Sonsuzluk ve Ötesi Dinleme/İzleme Metni Cevapları (5. Sınıf)

Sonsuzluk ve Ötesi Dinleme/İzleme Metni Cevapları (5. Sınıf)
Sonsuzluk ve Ötesi Dinleme/İzleme Metni Cevapları, 5. Sınıf Koza Yayın Türkçe Ders Kitabı Sayfa 153, 154, 155, 156 Etkinlik Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Sonsuzluk ve Ötesi Dinleme/İzleme Metni Cevapları

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 153 Cevabı

HAZIRLIK

1. Gezegenler ve yıldızlar hakkında neler biliyorsunuz?
Cevap
: Yıldızlar çok büyük gök cisimleridir ve etraflarına ısı ve ışık yayarlar. Gezegenler ise Güneş’in etrafında dönerler, belli bir yörüngeleri vardır ama ısı ve ışık yaymazlar.

2. Uzay yolculuğuna çıkmak ister miydiniz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap
: Uzay eskiden beri hep ilgi duyduğum bir konu olmuştur hatta birinci sınıfta astronot olmak istiyordum. Bundan dolayı bir uzay yolculuğuna çıkmayı çok isterdim. Güneş’i, gezegenleri, Ay’ı daha yakından görebilme ihtimali beni çok heyecanlandırıyor.

1. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 154 Cevabı

Metinde anlamını bilmediğiniz kelimeleri aşağıya yazınız. Kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Kelimelerin sözlük anlamlarını da yazarak tahminleriniz ile karşılaştırınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız.

1. Kelimem: Bulutsu

 • Tahminim: Buluta benzeyen gök cismi.
 • Sözlük anlamı: Uzayda ekseni çevresinde usul usul dönen, kızgın gaz ve tozlardan oluşmuş gökcismi.
 • Cümlem: Uzaydaki bulutsular gezegen olarak kabul edilmez.

2. Kelimem: Işık hızı

 • Tahminim: Çok yüksek hız.
 • Sözlük anlamı: Işığın bir saniyede aldığı yol (yaklaşık 300.000 kilometre)
 • Cümlem: Uzaydaki mesafeler ışık hızıyla ifade edilir.

3. Kelimem: Küre

 • Tahminim: Yuvarlak gök cismi.
 • Sözlük anlamı: Bütün noktaları merkezden aynı uzaklıkta bulunan bir yüzeyle sınırlı cisim.
 • Cümlem: Dünya küre şeklinde bir cisimdir.

4. Kelimem: Süpernova

 • Tahminim: Büyük patlama.
 • Sözlük anlamı: Enerjisi biten büyük yıldızların şiddetle patlaması.
 • Cümlem: Bir gün Güneş de süpernova yaşayacak.

2. ETKİNLİK

Metnin ana fikri olan ifadeyi işaretleyiniz.

Cevap: Hiçbir yıldız sonsuza dek yaşayamaz.

3. ETKİNLİK

Metnin konusunu yazınız.
Cevap
: Metnin konusu yıldızların ve Güneş’in özellikleri ile her yıldızın, Güneş’in bir gün öleceğidir.

4. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 155 Cevabı

Metni özetleyerek aşağıya yazınız.
Cevap
: Gece gökyüzünde gördüğümüz küçük, parlak noktalar yıldızdır. Onlar bize çok uzaktır, en hızlı uzay aracıyla bile gidilemez onlara. Güneş de bir yıldızdır ve bütün yıldızlar gibi Güneş de etrafına ısı ve ışık yayar. Güneş, Dünya’dan çok büyüktür, Güneş’in içine bir milyondan fazla Dünya sığar. Ama tüm yıldızlar gibi Güneş de sonsuza kadar kalamayacak ve bir gün sönecektir.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Geceleri gökyüzünde duran küçük parlak noktalar aslında nedir?
Cevap
: Geceleri gökyüzünde duran küçük parlak noktalar aslında yıldızlardır.

Yıldızları ziyaret edemememizin sebebi nedir?
Cevap
: Dünya’ya çok uzak olmalarıdır.

Metinde Güneş’in hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?
Cevap
: Güneş’in de bir yıldız olduğu, ısı ve ışık yaydığı, içine bir milyondan fazla Dünya sığacağı ve tüm yıldızlar gibi bir gün öleceğinden bahsediliyor.

Güneş’ten de büyük olan yıldızlar nasıl ölür?
Cevap
: Süpernova olarak bilinen korkunç patlamalarla ölürler.

Evrenin içinde bulunduğu sonsuz yaşam döngüsü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Açıklayarak yazınız.
Cevap
: Evrenin içinde bulunduğu sonsuz yaşam döngüsü bana evrende çok büyük bir düzen olduğunu düşündürüyor. Bu kadar çok ve büyük gök cisimlerinin bir düzen içinde bulunması hayranlık verici bir şey bence.

6. ETKİNLİK

“Sonsuzluk ve Ötesi” metnine iki kelimeden oluşan farklı iki başlık belirleyiniz. Bu başlıkları ve başlıkları seçme nedenlerinizi yazınız.

Birinci başlık: Yıldız Denizi
Bu başlığı seçme nedenim: Çünkü uzay aynı pek çok yıldızdan oluşan bir denize benziyor.

İkinci başlık: Güneş’in Ölümü
Bu başlığı seçme nedenim: Çünkü metnin sonunda Güneş’in de bir gün öleceğinden söz ediliyor.

7. ETKİNLİK

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Koza Yayınları Sayfa 156 Cevabı

Sizce yazar uzay, yıldızlar ve gezegenler hakkında yeterli bilgiye sahip midir? Nedenleriyle yazınız.
Cevap
: Evet yeterince bilgilidir. Çünkü metnin konusu bilimsel bir konudur. Böyle bir konuyu da ancak o konuda yeterli bilgiye sahip birisi yazabilir. Ayrıca metindeki ifadeler kesinlik taşımaktadır, bu da yazarın konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu gösterir.

8. ETKİNLİK

Metni beğenip beğenmediğinizi nedenleriyle yazınız.

Beğendim, çünkü: Anlaşılır bir dil kullanılmış. Bizim seviyemize inilerek konuyla ilgili bilgiler verilmiş.
Beğenmedim, çünkü: Metnin beğenmediğim bir yönü yok.

9. ETKİNLİK

“Sonraki Derse Hazırlık” aşamasında yaptığınız çalışmadan ve aşağıda verilen bilgilerden hareketle ülkemizin uzay çalışmaları hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz.

Türkiye Uzay Ajansının Uzay Programının Amaçları:

Ülkemizde uzay teknolojileri alanındaki ihtiyaçlar ve yetenekler çerçevesinde öne çıkacak teknolojilerin ve altyapıların geliştirilmesi,
Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılması,
Uzay teknolojilerinin ülkemizin kalkınmasında bir araç olarak kullanımının planlanması,
Uzay alanında mevcut teknolojilerin ve başarıların millî teknolojiler ile daha ileriye taşınması,
İnsanlığın bilimsel bilgi ve tecrübesine katkı sağlanması,
Başta gençler olmak üzere ülkemiz insanında uzay farkındalığının artırılması.

Cevap: Bu amaçların ortaya konması çok önemlidir. Çünkü dünya çapında söz sahibi olmak isteyen milletlerin mutlaka uzayla ilgili çalışmalarda da en önde olması gerekmektedir. Ülkemizin kendi uydularını, kendi uzay araçlarını tasarlayıp üretebilmesi gerekmektedir. Belki de gelecekte dünya küresel ısınma gibi nedenlerden dolayı üzerinde yaşanmaya çok müsait bir olmayacak bir duruma gelecektir ve diğer gezegenler sürekli yaşama amacıyla kullanılmak istenecektir. Bu da çok uzun araştırmalarla olur. Bunun için Türkiye Uzay Ajansının Uzay Programının amaçlarını çok önemli görüyorum.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

HSGM sağlık adresinden dengeli beslenmeyle ilgili araştırma yapınız.

YETERLİ VE DENGELİ BESLENME

Yeterli ve Dengeli Beslenme Sağlığın Temelidir.

Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir.

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.

Besin öğeleri vücudun gereksinmesi düzeyinde alınamadığında Yetersiz Beslenme oluşur.

İnsanın yaşamı için 50’ ye yakın besin öğesine gereksinimi vardır. İnsanın, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için bu öğelerin her birinden günlük ne kadar alınması gerektiği belirlenmiştir.

Bu öğelerin herhangi biri alınmadığında, gereğinden az ya da çok alındığında, büyüme ve gelişme engellenir, sağlık bozulur. Gereğinden fazla besin tüketilirse, çok alınan bazı öğeler vücutta yağ olarak depolandığından sağlık için zararlı olur. Bu duruma Dengesiz Beslenme denir.

Dengesiz beslenmenin önlenmesinde beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem taşır.

Yeterli ve Dengeli Beslenen Kişiler

 • Sağlam ve sağlıklı bir görünüştedir.
 • Hareketli ve esnek bir bedene,
 • Muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara ve gözlere,
 • Kuvvetli, gelişimi normal kaslara,
 • Çalışmaya istekli kişiliğe,
 • Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına,
 • Normal zihinsel gelişme,
 • Sık sık hasta olmayan bir yapıya sahiptir.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenenler ise;

 • Hareketleri ağır ve isteksiz
 • Sağlıksız genel görünüşte (aşırı zayıf veya şişman)
 • Pürüzlü, kuru, sağlıksız cilt yapısına,
 • Şişman veya zayıf vücut yapısına,
 • Sıksık baş ağrısından şikayet eden
 • İştahsız, yorgun, isteksiz bir yapıya sahiptir
 • Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir.

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.

1
1
1
1
1
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.