12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61 Cevapları SDR Dikey Yayınları

12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 57-58-59-60-61 Cevapları SDR Dikey Yayınları
12. Sınıf SDR Dikey Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 57, 58, 59, 60, 61 1. Ünite Sonu Değerlendirme Çalışmaları Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Aşağıda verilenlerden hangisi, DNA ya da RNA molekülünün hidrolizi sonucu elde edilemez?

A) Amino asit B) Fosforik asit C) Riboz D) Timin E) Urasil
Cevap: A

2. Aşağıda bir polipeptit zincirindeki amino asit çeşitleri ve sıraları verilmiştir.
Z-H-Z-R-Y-Y-R-B-Z-H
Bu polipeptit zincirine göre,
I. mRNA molekülünde en az 5 çeşit kodon bulunur.
II. Peptit bağı sayısı 9’dur.
III. En az 10 çeşit tRNA, amino asit taşımıştır, ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap
: B

3. Normal azotlu nükleotitler içeren bir DNA molekülü, ağır azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamda iki kez eşlenirse oluşan DNA’ların oranları ve nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) %25 melez, %75 ağır
B) %25 normal, %75 ağır
C) %75 melez, %25 ağır
D) %50 melez, %50 normal
E) %50 melez, %50 ağır
Cevap: E

4. Uygun şartlar altındaki bir deney tüpünde DNA molekülü tamamen hidroliz ediliyor. Buna göre yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) II ve IV E) I II ve IV
Cevap: D

5. Aşağıda A ve B nükleik asitlerinin açık gösterimi verilmiştir. A ve B ile gösterilen nükleik asitlerde aşağıdakilerin hangisinde verilen özellik kesinlikle ortak olarak gözlenir?

A) Adenin deoksiribonükleotidi içermeleri
B) Zayıf hidrojen bağı içermeleri
C) Riboz şekeri bulundurmaları
D) Fosfodiester bağı bulundurmaları
E) Urasil nükleotidi içermeleri
Cevap: D

6. I. Zayıf hidrojen bağı bulundurma
II. Pentoz şekeri bulundurma
III. Pürin bazı bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri DNA ve tRNA için ortaktır?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: E

7. Yukarıdaki şekilde mRNAve mRNA’nın protein sentezindeki okunma yönü verilmiştir.
Buna göre protein sentezinde,
I. 5 peptit bağı kurulur.
II. 1 molekül su oluşur.
III. 3 tRNA molekülü görev yapar, ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
Cevap: B

8. Replikasyon ve transkripsiyon olayları gerçekleşirken aşağıdaki nükleotitferden hangileri arasında hidrojen bağı kurulamaz?

A) Deoksiriboz içeren guanin nükleotidi ile riboz içeren sitozin nükleotidi arasında
B) Deoksiriboz içeren adenin nükleotidi ile riboz içeren urasil nükleotidi arasında
C) Deoksiriboz içeren timin nükleotidi ile riboz içeren adenin nükleotidi arasında
D) Riboz içeren guanin nükleotidi ile riboz içeren sitozin nükleotidi arasında
E) Deoksiriboz içeren adenin nükleotidi ile deoksiriboz içeren timin nükleotidi arasında
Cevap: D

9. I. AUGCC
II. AAGCA
III. ATCTA

Yukarıdaki nükleik asitlere ait zincir parçalarından hangilerinin DNA molekülüne ait olduğu kesindir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III
Cevap: C

10. Aşağıdaki şekillerde DNA ve RNA’nın farklı gösterimleri verilmiştir. Bu yapılara göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap
: C

11. Kapsülsüz Streptococcus pneumonie bakterisi zatürreye neden olmazken kapsüllüsü zatürreden ölüme neden olur.

I. Fare + kapsülsüz bakteri → yaşar.
II. Fare + kapsüllü bakteri → ölür.
III. Fare + ısıtılmış kapsüllü bakteri → yaşar.
IV. Fare + ısıtılmış kapsüllü bakteri + kapsülsüz bakteri → ölür.

Yukarıda verilen deney sonuçlarına göre seçeneklerde verilen bilgilerden hangisine varılamaz?

A) II. deneyde kapsüllü bakteri farenin zatüreden ölümüne neden olmuştur.
B) III. deneyde ısıtılmış kapsüllü bakterinin DNA yapısı bozulmuştur.
C) IV. deneyde ısıtılmış kapsüllü bakterinin protein özütü kapsülsüz bakteriyi değiştirmiştir.
D) IV. deneyde ölen farenin vücudunda kapsüllü bakteri gözlenir.
E) I. deneyde kapsülsüz bakteri farenin bağışıklık sistemi tarafından yok edilmiştir.
Cevap: C

12. Hücre içinde genetik bilginin aktarımı yukarıda verilmiştir. Buna göre, numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bilgi aktarımı tek yönde gerçekleşir.
B) Ökaryot hücrede I numaralı olay, çekirdekte gerçekleşir.
C) II. olayda ribozom görev alır.
D) I. olayda oluşabilecek mutasyon, proteinin yapısını değiştirebilir.
E) II. olay, transkripsiyon olup sitoplazmada gerçekleşir.
Cevap: E

13. Yukarıda bir proteinin amino asit dizilimi sembolik olarak gösterilmiştir. Geometrik şekiller amino asidi göstermektedir.

Bu protein sentezinde;
I. 5 molekül su açığa çıkmıştır.
II. mRNA’da 18 kodon görev almıştır.
III. DNA’nın kalıp ipliğinde 21 nükleotit görev yapmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur? (Durdurucu kodonu dikkate alınız.)

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
Cevap: C

14. Üç farklı protein molekülünün yapısına;

– metiyonin,
– triptofan,
– histidin,
– fenilalanin

amino asitlerinden aynı miktarda katılmasına rağmen proteinlerin birbirinden farklı olması,

I. Amino asitlerin diziliminin farklı olması
II. Amino asitlerin bağlanma şeklinin farklı olması
III. Durdurucu kodonların farklı olması durumlardan hangileri ile açıklanabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III
Cevap: A

15. Bir hücre yukarıdaki şemada verilen a, b, c, d ve e olaylarından hangilerini gerçekleştiremez?

A) Yalnız a B) Yalnız d C) Yalnız e D) d ve e E) a, b ve c
Cevap: D

16. Aşağıdaki tabloda çeşitli amino asitlerin üçlü şifreleri verilmiştir. Bu tabloya göre verilen şifrelerden “■ ▲ • ★” diziliminde bir protein sentezi için mRNA molekülünün nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) UCUCCCUAGGA B) AGAGGGAUAGGU C) AGACGCCCCUAG
D) UCUCCACCCUAU E) CCGGGGAGAAUU
Cevap: D

17. I. DNA replikasyonu
II. mRNA sentezi
III. Protein sentezi tamamlandıktan sonra DNA’nın parçalanması
IV. Su miktarının artması

Yukarıda verilenlerden hangileri protein sentezi sırasında gerçekleşir?

A) II ve IV B) II, III ve IV C) I, III ve IV D) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
Cevap: A

18. Aşağıda çekirdekte başlayıp sitoplazmada devam eden protein sentez mekanizması şematize edilmiştir. Buna göre RNA çeşitleri ile ilgili verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A) mRNA, DNA zincirine uygun olarak çekirdekte sentezlenir.
B) mRNA sitoplazmada ribozom organeline bağlanır.
C) tRNA 3 nükleotitten oluşur.
D) tRNA uygun amino asitleri ribozom organeline taşır.
E) tRNA ile mRNA arasında birbirine uygunluk vardır.
Cevap: C

19. Aşağıda polizom yapısı şematize edilmiştir. Buna göre bu polizomda üretilen proteinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Aynı protein sentezlenir.
B) Kurulan peptit bağı sayısı eşittir.
C) Kısa sürede çok sayıda protein üretilir.
D) Amino asit dizilimleri aynıdır.
E) Her birinin başlangıç amino asidi farklıdır.
Cevap: E

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.

1. Nükleotidin ne olduğunu açıklayıp nükleotidin yapısındaki kısımları yazınız.
Cevap: Nükleik asitleri oluşturan yapı birimlerine nükleotit denir. Yapısında azotlu organik baz, beş karbonlu şeker ve fosfat bulunur.

2. DNA ve RNA moleküllerinin üçer tane benzer ve farklı yönlerini yazınız.

Benzer yönleri: protein sentezinde görev yapmaları, 5C’lu şeker bulundurmaları, nükleotitlerden oluşmaları.

Farklı yönleri: DNA’nın çift zincirli, RNA’nın tek zincirli olması; DNA’da timin, RNA’da urasil olması; DNA’da deoksiriboz, RNA’da riboz şekeri bulunması.

3. Genetik mühendisliği ile biyoteknolojinin farkı nedir?
Cevap
: Genetik mühendisliği; istenilen özellikteki genin bir canlıdan başka bir canlıya aktarılmasıyla uğraşırken istenilen amaca yönelik ürün elde edilmesi biyoteknolojinin alanıdır.

4. Genetiği değiştirilmiş organizmalar için toplumda hangi endişeler ortaya çıkmaktadır? Yazınız.
Cevap
: Besin alerjisi endişesi, sağlığa zararının olabileceği ve dinî kaygılar olabilmektedir.

5. Aşağıda, yönetici molekül olan DNA’yı oluşturan bir yapı birimi verilmiştir. Boş bırakılan yerleri doldurunuz.

Azotlu organik baz - Beş karbonlu şeker - Fosfat
Nükleozit
Nükleotit

3
0
1
0
0
13
3
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.