Biyoloji

Biyoloji ya da Dirimbilimi, canlıları inceleyen bilim dalı. Biyoloji ya da dirimbilimi ile ilgilenen bilim insanına biyolog ya da dirimbilimci denir. Biyologlar, tüm canlıları; tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte inceleyen, biyoloji bilimiyle uğraşan kişilerdir. Birçok süreci bünyesinde barındıran hayati süreçlerden bazıları; enerji ve maddenin işlenmesi, vücudu oluşturan maddelerin sentezlenmesi, yaraların iyileşmesi ve tüm organizmanın çoğalmasıdır.

Biyoloji, tüm gezegeni kaplayan küresel boyuttan, hücre ve molekülleri kapsayan mikroskobik boyuta kadar onları etkileyen önemli dinamik olaylarla birlikte, büyükten küçüğe tüm canlıları inceleyen bilim dalıdır. Her taşı karmaşık gelen biyoloji bilimi, genel bir "ribozom" ifadesinden daha moleküler düzeyde organizmanın bütününe yayılmış olayları inceleyerek canlı sistemini çözmeye çalışmaktadır.

Biyoloji, yaşam ve canlı organizmaların incelenmesi hakkında çalışmalar gerçekleştiren doğal bir bilimdir. Biyoloji; fiziksel yapıları, kimyasal süreçleri, moleküler etkileşimleri, fizyolojik mekanizmaları, gelişimi ve evrimi dahil olmak üzere yaşam ve canlı organizmaları inceler. Biyoloji canlı organizmaları; yapısal ve işlevsel olarak evrimini incelerken organizmaları detaylı bir şekilde araştırmayı amaçlar. Modern biyoloji nispeten yeni bir gelişme olmasına rağmen, onunla ilgili ve içine dahil olan bilimler eski zamanlardan günümüze inceleniyor. Doğal felsefe Mezopotamya, Mısır, Hindistan yarımadası ve Çin'in eski uygarlıkları kadar erken bir tarihte incelenmiştir. Bununla birlikte, modern biyolojinin kökenleri ve doğa çalışmalarına yaklaşımı çoğunlukla eski Yunanistan'a kadar uzanmaktadır. (Biyoloji Yunanca'da “hayat” anlamına gelen “biyo” kelimesinden ve “çalışması” anlamına gelen “oloji” son ekinden türetilmiştir.)