Şifa Niyetine Metni Cevapları

Şifa Niyetine Metni Cevapları
Şifa Niyetine metni 4. Sınıf Türkçe telafi eğitim programı sayfa 28 ile 46 etkinlik soruları ve cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 28 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Aşırı kilo almak birçok hastalığa davetiye çıkarır.” Sözünden ne anlıyorsunuz?

Dengesiz beslenerek çok kilo almak vücudumuz için sağlıksızdır. Çok kilo almak bünyemizi zayıflatır, böylece hastalıklara daha kolay yakalanmamıza neden olur.

2- Sağlıklı bir yaşam için nasıl beslenmeliyiz? Yeterli ve dengeli beslenmek ne demektir?

Sağlıklı bir yaşam için abur cubur yemekten kaçınmalı, gerektiği kadar yemeli, besin değeri yüksek yiyecekler tüketmeli, aşırı yağlı, tuzlu ve şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Her zaman doğal besinler tüketmeliyiz.

Yeterli ve dengeli beslenmek demek, vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan enerji ve besinlerin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 30 Cevapları

1. ETKİNLİK

“Şifa Niyetine” metninde bulunan bazı kelimeler aşağıda verilmiştir. Bu kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazınız. Daha sonra kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak bunları birer cümle içinde kullanınız.

şifa
Sözlükteki anlamı: Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bulması, hastalıktan kurtulma, onma
Cümlem: Hastalığının şifası için yıllardır doktor doktor dolaşıyor.

perhiz
Sözlükteki anlamı: Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni
Cümlem: Perhiz yaptığım için şeker ve tatlı tüketmiyorum.

müddet
Sözlükteki anlamı: Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman parçası, zaman aralığı, zaman bölümü
Cümlem: Kütüphaneden ödünç aldığım kitabın müddeti yarın bitiyor.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 31 Cevapları

2. ETKİNLİK

Soruları “Şifa Niyetine” metnine göre cevaplarını söyleyiniz yazınız.

1. Nasrettin Hoca niçin perhiz yapmaktadır?

Hastalandığı için doktor tavsiyesi ile perhiz yapmaktadır.

2. İyileşen Nasrettin Hoca’nın canı ne yemek istemiştir?

Acılı dolmalı yemekler istemiştir.

3. Nasrettin Hoca şifa niyetine ne yemiştir?

Dolma yemiştir.

4. Sancılanan Nasrettin Hoca doktora ne demiştir?

 — Ne olacak Doktor; “Şifa niyetine” ölüyoruz.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 32 Cevapları

3. ETKİNLİK

“Şifa Niyetine” metninin konusunu ve ana fikrini belirtiniz.

Konu: Nasrettin Hoca’nın perhizi.

Ana fikir : Hastalandığımız zaman doktorumuzun bize verdiği talimatları yerine getirmezsek şifa bulamayız.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 33 Cevapları

4. ETKİNLİK

“Şifa Niyetine” metnindeki sorunu tespit ederek çözümünü söyleyiniz ve yazınız.

Sorun: Nasrettin Hoca’nın iyileştiğini sanarak doktorun verdiği perhizi bozması ve yine hastalanması.

Çözüm: Nasrettin Hoca hastaneye yatırılır ve beslenmesi takip edilir.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 34 Cevapları

5. ETKİNLİK

Vücudun büyümesi, gelişmesi, sağlıklı bir şekilde çalışması için besinlerin faydalarını araştırınız. Yazdıklarınızı görsellerle zenginleştirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.

Dengeli beslenen ve dengesiz beslenen kişiyi karşılaştırarak aşağıya yazınız.

Dengeli Beslenen

Sağlıklı, çevik, dinç, hastalıklara karşı dirençli, mutlu

Dengesiz Beslenen

Sağlıksız, zor hareket eden, uyuşuk, çabuk hastalanan ve zor iyileşen, mutsuz.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 35 Cevapları

6. ETKİNLİK

DOSTLUK

Kendinize hiç “Dostluk nedir?” diye sordunuz mu? Dostluk bir kişiyi karşısındakine bağlayan sevgi ve saygı duygusudur.

Bu bölüm metnin giriş bölümüdür. Biz metinde yazarın dostluk konusundaki düşüncelerini bizimle paylaşacağını anladık.

Ağlayan bebeğin anneye, kurak bir toprakta yeşermek isteyen çiçeğin suya, karanlığın aydınlığa kavuşması için güneşe ne kadar çok ihtiyacı varsa, biz insanların da dostlara ihtiyacı vardır.

Dost, hatalarını en sade şekilde gösterebilen, bu hatalarını düzeltmesi gerektiğini en yapıcı biçimde anlatan kişidir.

Karşımızdakini düşünebilmek, onun için en iyisini isteyip bunu elde etmesi için ona yardımcı olmak, ona yalnız olmadığını hissettirmek…Bir dost işte budur.

Bu bölüm gelişme bölümüdür. Dost ve dostluk örneklerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Küçük bir matematiksel işlemle anlatmak gerekirse “dostluk = sevgi + saygı” dır.

Bu paragraf ise sonuç bölümüdür. Yazar, düşüncelerini bir sonuca bağlayıp kısaca anlatmıştır.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 36 Cevapları

7. ETKİNLİK

A. Deyimler Nedir?
Gerçek anlamının dışında kullanılan kalıplaşmış özlü sözlere deyim denir. Deyimler en az iki kelimeden oluşur. Deyimleri oluşturan kelimeler, benzer anlama gelen kelimelerle değiştirilemez.

ÖRNEKLER:

• Arda açık yürekli olduğu için hiçbir şeyi gizlemez.
Açık Yürekli: Düşündüğünü olduğu gibi söyleyen, gizli yönü olmayan.

• Raftaki oyuncağa bir göz attım.
Göz Atmak:Uzun uzadıya üzerinde durmayıp incelemeden şöyle bir bakmak

Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. Deyimlerin başındaki harfler size bir deyim daha verecek. Deyimi aşağıdaki kutulara yazınız.

(K) Yemek yemek
(U) Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, yol göstermek
(L) İstediğini yapamadığı için üzülmek, dertlenmek
(A) O şeyle ilgisini kesmek
(K) Bir bütüne göre çok ufak parça
(A) Çok zor işleri başarmak
(S) Umduğunu elde edememek
(M) Farkında olmayarak birine dokunacak sözler söylemek, pot kırmak
(A) Aklından geçenleri, gizli düşünceleri bilmek
(K) Her şeyin ortada, dağınık bulunduğu durum

KULAK ASMAK

Şifa Niyetine Metni Sayfa 37 Cevapları

Aşağıdaki sözcükleri deyim oluşturacak şekilde eşleştiriniz.

Ele --> vermek
Elden --> kaçırmak
Eli --> alışmak
Elinden --> gelmek
Eline --> doğmak
 
Açık --> kollamak
Açığa --> alınmak
Açıkta --> kalmak
Açıktan --> kazanmak
Açığını --> kapamak

B. Atasözleri Nedir?
Kimin tarafından söylendiği bilinmeyen, halka mal olmuş, yol gösterici veya öğüt verici kalıp sözlere atasözü denir. Atasözünü oluşturan kelimeler, benzer anlama gelen kelimelerle de Atasözleri cümle şeklindedir ve ek almaz.

Aşağıda bazı atasözlerinin anlamı verilmiştir.
İşleyen demir pas tutmaz: Tembel kişiler zamanla hantallaşırlar ve iş yapma yeteneğini yitirirler. Çalışan kimseler ise gittikçe açılırlar ve daha yararlı işler yaparlar.
Can, boğazdan gelir: İnsanın yaşaması için beslenmeye ihtiyacı vardır. Beslenmesine dikkat etmeyen kişinin sağlığı bozulur, yaşamı tehlikeye düşer.
Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim: Bir kişi, huyu ve davranışları kendisine benzeyenlerle arkadaşlık kurar. Bu nedenle bir kişinin arkadaşını tanırsak o kişi hakkında bilgi edinmiş oluruz.

Aşağıdaki atasözlerini ilgili oldukları konularla eşleştiriniz.

Ağaç yaşken eğilir. --> Eğitim
Gülü seven dikenine katlanır. --> Dostluk
Aslan yattığı yerden belli olur. --> Temizlik
Temizlik ruhun gıdasıdır. --> Temizlik
Güvenme varlığa, düşersin darlığa. --> Tasarruf
Aslan postunda, gönül dostunda --> Dostluk
Sakla samanı gelir zamanı. --> Tasarruf
Kalem kılıçtan üstündür. --> Eğitim
Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar. --> Sevgi
Ayıpsız dost arayan dostsuz kalır. --> Dostluk

Şifa Niyetine Metni Sayfa 38 Cevapları

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen imzaları inceleyerek siz de kendinize göre bir imza oluşturunuz.

İmza kişiye özeldir. İnsanlar dilekçe yazdıklarında ya da herhangi bir belgede yazılanları kabul ettiklerinde imza atarlar. İmza genellikle kişinin isminin baş harfi ve soyadından meydana gelir. Sen de boş bırakılan yere imzanı at.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 39 Cevapları

9. ETKİNLİK

A. Aşağıda özellikleri verilen metin örneklerini inceleyiniz.

Öğrendiğiniz bilgilerden hareketle “Sihirli Sözler” şiirinin ögelerini uygun yerlere yazınız.

Şiirden Bir Dize: Onlara önem veririm,

Şiirden Bir Kıta:

Üç sihirli söz bilirim;
Üç yumuşak, üç tatlı söz…
Onlara önem veririm,
Üçü de birbirinden öz.

Şair: Ömer OSMANOV

Şifa Niyetine Metni Sayfa 40 Cevapları

C. Örneklerden hareketle şiir ve düz yazıyı karşılaştırınız.

Karşılaştırma iki şekilde yapılır:
1. Benzerlikler karşılaştırılır.
2. Farklılıklar karşılaştırılır.

Benzer YönlerFarklı Yönler
Her ikisinde de başlık var.

 

Her ikisinde de yazan kişinin ismi var.

Şiir dize ve kıtalardan oluşur, düz yazı paragraflardan oluşur.

Düz yazıda ahenk yoktur, şiirde vardır.

Şifa Niyetine Metni Sayfa 41 Cevapları

10. ETKİNLİK

Bilgilendirici Metin Türü

Okuyucuya bilgi ve haber vermek ya da tanıtmak amacıyla yazılan ve okuyucuyu herhangi bir konuda aydınlatan metinlere BİLGİLENDİRİCİ METİN denir. Bu metinler yorum içermez.

Bilgilendirici Metin

Nasrettin Hoca Eskişehir’in Sivrihisar’a bağlı Hortu köyünde doğdu. Akşehir’de öldü. Babası Hortu köyünün imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun’dur. Nasrettin Hoca, insanlara doğru ve iyi yolu göstermeyi ve kötülüklerden sakınmayı fıkralarla anlatan bir kişiydi

Hikâye Edici Metin

Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayları anlatan HİKAYE EDİCİ METİN adı verilir. Olaylar belli bir sıralama içinde olur. Hikâye unsurları (olayolayın kahramanları-yer-zaman) bulunur.

Hikâye Edici Metin

Ravza ile Sümeyye iki iyi arkadaştılar. Aynı binada oturuyorlar ve aynı sınıfa gidiyorlardı. Çoğu zaman ödevlerini beraber yapıyorlar, beraber oyun oynuyorlardı. Asla kavga etmezler, anlaşamadıkları konuyu kavga ve kötü dille değil, güzel konuşarak çözerlerdi. Sınıfta gereksiz yere konuşmaz, parmakla söz alarak konuşurlardı. Çalışkan ve başarılı bir öğrenciydiler. Onların bu arkadaşlıkları herkese örnek gösteriliyordu. Sanki kardeş gibiydiler

Yazı türlerini tanıyor muyuz?

Okuduğumuz her metnin değişik özelliklere sahip olduğunu biliyoruz. Bu özelliklere göre onlara ŞİİR, MASAL, ÖYKÜ, ANI, GÜNLÜK, FIKRA, PİYES, MEKTUP, KUTLAMA, DAVETİYE, BİLMECE, TEKERLEME, ATASÖZÜ, ÖZDEYİŞ gibi adlar veriyoruz.

11. ETKİNLİK

Okuduğunuz bir kitapla ilgili, bilgileri uygun yerlere yazınız.

Tabloyu okuduğunuz bir kitaba göre doldurunuz.

12. ETKİNLİK

Şifa Niyetine Metni Sayfa 44 Cevapları

A Şekil, Sembol ve İşaretlerin Anlamlarını Öğrenelim

Yazılı Bilgı Kaynakları

Gazete dergi broşür afiş ansiklopedi kitap atlas gibi yazılı olan kaynaklardır.

Logo, Amblem Ve Sombolleri Okuma

Logo ve amblemler; kurum, şirket veya firmalara kimlik kazandıran soyut ya da nesnel örüntülerden meydana gelmiş şekil, sembol veya çizimlerdir. Yani markayı simgeleyen şekillere amblem denir.

Web Sitesi Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Olmalıdır?

Özel grafik yazılımları ile programlamanın bir araya gelmesiyle ortaya çıkan tanıtım, reklam ve iş ofisleridir. Bir web sitesi birçok amaç için hazırlanabilir. Ürün satmak veya almak, iletişim, bilgi paylaşımı gibi.

Sembol, duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaretleri temsil eder.

Lejant, haritalarda bulunan özel işaretlerin ne ifade ettiğini açıklayan bölüme deniyor. Genellikle haritanın sağ alt köşesinde konumlandırılan bu bölümde kullanılan özel işaretlerin; renklerin, simgelerin, terimlerin anlamı; kuzey işareti ve ölçek gibi ayrıntılar veriliyor.

B. Aşağıda verilen görselleri logo, amblem ve sembolleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı --> Sol 2. resim
Dönüştürülebilir malzemedir. --> Sağ 1. resim
Alevlenebilir ürün içermektedir. --> Sağ 4. resim
T.C. Adalet Bakanlığı --> Sol 4. resim
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı --> Sol 2. resim
Ürün geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. --> Sağ 2. resim
T.C. Sağlık Bakanlığı --> Sağ 3. resim
E-devlet --> Sol 1. resim

Şifa Niyetine Metni Sayfa 45 Cevapları

C. Lejant işaretler

  • Toprak yol
  • Kent
  • Hava alanı
  • Akarsu
  • Baraj veya baraj gölü

13. ETKİNLİK

Akıllı İşaretler Nedir?

Akıllı işaretler, televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemidir. Bu sistem, televizyon yayıncılarının, anne babaların ve genelde toplumun, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluğunu yerine getirmelerinde onlara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Bir Programın Sembolünü Nereden Öğrenebilirim?

Programın televizyonda yayını esnasında ve yazılı/görsel-işitsel medyada söz konusu programların duyurularıyla veya ilanıyla birlikte bu sembolleri görmek mümkündür. Ayrıca bu web sayfasında ‘arama’ başlığı altında da ilgili programla birlikte aldığı sembol ve ne anlama geldiği bildirilmektedir.

Kaynak:Eğitim Sistem

2
0
2
0
0
1
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.