1. HABERLER

  2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

  3. 12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)
12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

12. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ II. DÖNEM II. SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi güncel dini meselelerin çözümünde kesinlikle dikkat edilmesi gereken temel ilke ve yöntemlerden biri değildir?

A- Çözüm önerileri dinin kesin hükümlerine aykırı olmamalıdır
B- Çözüm önerileri insanların isteklerine aykırı olmamalıdır
C- Konuya bütüncül yaklaşılmalıdır
D- İslam’ın temel amaçları göz önünde bulundurulmalıdır
E- Fıtrata aykırı olmamalıdır

2. İslam’ın kesin hükümlerine ne ad verilir?

A) Zarurat- diniyye
B) Kıyas-ı Fukaha
C) İcma-ı ümmet
D) Edille-i şeriyye
E) Zarurat-ı akliyye
 
3. İslam ümmetinin başlangıçtan beri aynı şekilde uygulayageldikleri ve İslam alimlerinin ittifakla kabul ettikleri temel esas ve hükümlere İslam’ın kesin hükümleri denir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda adı geçen İslam’ın kesin hükümlerinden biri değildir?

A) Namaz kılmak B) Zekat vermek  C) Hacca gitmek D) Oruç tutmak E) Kurban kesmek
 
4. Yeni meselelere çözüm aranırken konunun uzmanlarının görüşleri de son derece önem arz etmektedir. Hayatın hemen her alanıyla ilgili derin araştırmaların yapılması gerekir.Bireysel çalışmalar yanında astronomi, tıp, psikoloji vb. uzmanlık bilgilerine ihtiyaç duyulan meselelerde, doğru karara ulaşabilmek için mutlaka uzman görüşlerine başvurmak gerekir.

Yukarıda sözü edilen durum güncel dini meselelerin çözümünde mutlaka gözetilmesi gerekentemel ilke ve yöntemlerden hangisidir?

A) Çözüm önerileri dinin kesin hükümlerine aykırı olmamalıdır
B) Fıtrata aykırı olmamalıdır
C) İslam’ın temel amaçları göz önünde bulundurulmalıdır
D) Konuya bütüncül yaklaşılmalıdır
E) İslam’ın temel ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır
 
5.İslam’da bütün dini düzenlemelerin en temel amacı , insanlar için fayda sağlamak, onlardan zararı savmak ve dünyayı kötülüklerden temizlemektir.Buna fıkıh diliyle kısaca maslahatların temin edilmesi ve mefsedetlerin (zararların) giderilmesi denilmektedir. İslam dini öncelikle önemli gördüğü beş değeri koruma altına alır.

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde ‘‘koruma altına alınan’’ beş değerden biri değildir?

A) Neslin korunması
B) Dinin korunması
C) Aile bağlarının korunması
D) Canın korunması
E) Aklın korunması
 
6. Dini meselelere çözüm getirirken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken temel ilke ve yöntemler vardır.
Örneğin kalabalık şehirlerde, günlük hayatın yoğun temposu içinde namaz kılmak için vakit ayırmak zordur o halde namaz kılmak gerekmez şeklinde bir fetva vermek yukarıda sözü edilen mutlaka göz önünde bulundurulması gereken temel ilke ve yöntemlerden daha çok hangisine aykırı düşmektedir?
 
A) Çözüm önerileri dinin kesin hükümlerine aykırı olmamalıdır
B) Fıtrata aykırı olmamalıdır
C) İslam’ın temel amaçları göz önünde bulundurulmalıdır
D) Konuya bütüncül yaklaşılmalıdır
E) İslam’ın temel ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır
 
7. “ Kim bir kişiyi hakkı olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur.”
Yukarıdaki ayette İslam dininin koruma altına aldığı beş değerden hangisine değinilmiştir?
 
A) Dinin korunması
B)Neslin korunması
C) Aklın korunması
D) Canın korunması
E) Malın korunması
 
8. “…Eşleriniz sizin için bir elbise, sizler de onlar için bir elbisesiniz ….”
Eşlerin birbirini kollamasını, birbirinin sırrını saklamasını ve birbirleriyle bütünleşmesini isteyen yukarıdaki ayette İslam dininin koruma altına aldığı beş değerden hangisine değinilmiştir?
 
A) Aklın korunması
B) Canın korunması
C) Malın korunması
D) Neslin korunması
E) Dinin korunması
 
9. İslam’da bütün dini düzenlemelerin en temel amacı , insanlar için fayda sağlamak, onlardan zararı savmak ve
dünyayı kötülüklerden temizlemektir.Buna fıkıh diliyle kısaca maslahatların temin edilmesi ve mefsedetlerin (zararların) giderilmesi denilmektedir. İslam dini öncelikle önemli gördüğü beş değeri koruma altına alır. Aşırı stres ,alkol ve uyuşturucu İslam dininin koruma altına aldığı aşağıdaki beş değerden hangisine zarar verdiği için yasaklanmıştır?
 
A) Dinin korunmasına
B) Neslin korunmasına
C) Aklın korunmasına
D) Canın korunması
E) Malın korunmasına
 
10. İslam’da bütün dini düzenlemelerin en temel amacı , insanlar için fayda sağlamak, onlardan zararı savmak ve dünyayı kötülüklerden temizlemektir.Buna fıkıh diliyle kısaca maslahatların temin edilmesi ve mefsedetlerin (zararların) giderilmesi denilmektedir. İslam dini öncelikle önemli gördüğü beş değeri koruma altına alır. Faiz, kumar ve alış-verişte hile yapmak İslam dininin koruma altına aldığı aşağıdaki beş değerden hangisine zarar verdiği için yasaklanmıştır?
 
A) Dinin korunmasına
B) Neslin korunmasına
C) Aklın korunmasına
D) Canın korunması
E) Malın korunmasına
 
11. İslam’da bütün dini düzenlemelerin en temel amacı , insanlar için fayda sağlamak, onlardan zararı savmak ve dünyayı kötülüklerden temizlemektir.Buna fıkıh diliyle kısaca maslahatların temin edilmesi ve mefsedetlerin (zararların) giderilmesi denilmektedir. İslam dini öncelikle önemli gördüğü beş değeri koruma altına alır. İnançlar nedeniyle insanlara baskı yapılması, camilerde Müslümanların, diğer ibadethanelerde diğer din mensuplarının ibadetlerini serbestçe yapabilmeleri İslam dininin koruma altına aldığı aşağıdaki beş değerden hangisinin kapsamındadır?
 
A) Dinin korunması
B) Aklın korunması
C) Neslin korunması
D) Malın korunması
E) Canın korunması

12. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ekonomik hayatla ilgili ahlaki ölçülerinden biri değildir?

A) İşin gerektirdiği güvenlik önlemlerini almamak B) Kanaatkar olmak
C) İsraf etmemek
D) İhsanda bulunmak
E) İş hayatında adaletli ve dürüst olmak

13. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın haram kıldığı yiyeceklerden biri değildir?

A) Leş
B) Allah (c.c.)’ya adanarak kesilen hayvanlar
C) Allah’tan (c.c.) başka ilahlara adanarak kesilen hayvanlar
D) Domuz eti ve ürünleri
E) Kan
 
14. “Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkına saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yemesinde günah yoktur.” (Nahl suresi, 115. ayet.) Yukarıdaki ayete göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 
A) Yenilmesi haram kılınanlar dört tanedir.
B) Haddi aşmadan her şey yenebilir.
C) Zaruretler haramları mübah kılar.
D) Kendiliğinden ölmüş hayvanlar yenilemez.
E) Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar haram kılınmıştır.

15. Yenilmesi aslen helal olan gıdaların elde ediliş yöntemi de önemlidir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yenilmesi helal olan hayvanlar helal yiyeceklerle beslenmelidir.
B) Hayvan kesiminde Allah'ın (c.c.) adının anılması gerekmektedir.
C) Yenilmesi helal olan gıdalara katılan maddeler de helal olmalıdır.
D) İstihale yöntemi tüm gıdaları helal hale çevirmektedir.
E) Genetik değişiklikle gıdalar sağlığa zararlı hale gelirse yenilmesi caiz olmaz.

16. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’in kutsal kitabının adıdır?

A) Vedalar B) Avatara (Hulul) C) Karma D) Yoga E) Tipitaka (üç sepet)

16. Hinduizm’deki kast sisteminin en alt sınıfı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sudralar
B) Vaisyalar
C) Kşatriyalar
D) Brahmanlar
E) Tipitakalar

17. Yoga ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Taoizm B) Budizm C) Konfüçyanizm D) Hinduizm E) Şintoizm

18. Aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi ekonomik hayatla ilgili değildir?

A) "Kişi kendi emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir yiyecek yememiştir..." (Buhârî, Buyû, 15.)
B) “…Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin…” (Nisâ suresi 36. ayet.)
C) “…Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin…” (En'am suresi 151. ayet.)
D) "...Sevabın çokluğu, belanın büyüklüğüyle beraberdir..." (İbn Mâce, Fiten, 23.)
E) "...ölçüyü ve tartıyı doğru yapın..." (En'am suresi 152. ayet.)
 
19. “ Haram, Allah’ın kitabında haram kıldıklarıdır. Helal, Allah’ın kitabında helal kıldıklarıdır.
Hakkında açıklama bulunmayanlar ise sizleri serbest bıraktıklarıdır.” (Tirmizi, Libâs, 6.)

Yukarıdaki hadis-i şerifte “serbest bırakılanlar” olarak tanımlanan kavram aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir.

A) Haram B) Müfsit C) Farz D) Mendup E) Mübah
 
20. İbn-i Sina gibi bazı Müslüman tıp alimlerinin ceset üzerinde otopsiye benzer incelemeler yaptıkları bilinmekle birlikte, önceki yüzyıllarda bazı Müslüman alimler ceset üzerinde inceleme yapmayı insan saygınlığını zedeleyici bir davranış olarak görmüşler ve bunun caiz olmadığını söylemişlerdir.
 
Ancak günümüzde çoğu alim çeşitli gerekçelerle otopsi yapmanın caiz olduğunu ifade etmektedirler.

Aşağıdakilerden hangisi otopsiyi savunan alimlerin kanıtlarından biri değildir?

A) Tıp ilmi farz_ı kifaye olduğundan tıp ilmini geliştirmek gerekir
B) Ceset üzerinde uygulama yapmak doktorları geliştirir
C) Adli vakalarda olayın iç yüzünün aydınlatılması
D) İnsan bedeninin eski saygınlığının kalmaması
E) Bazı hastalıkların nedenlerinin incelenmesi

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
8 Yorum