7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları (I)

2. dönem 2. yazılı sınavları uygulanmaya başladı. 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekler için haberimizin devamını tıklayınız.

TÜRKÇE DERSİ 7. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

1. (1) Herkesin içinde sanat cevheri, yani yeteneği vardır. (2) Yazı çalışmaları yaparak bu cevher ortaya konabilir. (3) Zaten sanat eseri de insan ruhundaki güzellikleri ortaya çıkardığından sevilir ve beğenilir. (4) Böylece herkes kendi ruhundaki güzelliği, okuduğu sanat eserinde arar ve bulur.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sebep sonuç ilişkisi vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Çocuklar dolaplara, duvarlara ya da ağaçlara tırmanmaktan çok hoşlanırlar. İçgüdü de denebilecek bu eğilimin, kişileri daha ileri yaşlarda dağcılık sporuna, bir başka deyişle dağlara tırmanmaya yöneltmesi şaşırtıcı değildir. Ne var ki dağcılık oyun değildir. Rüzgâra, yağmura, sise, kayalara, buzlara ve soğuğa göğüs germeyi gerektiren tehlikeli bir spordur. Bir dağcının tırmanışa geçmeden önce hava durumuna ilişkin kesin bilgiler edinmesi gerekir. Bir kez tırmanmaya başladıktan sonra çıkabilecek ani bir sis ya da yağış yaşamsal tehlikelere yol açabilir.

Bu paragrafta dağcılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Her çocuğun ileride dağcılığa ilgi duyabileceğine
B) İnsanları dağcılık sporuna iten içgüdüye
C) Karşılaşılabilecek tehlikelere
D) Dağcıların tırmanıştan önce yapması gerekenlere

3. (1) Ağaç, uçsuz bucaksız bir bozkırın ortasındaydı. (2) Yeşil kalemle çizilmiş bir nokta gibi görünüyordu uzaktan. (3) Hiçbir dağı, tepeyi koltuğunun altına almadan, hiçbir yere yaslanmadan yüceliyordu. (4) Ağırbaşlı, kendinden emin, usul usul yükseliyordu.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangi ikisinde ağaca insana özgü nitelikler kazandırılmıştır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3 C) 2 ve 3 D) 3 ve 4

4. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisinde “çok kolay biçimde, çabucak” anlamı yoktur?

A) Ucuz ve kaliteli ürünler peynir ekmek gibi satılıyordu.
B) Bu şiiri bayrama kadar su gibi ezberlemelisin.
C) Kaşla göz arasında eline mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı.
D) Gençlik yıllarım göz açıp kapayıncaya kadar geçmişti.

5. Evin önüne yeni yapılan bina, denizin muhteşem manzarasını kapadı.

Bu cümlede geçen “kapamak” sözcüğünün zıt(karşıt) anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Karla kaplanan yolu açmak için belediye çalışanları saatlerdir çalışıyorlar.
B) Burası beni açmamıştı, bavulumu toplayıp gidecektim bu diyardan.
C)Kapıyı açan hizmetçi, benim kadın olduğumu anlayamamıştı.
D)Heykelin yanındaki kulübeyi yıkarak önünü açmışlar, görülmesini sağlamışlar.

6. Ders çalışırken çocukların yeterince konsantre olamamasından şikâyetçi olan anne ve babalar genellikle bu durumu çocuklarının yaramaz oluşuyla açıklarken uzmanlar farklı görüşte. Uzmanlar, çocuğun konsantrasyonunu çocuğun içinde bulunduğu ruh hâli ve çevresel etmenlerin(açık televizyon, çalan telefonlar…) de etkilediğini açıkladılar. Çocuklardaki konsantrasyon problemini aşmanın en temel yolunun, çocuğun ders çalışmaya başlamadan önce karnının tok olmasına dikkat etmek olduğunu söylediler.

Bu metinde belirtilen “sorun”un en etkili çözümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun ruh sağlığı için alanında uzman birinin yardımını almak
B) Çocuğun televizyonun açık olmadığı bir odada çalışmasını sağlamak
C) Çocukların çalışırken telefon görüşmeleri yapmalarına izin vermemek
D) Çocukların karnı aç olarak çalışmaya başlamamalarını sağlamak

7. Her insanın farklı bir bakış açısı vardır dünyaya. Ancak kendimize bakışımız karakterimizin yansıması olduğundan daha önemlidir. Kendini dev aynasında görüp gerçekleri önemsemeyenler de vardır.

Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini olduğundan çok üstün görmek
B) Her şeyi görmek istediği gibi görmek
C) Gerçeklere karşı duyarsız olmak
D) Kendinden başkasını beğenmemek

8. Eskiden okuldan geldik mi arkadaşlarla sokağa çıkar, oyunlar oynardık. Öyle ki sokağa çıkamadığımızda evde kendimizi hapsolmuş hissederdik. Diyeceğim o ki sokak kültürü diye bir şey vardı çocukluğumuzda. Şimdi kayboldu o kültür. Anneler “Sokak çocuğu mu oldun?” diye kızıyor çocuklarına. Oysa bugünkü girişimciliğimizi, gözümüz yılmadan bir işe atılmayı, kendimize güvenmeyi biz o sokaklardan öğrendik. Bugünün çocukları sokaktan mahrum olduğu için bu özelliği çoğu itibarıyla taşımıyor.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukların, çevresindeki gördükleri kişilere özendiği
B) Sokak kültürünün kaybolmasının çocukları olumsuz etkilediği
C) Çocukların arkadaş seçiminde özgür bırakılması gerektiği
D) Günümüzde çocukların, birçok şeyi okuldan öğrendiği

9. Beyazıt kıraathanelerinin birinde, bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; emekli bir memur, elinde gazetesi olduğu hâlde uyukluyordu. Kahvenin ortasında altmışlık bir hanım gözüme ilişti. Yanında sekiz yaşlarında bir erkek çocuk, çocuğun elinde bir kafes vardı. Kahveciyle kadın bir şeyler konuşuyorlardı.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

A) Betimleme – Tartışma B) Açıklama – Öyküleme
C) Betimleme – Öyküleme D) Açıklama - Tartışma

10.

  1. Kasım Usta yaralı bacağı oydu, ocaktaki kızgın demirlerden biriyle dağladı.
  2. Kasım Usta oğlunu hemen dükkâna soktu; çıraklar çocuğun elini, ayağını sıkıca tuttular.
  3. Demirci Kasım Usta, ocağın başında çalışıyordu; birden oğlunun acı acı bağırdığını duydu.
  4. İşini bırakıp sokağa fırladı; kuduz bir köpek, oğlunu bacağından ısırmıştı.
  5. Kısa bir cızırtı ve yanık kokusu duyuldu, çocuk dayanamayıp bayıldı.

Numaralanmış cümleler hangisinde oluş sırasına göre dizilmiştir?

A) 5 – 2 – 1 – 4 – 3 B) 1 – 3 – 2 – 4 – 5
C) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 D) 3 – 4 – 2 – 1 – 5

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil yoktur?

A) İlknur, çalışkan bir kızdır.
B) Takımın en iyi oynayanı Hüseyin’di.
C) Yasemin sana borç vermez.
D) İsmet’in ablası, başarılı bir koşucuymuş.

12. (1) Dişim çok ağrıyor. (2) Diş hekimine gittim. (3) Ancak, dişim apse yaptığı için diş hekimi dişimi çekmedi. (4) Antibiyotik verdi.

Parçadaki cümleler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 1. cümlede şimdiki zaman kipiyle çekimlenmiş fiil vardır.
B) 2. cümlede dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiş fiil vardır.
C) 3. cümlede olumsuz çekimlenmiş bir fiil vardır.
D) 4. cümlede “verdi” çekimli fiili 3. tekil kişiye göre çekimlenmiştir.

13. Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 70’ini kaplayan okyanus suları, yeryüzünde, belirli bir düzende sürekli hareket eder. Küçük akıntıları gelgitler yaratır ama başlıca akıntıların nedeni rüzgârlardır. Rüzgârlar deniz yüzeyinde estikçe su parçacıklarını da beraberlerinde sürükler. Bu nedenle başlıca önemli okyanus akıntıları yeryüzündeki rüzgârlara bağlıdır.

Parçada altı çizilen yüklemlerden hangileri ek fiildir?

A) eder, rüzgârlardır B) eder, bağlıdır C) rüzgârlardır, sürükler D) rüzgârlardır, bağlıdır

14. Kovadaki balıkların çırpınmasına içim el vermiyor. Yanlışlıkla olmuş gibi yaparak kovayı deviriyorum. Balıklar gözlerinde minnettar bakışlarla dereye atlayıveriyor. O an çok mutlu hissediyorum kendimi.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin dil ve anlatım özelliklerinden biri değildir?

A) 1. kişi ağzından aktarılması B) Abartmadan yararlanılması
C) Kişileştirmeye başvurulması D) Deyimden yararlanılması

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman veya anlam kayması vardır?

A) Postacı dün size gelmiş ama sizi evde bulamamış.
B) Yazın bir kursa yazılacağım ve İngilizce öğreneceğim.
C) Apartmanın önüne diktiğim gülleri sakın koparmayın.
D) Nasrettin Hoca bir gün oturduğu dalı kesmeye başlar.

16. Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde soru işareti(?), kısa çizgi(-), ünlem işareti(!) ve virgül(,) işaretlerinden herhangi biri kullanılamaz?

A) Balıkesir( )Karabük arası otobüsle on saat sürer.
B) Yaşasın( ) Sınavı kazanmışım.
C) Genç( ) satıcıya bir şeyler söyledi.
D) Bütün bunları niçin yaptığını biliyorum( )

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) TEMA’nın “Suyunu Boşa Harcama” kampanyası Büyük Ödül aldı.
B) Bizim Tırmık, o kadar çok yiyor ki ona mama yetiştiremiyoruz.
C) Yazarımız bugünkü köşe yazısına “Çocuk ve Eğitim” başlığını vermiş.
D) Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tabloyu, Osman Hamdi Bey, 1906’da yapmıştır.

18. Aşağıdakilerin hangisinde kurallı birleşik fiil cümleye “az kalsın, az daha” anlamını vermiştir?

A) Geç kalktı. Bugün işe biraz gecikebilir.
B) Koca ekmeği bir çırpıda bitiriverdi.
C) Minibüs, yola fırlayan çocuğa vurayazdı.
D) Siz başlayadurun, ben ardınızdan gelirim.

19.

  1. (---) söz, sahibini yüceltir.
  2. Çevrendekilerle (---) konuşmalısın.
  3. İki noktadan tek bir (---) geçer.

“Doğru” sözcüğü boş bırakılan yerlere getirildiğinde sırasıyla hangi sözcük türlerine örnektir?

1 - 2 - 3
A) sıfat zarf isim
B) zarf sıfat zarf
C) isim zarf sıfat
D) sıfat isim zarf

20. Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum o da başıboş, daha rahat yaşamak. Fakat buna hangi yoldan varacağımızı her zaman bilmiyoruz. Çoğu kez insan, dünya işlerini bıraktığını sanır ama aslında onların yalnızca yolunu değiştirmiştir. Ruh nerede bulunursa bulunsun hep aynı ruhtur.

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme B) Biyografi C) Anı D) Hikâye

CEVAP ANAHTARI

1.C 2.A 3.D 4.B 5.D 6.D 7.A 8.B 9.C 10.D
11.C 12.B 13.D 14.B 15.D 16.D 17.A 18.C 19.A 20.A

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
2
2
1
6
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
1 Yorum