Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Cevapları (5. Sınıf)

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Cevapları (5. Sınıf)

5. Sınıf Türkçe Anıttepe Yayınları Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Sayfa 183, 184, 185, 186 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Sayfa 183 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Spor karşılaşmalarında tuttuğunuz takımın yenmesi veya yenilmesi sizde hangi duygulara neden oluyor?
Tuttuğum takım yenilince üzülüyorum. Yenince seviniyorum.

2. Sevdiğiniz spor dalı hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ETKİNLİK

“Tavşan ile Kaplumbağa” metnini dinlerken öğretmeniniz “Yavru kaplumbağanın yarışa başladığı bölümde CD’yi durduracaktır. Bu bölümden sonra olaylar nasıl gelişmiş olabilir? Yazınız. Dinleme sürecinden sonra tahminlerinizi değerlendiriniz.
Tavşan ne de olsa yarışı kazanacağını düşünerek biraz dinlenmeye karar verir. Bir ağacın altına oturur. Orada uyuya kalır. Uyandığında ise kaplumbağa çoktan yarışı kazanmıştır.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metindeki kahramanların davranışlarını arkadaşlarınızla tartışınız. Kendi aranızda rol seçimi yaparak metni sınıfta canlandırınız.
Etkinlik sınıfta yapılacaktır.

3. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.

[3] kendini alamamak [1] gözlerine inanamamak [2]kendine gelmek

1. Hiç umulmayan, beklenmeyen bir şeyin görülmesi karşısında şaşırmak.
2. Düşünebilecek duruma gelmek, aklı başına gelmek.
3. Kendini tutamayıp yapmak.

b) Anlamını öğrendiğiniz deyimleri birer cümlede kullanınız.

• Her gece teleskobu ile yıldızlara bakmaktan kendini alamıyordu.
• Çalınan bisikletini karşısında görünce gözlerine inanamadı.
• Biraz soluklanıp kendine geldikten sonra anlatmaya başladı.

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metindeki tavşan ve kaplumbağanın özelliklerini yazınız.

Tavşan: Kendini beğenmiş, şımarık, kibirli.
Kaplumbağa: Alçak gönüllü, kendine güvenen, azimli.

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Sayfa 184 Cevapları

b) Metindeki hayvanlardan hangisinin davranışını uygun görmüyorsunuz? Neden?
Cevap:
Tavşanın davranışını uygun görmüyorum. Çünkü kendini beğenmek erdemli bir davranış değildir. Kendini beğenen, şımarık kimseler asla hayatta başarılıyı yakalayamazlar.

c) Metindeki hayvanlardan hangisinin davranışını uygun görüyorsunuz? Neden?
Cevap:
Kaplumbağanın davranışını uygun görüyorum. Çünkü şımarık tavşan karşısında alçak gönüllü davranmış, umutsuzluğa düşmeden mücadelesini tamamlamıştır.

5. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metne, yeni bir başlık öneriniz.
Cevap:
UMMADIK TAŞ BAŞ YARAR

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız.

1. Kaplumbağa, tavşana ne teklif etmiştir?
Cevap:
Yarışmayı teklif etmiştir.

2. Tavşan bu teklifi nasıl karşılıyor?
Cevap:
Kaplumbağayı küçümsüyor fakat sonra yarışı kabul ediyor.

3. Yarışı kim kazanıyor? Bu yarışı kazanmasının sebebi nedir?
Cevap:
Kaplumbağa kazanıyor. Tavşan kendine fazla güvenerek dinlenmek için oturduğu ağacın altında uyuyakalıyor.

4. Bu olaydan nasıl bir sonuç çıkardınız?
Cevap:
Kimseyi küçük görmemeliyiz.

5. Bir insanın başarılı olabilmesi için nasıl davranması gerekir? Örnekler vererek açıklayınız.
Cevap:
Bir insanın başarılı olabilmesi için azimli, inançlı, sabırlı davranması gerekir. Mesela Türkçe dersinden yüksek not almak için önce yüksek not alabileceğimize inanmalı, derslerimize zamanında çalışıp öğretmenimizi can kulağıyla dinlemeli, ödevlerimizi yaparken sabırlı davranmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabilir. Hiç bir öğrenci bütün sene yatıp, dersleri dinlemeyip, ödevlerini yapmayıp yüksek puan alamaz. Yüksek puan alacağına inanmayan bir kişi zaten hiç çalışmaz.

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dinlediğiniz metinde hayvanlar arasında
geçen bir olay anlatılmaktadır. Metinde anlatılanlarla günlük hayatta karşılaşabilir miyiz?
Karşılaşabiliriz.
2. Bu metin, gerçek hayattan mı alınmıştır
yoksa kurgu mudur? Açıklayınız.
Kurgudur.
3. Bu metnin varlık kadrosunu yazınız.Tavşan ve kaplumbağa.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimelerden birini seçiniz. Seçtiğiniz kelimeyi kullanarak bir konuşma yapınız.

Saygının toplum hayatında yeri ve önemi hakkında bir konuşma örneği.

Sevgili arkadaşlar.

Saygı insanlara ne kadar değer verdiğimizi gösterir. Birbirimiz sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız. Çünkü sevgi insanın içinde yaşadığı bir duygudur. Bu duygunun dışa çıkması elbette güzeldir fakat sevginin gösterilmemesi insanlara zarar vermez. Lakin saygı duygusu dışarı çıkmak zorundadır. İnsanlar birbirlerine karşı saygılı davranmazlarsa o toplum parçalanır.

Saygı insanlar arasında barışı ve birbirlerine sevgi beslemelerine imkân sağlar. Toplumsal hayatta sevgi ve saygının eksilmesi huzursuzluklara yol açar. Saygının olmadığı yerde ne dürüstlük olur ne de huzur. Bir toplumun bir arada kalması, birbirini anlaması, sevebilmesi ve kabullenmesi ancak saygı ile oluşur. Saygının olduğu yerde barış, güven, mutluluk, anlayış, yardımlaşma, birlik ve huzur olur.

Sağlıklı ve huzur dolu bir toplumun temelinde saygı vardır. Eğer böyle bir ortamda yaşamımızı sürdürmek istiyorsak, sevmesek de herkese karşı saygılı davranmak bizim birinci görevimiz olmalıdır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Sayfa 185 Cevapları

9. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki kelimelere istenilen eki getiriniz ve kelimeyi tekrar yazınız.

KELİMEEKKELİMENİN EK ALMIŞ HÂLİ
bilme-yorbilmiyor
bekle-yorbekliyor
söyle-yorsöylüyor
anlatma-yoranlatmıyor

b) Bu kelimelerin ek almadan önceki son harfi nedir?
Cevap:
“a, e” dir.

c) Bu kelimelere hangi ek getirilmiştir?
Cevap:
“-yor” eki getirilmiştir.

ç) Bu kelimelere ek getirildiğinde kelimede nasıl bir değişiklik olmuştur?
Cevap:
Son harfleri dar ünlüye dönüşmüştür.

10. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde ünlü daralmasının olduğu kelimeleri işaretleyiniz.

  • Dedemin bana anlattığı o iki çocuğun yaşam öyküsünü bir türlü unutamıyorum.
  • Göçmen kuşlar havaların ısınmasıyla yurdumuza dönmeye başlıyor.
  • Senin bu şiiri okuyacağını bilmiyordum.
  • Yemyeşil doğayı, masmavi gökyüzünü özlüyoruz.
  • Gençler, projede tarım alanlarını sulama sorununa çözümleri dinliyor.

b) Siz de ünlü daralmasına örnek üç cümle yazınız.

  • Artık okula gitmiyorum.
  • Çok yükseğe zıplayamıyorum.
  • Bana niçin çirkin diyor?

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazınız.

Bu alaylı konuşma kaplumbağayı sinirlendirir (.) Fakat sinirlendiğini belli etmeksizin güler. Sonra da (:)
() Çok tuhafsın (.) () der (.) () Yavaş hareket ettiğimi de kim söylüyor (?) ()

12. ETKİNLİK

a) Konusu azim ve kararlılık olan bir fabl yazınız. Fablınızda aşağıda verilen atasözleri ve özdeyişlerden uygun olanını kullanınız.

Açık ağız aç kalmaz.
Akan su yosun tutmaz.
Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
Charles Hale: Düşünürken dikkatli, uygularken kararlı olun.
Hz. Ali: Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.

Tavşan ile Kaplumbağa Dinleme Metni Sayfa 186 Cevapları

BONCUK KUŞUN AZMİ

Göçmen kuşlar sıcak bir ülkeye göç ederken yolda fırtınaya yakalanırlar. Fırtınanın geçmesini beklemek için bir ormanda konaklamaya karar verirler. Ormanda fırtınanın geçmesini beklerken çalıların arasında yem dolu bir çuval görürler. Yolculuk esnasında oldukça acıkan kuşlar hemen çuvala doğru uçup yemlenmeye başlarlar.

Fakat yem çuvalı bir tuzaktır. Aniden üstlerine kalın iplerden yapılmış bir ağ düşer. Kuşlar hemen ağdan kurtulmak için çırpınırlar fakat başaramazlar. Lider kuş, diğer kuşlardan çırpınmayı kesmelerini, buradan kurtulmanın imkansız olduğunu söyler. Diğer kuşlar da lider kuşa hak verirler. Çırpınmayı bırakıp başlarına gelecekleri beklemeye başlarlar.

Boncuk kuş ise bunu kabul etmez. Gagasıyla ağın ipini gagalamaya başlar. Lider kuş bu yaptığının faydasız olduğunu, gagası ile o ipi asla kesemeyeceğini söyler. Boncuk kuş aldırmaz. İpi iki saat boyunca gagalamaya devam eder. Sonunda yıpranan ip kopuverir ve ağda herkesin çıkabileceği kadar bir delik açılır. Böylece bütün kuşlar kurtulur. Boncuk kuş lider kuşa “Azim ve sebat, insanların en büyük yardımcısıdır.” der ve neşeyle gök yüzüne doğru kanatlanır.

b) Yazma süreci tamamlandıktan sonra yazınızı aşağıdaki ölçeğe göre değerlendiriniz.

Değerlendirmenizi kendiniz yapabilirsiniz.

BİR SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Konusu iyilik olan Türk ve dünya masallarından örnekler bularak sınıfa getiriniz.

İyiliğe Karşı Kötülük Masalı

Bir gün avcılar ormanda avlanmaya çıkmışlar. Çok geçmeden bir alageyik görmüşler. Avcılar alageyiğin peşine düşmüşler, alageyik önlerinde var gücüyle kaçıyormuş. Alageyik asma dolu bir bahçeye girmiş. Asmaların yaprakları boldur birinin altına saklanırım, avcılar beni görmez diye düşünmüş. Avcılardan saklanarak asmalardan birinin altına girmiş. Avcılar da alageyiği görmeyip geçip gitmişler.

Alageyik avcıların gittiğini görünce hemen doğrulmuş. Taptaze, yemyeşil asmaya dayanamamış, başlamış yapraklarını yemeye.. Hatır hutur yerken, sesi avcıların kulağına gitmiş.

— Yakınlarda bir yerde ses geliyor. Bir av var galiba, demişler.

Oklarını çıkarıp yaylarına geçirmişler, gerip gerip fırlatmışlar. Okun biri alageyiğin yüreğini saplanmış ve yere yıkılmış.

Ölürken:

— Bunu hak ettim, demiş alageyik. Asmaya sığınıp canımı korudum, sonra onun iyiliğine karşılık tuttum yapraklarını, filizlerini yedim. İyiliğe karşı kötülük ettim.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1913
2033
1120
624
1154
811
1173
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
16 Yorum