ÜDS - Üniversitelerarası Kurul Sınavı

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı nedir

Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. ve 65. maddeleri gereğince hazırlanarak 1 Eylül 2000 tarih ve 24157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği" uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için ÜDS sınav sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Sınava başvurunun başlama ve bitiş tarihleri nedir

Başvuru tarihleri basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasında basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

Başvurma işlemini nasıl yapabilirim
ÜDS’ye başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÜDS'ye hiç başvurmamış adaylar başvurularını; başvuru merkezleri (Üniversite Rektörlükleri ÜDS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.) aracılığıyla, önceki dönemlerden ÜDS’ye başvurmuş adaylar ise; Bireysel olarak İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgiye ilgili döneme ait ÜDS kılavuzundan ulaşılabilir.

Sınav için ne kadar ücret yatırmam gerekiyor
Kılavuz ve sınav ücreti her dönem için yeniden belirlenmekte ve ilgili dönemin kılavuzunda belirtilmektedir.

Sınav ne zaman ve nerede yapılacaktır
Sınav Mart ve Ekim aylarında olmak üzere senede iki kez; Adana,Ankara,Antalya,Bursa,Diyarbakır,Erzurum,Eskişehir,İstanbul,İzmir,Konya,Malatya,Samsun,Sivas,Trabzon,Van ve Lefkoşa'da yapılacaktır. Sınav tarihi; ilgili dönemin ÜDS Kılavuzunda, basın-yayın organları ve Merkezimizin internet sayfasındaki basın duyuruları ile ilgililere duyurulmaktadır.

Sınavda ne gibi sorular çıkacak ve nereden soru sorulacaktır
ÜDS'de sınav alanı ile ilgili olarak kelime haznesi, gramer bilgisi ile yabancı dilde okuduğunu anlama ve tercüme becerisini yoklayan sorular bulunmaktadır.
ÜDS'de uygulanacak testler, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, sınavda sözlük ve benzeri yardımcı araçlar kullanılmayacaktır.

ÜDS kaç alanda ve kaç dilde yapılmaktadır
ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapılmaktadır.

Almanca, Fransızca ve İngilizce'nin dışında başka bir dilden sınava girmek istiyorum, ne yapabilirim
Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul karar verir. Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir yabancı dil sınavı sonucu ile başvurulmak isteniyorsa, bu dilin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.

ÜDS'den yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent adaylarının kaç puan alması gerekir
Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000 puan almaları gerekir..