POMEM'e giriş şartları değişti!

POMEM'e giriş şartları değişti!

Polisliğe giriş şartları değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi. İşte detaylar...

Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne giriş yönetmeliği aşağıdaki gibi değişmiştir. 

İŞTE YENİ POMEM YÖNETMELİĞİ

MADDE 1 – 7/5/2008 tarihli ve 26869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından (f) bendinde yer alan “Yapıldığı takdirde intibak eğitimini de kapsayacak şekilde,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki (s) bendi eklenmiştir.
“s) Polislik mesleğine hazırlık/intibak eğitimi: Başkanlıkça belirlenen süre ve program dahilinde yaptırılan hazırlık eğitimini,
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Adayların POMEM’lere sevkinin planlanması
MADDE 14 – (1) Başarı sırasına göre adayların POMEM müdürlüklerine sevk planlaması Başkanlıkça yapılır.
(2) Planlama sonuçları adaylara duyurulmak üzere il emniyet müdürlüklerine gönderilir. Ayrıca, elektronik ortamda planlama sonuçları duyurulur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Geçici kayıt ve polislik mesleğine hazırlık eğitimi

MADDE 15 – (1) POMEM müdürlüklerine, kesin başarı listesine göre planlanmış asıl adayların geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtlara başvuru, bizzat adayın kendisi tarafından polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başlayacağı günün mesai bitimine kadar yapılır.
(2) Geçici kayıtları yapılan öğrenci adayları polislik mesleğine hazırlık eğitimine tabi tutulur. Bu eğitimi başarıyla tamamlayamayanlar kesin kayıt hakkını kaybeder.
(3) Geçici kaydı yapılan adaylara polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresi içerisinde POMEM müdürlükleri tarafından Sağlık Yönetmeliği hükümlerine göre sağlık kurulu raporları aldırılır. Sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır. Gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir. Sağlık Yönetmeliğine göre POMEM öğrencisi olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı, gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.
(4) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları POMEM müdürlüklerince yaptırılır. Yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile ilgili sonuçlar POMEM müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır.
(5) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca "POMEM ÖĞRENCİSİ OLAMAZ" kararı verilen adayların ilişikleri, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile kesilir ve POMEM müdürlüklerine gereği yapılmak üzere bildirilir.
(6) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresince adayların iaşe ve ibateleri POMEM müdürlüğünce karşılanır.
(7) Polislik mesleğine hazırlık eğitimi süresince disiplin suçu işleyen adayların işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yedek aday çağırma

MADDE 16 – (1) POMEM’e giremeyecekleri anlaşılanlar ile idarece verilen süre içerisinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Geçici kaydı yapılmayan, polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, POMEM müdürlüğünden ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı POMEM müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur. Bu süre içinde müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz. Geçici kaydı yapılacak asıl adaylar ile yedek adaylardan eksik belge ile süresinde müracaat edenlere mazeret durumları dikkate alınarak idarece ilave süre verilebilir. Verilen süre içerisinde eksik belgelerini tamamlamayan adaylar da haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların da geçici kaydı yapılmaz. Bu fıkra kapsamında geçici kaydı yapılmayan adayların dosyaları Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile işlemden kaldırılır.
(2) Polislik mesleğine hazırlık eğitiminin başladığı günden itibaren yedi gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kayıt yaptırmayan adaylar

MADDE 17 – (1) Planlandıkları POMEM’lere süresi içinde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldığı hâlde, Başkanlıkça belirtilen tarih ve sürelerde POMEM’lere kayıt yaptırmayan veya eğitim-öğretime başlamayan adayların dosyaları Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile işlemden kaldırılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Polislik mesleğine hazırlık eğitimi döneminde POMEM’den çıkma veya çıkarılma

MADDE 18 – (1) Adaylar, polislik mesleğine hazırlık eğitiminin herhangi bir aşamasında POMEM müdürlüğüne yazılı başvuruları ile POMEM’den ayrılma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Ayrılan adaylara yazılı tebligat yapıldıktan sonra geri dönme istekleri kabul edilmez.
(2) 7 nci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların ilişikleri, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayıyla kesilir.
(3) POMEM’den çıkan veya çıkarılan adaylar, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Geçici kaydı yapılan adayların 7 nci maddede belirtilen esaslara göre POMEM müdürlüklerince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olan, haklarında sağlık komisyonunca “POMEM ÖĞRENCİSİ OLUR” kararı verilen ve 15 inci maddede belirtilen şartları yerine getiren adayların kesin kayıtları yapılır.
(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan veya Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan, istifa eden ya da vefat eden adayların dosyaları POMEM müdürlüğü tarafından işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir.
(3) Adaylardan, eğitim-öğretimin başlangıcına kadar, taahhütname ve kefalet senedi getirilmesi istenir, getirilmemesi hâlinde adayın dosyası işlemden kaldırılmak üzere Başkanlığa gönderilir. Taahhütname ve kefalet senedi miktarı her eğitim-öğretim dönemi için Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(4) Eğitim-öğretim dönemi başladıktan yirmi iş günü sonunda sağlık kurulu raporu işlemleri tamamlanmayan öğrenci adaylarının kesin kaydı yapılmaz. Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile öğrenci adaylık hakları bir sonraki döneme ertelenir.
(5) POMEM müdürlüklerine kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.