sonraki aşama olan uygulama (direksiyon) sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

MTSK e-sınav denemesine erişmek için lütfen TIKLAYINIZ.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
1
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.