Sosyal yardımdan kimler faydalanabilir

Sosyal yardımdan kimler faydalanabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlık sosyal yardımlarından yararlanan 2 milyon haneye 1000 lira destek verileceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının' detaylarını paylaştı.

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; hali hazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacak" dedi.

'Ödemeler mart ayının sonunda başlayacak'

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

1- SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI NE TÜR YARDIMLAR YAPMAKTADIR. NASIL BAŞVURU YAPILIR?

a)Nakit,Gıda,Yakacak,Giyecek Yardımları :

Yardım almak isteyen kişi nüfus cüzdanı ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.

b)Barınma (ev yapım-onarım) Yardımları: Yardım almak isteyen kişi Nüfus cüzdanı, Barınma ihtiyaç Raporu, Tapu kaydı ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.

c)Eğitim Yardımları (Kırtasiye-Giyecek) :Yardım almak isteyen kişi Nüfus cüzdanı ile birlikte Eğitim yardımından faydalanacağı çocuğunun en son durumunu gösterir öğrenci belgesi ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.

d) Sartlı Eğitim-Sağlık Yardımları (ŞEYS):Yardım almak isteyen kişi ve eşinin aktif SGK kaydının olmaması gerekir. Başvuru yapacak kişi Nüfus cüzdanı ,çocuklarına ait öğrenci belgesi ve nüfus cüzdan fotokopileri ile birlikte vakfımıza gelerek dilekçe vermek suretiyle yardım müracaatında bulunabilir.

e) Proje Destek Başvuruları:Yardım almak isteyen kişi ve eşinin aktif SKG kaydının olmaması ile birlikte 18-60 yaş arası olmak,erkek başvuru sahipleri için askerliğini fiilen yapmış veya askerlik ile ilişkisi olmamak,en az 6 aydır vakfımızın ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olması şartı aranmaktadır.

Gelir getirici Projebaşvurusunda bulunacak kişi nüfus cüzdanı ile birlikte vakfa gelir ve alt proje başvuru formu ile birlikte müracaatta bulunabilir.

İş Kurma projelerinde ise; başvurusunda bulunacak kişi nüfus cüzdanı, iş tecrübesini kanıtlayıcı belge ile birlikte vakfa gelir ve alt proje başvuru formu ile birlikte müracaatta bulunabilir.

2- GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GELİR TESTİ GSS 5510 SAYILI KANUN) NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne 'Genel Sağlık Sigortalılığının tespitinde esas alınacak gelir tespit testlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bu testleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği yaparak uygulamak' görevi verilmiştir.

28 Aralık 2011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ' Genel Sağlık Sigortası (GSS) Kapsamında Gelir Tespiti ,tescil ve İlzama Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ' doğrultusunda ; 5510 sayılı Kanunun 60.Maddesinin 1.fıkrasının ( c ) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (g) bendinde belirtilen kişilerin harcamaları,taşınırve taşınmazlarıile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının tespiti 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülmektedir.

1- Gelir Testi yaptırmak için nereye başvuru yapılır?

Kişinin herhangi bir sağlık güvencesi yoksa , 18 yaş üzerinde ise ADNK sistemine göre ikametinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına nüfus cüzdanı ile gelerek müracaatta bulunabilir.

2-Gelir Testi Yaptırmak istemeyenler ne yapmalıdır?

Gelir testi yaptırmak istemeyenler Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri gelir testi yaptırmak istemediklerine ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler yararlanabilir.

3-2022 sayılı yasaya göre yaşlılık ve özürlü aylığı alanlar sağlık yardımlarından nasıl yararlanacaklardır?

2022 sayılı yasaya göre özürlü ve yaşlılık aylığı alanlar aylık aldıkları sürece kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler gelir testi yaptırmaksızın sağlık yardımından yararlanacaklardır.

4-Gelir Tespiti başvurusu ne zaman sonuçlanacak?

Vatandaşın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurusundan sonra bir ay içerisinde gelir testi sonuçlandırılmış olacak.Böylece vatandaş GSS 'li sayılıp sayılmayacağını veya ödemesi gereken prim tutarını öğrenmiş olacak.

01.07.2013-31.12.2013 TARİHLERİ ARASI GELİR TESPİTİNDE KULLANILAN GELİR DÜZEYLERİ

Gelir Kodu

Kişi Başına Aylık Gelir Durumu

Gelir Aralığı (TL)

Prim Durumu

G0

Brüt asgari ücretin üçte birinin altında

0-340,50

Primi devlet tarafından ödenecektir.

G1

Brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret arasında

340,50-1.021,50

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

340,50 x %12= 40,86 TL

G2

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında

1.021,50-2.043

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

1.021,50 x %12= 122,58 TL

G3

Brüt asgari ücretin iki katından fazla

2.043 ∞

Primini kişi ödeyecek. Prim tutarı:

2.043 x %12= 245,16

3- EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK DÜZENLİ NAKİT YARDIM PROGRAMI NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

1-Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programının amacı nedir ?

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir sahibi olmayan kadınların yoksulluktan daha fazla etkilendiği gerçeğinden hareketle oluşturulan yardım programı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmiş bir projedir.

2- Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programının başvuru şartları nelerdir?

a) Kadının son medeni durumunun eşinin vefat etmesi gerekli

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş ve gelirinin olmaması ile birlikte ,aynı evi paylaştığı çocuklarının da sosyal güvenlik kapsamında aylık ve gelirinin bulunmaması ,hanenin kişi başına gelirinin de 1620 gösterge ile memur maaş katsayısı çarpımından elde edilecek rakamın (1620X0,0767910= 124,40) TL.nin altında olması

3) Kadının eşi vefat etmiş , 2022 maaşı var aynı zamanda Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programından da faydalanabilir mi?

Kişi sadece bir tane yardım programından faydalanabilir.2022 istiyorsa Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programından yararlanamaz. 2022 maaşı alan kişi maaşından feragat ettiğine dair yazılı beyan vermesi ve şartları taşıması halinde Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programından yararlanabilir.

4- Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programının aylık ödemesi ne kadar?

Eşi vefat eden Kadınlara yönelik yardım Programından fayda sahibi olana 2 aylık periyotlarla aylık 250 TL.olmak üzere toplam 500 TL. ödeme yapılmaktadır.Ödemeler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından şahısların PTT şubelerinde bulunan hesaplarına havale edilmek suretiyle gerçekleşmektedir.

4- 2022 SAYILI KANUNA GÖRE YAŞLILIK VE ÖZÜRLÜ AYLIĞI NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

01.10.2011 tarih ve 662 sayılı KHK ile 2022 sayılı kanunun 1. ve 8. maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca yaşlı ve özürlü aylıklarına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi görevi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verilmiştir.

2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıkların başvuruları kişilerin Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu Vakfa yapılır. 2022 sayılı yasa kapsamında tüm başvurularda kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kaydı bulunmaması ve bu kuruluşlardan aylık ve gelirinin olmaması şartı aranmaktadır.

2022 sayılı yasaya göre aylıklara ilişkin iş ve işlemler Bütünleşik Yardım Hizmetleri Bilgi sistemi üzerinden yürütülmekte olup,yapılacak muhtaçlık değerlendirmelerinde hane yaklaşımı geçerli olmaktadır. Hanenin kişi başına gelirinin de 1620 gösterge ile memur maaş katsayısı çarpımından elde edilecek rakamın (1620X0,0767910= 124,40) TL.nin altında olması gerekmektedir.

1-2022 sayılı yasaya göre kaç çeşit aylık bağlanmaktadır?

2022 sayılı yasaya göre 5 çeşit aylık bağlanmaktadır

a)Yaşlı aylığı

b)% 40-69 Arası Özürlü Aylığı

c) % 70 Üzeri Özürlü Aylığı

d)18 yaş altı özürlü yakını aylığı

e) Silikozis aylığı

2-Yaşlılık aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Kişi 65 yaşını gün-ay-yıl olarak doldurmasına müteakip nüfus cüzdanı ile birlikte ikametinin bağlı bulunduğu vakfa bizzat gelerek müracaatta bulunabilir.Vakfa müracaat için gelemeyecek olanların başvurularında ise; kanuni temsilcileri tarafından yapılması halinde mahkemeden alınmış karar örneği ,vekil tarafından yapılması halinde vekaletname örneğini Vakfa ibraz etmesi gerekmektedir.

3-2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alan kişi özürlü raporu olması halinde maaşı özürlü aylığına dönüştürülür mü?

65 yaş maaşı almakta iken %70 özürlü olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayanların aylıkları %70 ve üzeri özürlü aylığına dönüştürülür. Ancak özür derecesi %70 'in altında olan kişilerin başvuruları kabul edilemez.

4-65 yaşından önce kişi % 40-69 arası özürlü aylığı alıyor ise 65 yaşını doldurduğunda maaşı hangi ödeme üzerinden yapılır.

Kişi 65 yaşından önce %40-69 özürlü aylığı alıyor ise 65 yaşını doldurduktan sonra da bu ödeme üzerinden maaşı devam eder. Herhangi bir değişiklik yapılamaz.

5-%40-%69 özürlü aylığı müracaat şartları nelerdir?

18 yaşından büyük 65 yaşından küçük olan, %40-69 arası özrü olan ve sağlık kurulu raporu olan müracaatta bulunabilir.

6- 18 Yaş altı özürlü yakını aylığı kimlere bağlanır?

Fiilen bakımını gerçekleştirdiği, kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşından küçük ,en az % 40 ve üzeri özürlü yakını olan ,SGK bulunmayan ve kişi başına hane gelirinin 124,40 TLnin altında bulunan kişilerin yakınlarına aylık bağlanır.

7-Slikozis Aylığı :Bu aylık türünde yeni başvuru yapılamamaktadır.Ancak 25.05.2011 tarihine kadar başvurularını yapmış olanların işlemleri devam etmektedir.

5- EVDE BAKIM AYLIKLIKLARI NEDİR? NASIL BAŞVURU YAPILIR?

30.07.2006 TARİH VE 26244 SAYILI Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Gereği Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik gereği evde bakım yardımı için başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılmaktadır. Ancak Vakfımız aracılığı ile yapılan başvurular da kabul edilerek ilgili evraklar tamamlanarak değerlendirilmek üzere İl Müdürlüğüne sunulmaktadır.

1-Evde bakım hizmetinden yararlanmak için özürlülük şartı nedir?

Evde bakım hizmetinde yararlanacak olan kişinin öncelikle Bakılan ve bakıcının aynı haneyi paylaşması gerekmekle birlikte bakılan kişinin sağlık kurulu raporu ile Ağır özürlü olduğunu belgelemesi gerekmektedir.

2- Başvuru için hangi belgeler gerekli?

Bakan ve bakıcının Nüfus Cüzdanları, Bakılan kişinin ağır özürlü olduğunu belgeleyen sağlık kurulu raporunun aslı, bakılan kişiye ait 2 adet vesikalık fotoğraf gerekli belgelerdir.

6- MUHTAÇ ASKER AİLESİ YARDIMLARI NEDİR? YARDIMDAN KİMLER FAYDALANIR?

Askere gitmiş/gidecek olan kişinin kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan ve askerlik dolayısıyla dönemsel yoksulluk riski bulunan fakir ve muhtaç durumda olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen resmi nikahlı eşi veya anne-babası bu yardım programından faydalandırılır.

1-Askere gitmiş/gidecek olan kişinin öncelikli başvuru hakkı kime aittir?

Asker aileleri için yardım programına başvuru hakkı öncelikli olarak askere gitmiş/gidecek olan kişinin resmi nikahlı eşi başvurabilecek olup,eşi yoksa annesi annesi yoksa babası başvurabilecektir.

Anne baba ayrı yaşıyorsa asker kimin yanında ikamet ediyorsa o kişi yardım programına başvuruda bulunabilecektir.

2- Eşi vefat eden Kadınlara yönelik düzenli yardımına müracaat eden anne asker ailesi yardımına da başvuruda bulunabilir mi?

Kişi başvuruda bulunsa bile Eşi vefat eden kadına yönelik düzenli nakit yardım programından hak sahibi olması durumunda asker ailesi yardımından faydalandırılamaz.

3- Başvuran ŞESY yardımı programından faydalanmakta, asker ailesi yardımından da faydalanabilir mi?

Evet , ŞESY yardımı alan kişi asker ailesi yardımından da yararlandırılır.

4-Başvuran 2022 sayılı yasadan aylık almakta iken asker ailesi yardımından da yararlanabilecek mi?

Evet 2022 sayılı yasa kapsamında aylık alan kişiler asker ailesi yardımından da yararlandırılır.

4-Başvuran Evde bakım aylığı uygulaması kapsamında aylık almakta iken asker ailesi yardımından da yararlanabilecek mi?

Hayır, evde bakım aylığı alan kişi asker ailesi yardımından faydalandırılmayacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.