8. Sınıf Türkçe Konuları

8. Sınıf Türkçe Konuları

2022-2023 eğitim öğretim yılı 8. Sınıf Türkçe müfredatında hangi konular var, detaylar haberimizde...

2022-2023 eğitim-öğretim yılında okullarda uygulanacak olan 8. Sınıf Türkçe konuları ve müfredatı belli oldu. 1. dönem ve 2. dönem konuları aşağıdaki gibidir.

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konuları

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte anlam
 • Söz gruplarında anlam
 • Deyimler ve atasözleri
 • Cümlenin öğeleri
 • Söz sanatları
 • Yazım kuralları
 • Noktalama işaretleri
 • Cümlede anlam
 • Metin türleri
 • Cümle türleri

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem Konuları

 • Parçada anlam
 • Fiilde Çatı
 • Cümlede Anlam
 • Görsel Okuma
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Anlatım Bozuklukları

Sözcükte Anlam

 • Çok Anlamlılık
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı Sözcükler
 • Zıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli Sözcükler
 • Deyimler -Atasözleri

Cümlede Anlam

 • Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Örtülü Anlam
 • Amaç – Sonuç Cümleleri
 • Sebep – Sonuç Cümleleri
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma
 • Cümle Tamamlama

Paragrafta Anlam

 • Konu – Başlık – Ana Fikir – Tema
 • Anlatım Biçimleri
 • Söz Sanatları
 • Şiirde Tema
 • Anı
 • Hikaye
 • Eleştiri
 • Makale
 • Nutuk
 • Deneme
 • Biyografi
 • Otobiyografi
 • Roman
 • Sohbet
 • Destan
 • Karikatür
 • Efsane
 • Fıkra
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
 • Duyulardan Yararlanma
 • Ana Duygu
 • Yardımcı Düşünce
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragraf Tamamlama
 • Paragrafın Akşını Bozan Cümle
 • Paragrafı İkiye Bölme
 • Paragraf Oluşturma
 • Görsel Okuma
 • Grafik Yorumlama

Dilbilgisi

 • Fiilimsiler
 • Cümlenin Temel Ögeleri
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri
 • Ara Söz
 • Cümle Vurgusu
 • Yan Cümlecik
 • Fiilde Çatı
 • Cümle Türleri
 • Kalıplaşmış Söz Grupları
 • Anlatım Bozuklukları

Yazım ve Noktalama Bilgisi

 • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
 • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • İki Nokta
 • Virgül
 • Nokta
 • Noktalı Virgül
 • Kısa Çizgi
 • Üç Nokta
 • Uzun Çizgi
 • Ünlem İşareti
 • Yay Ayraç
 • “de” , “ki”, “mi” nin Yazımı
 • Tarihlerin Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Yer Adlarının Yazımı

8. SINIF KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

T.8.1. DİNLEME/İZLEME
T.8.1.1. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder.
T.8.1.3. Dinlediklerini/izlediklerini özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu tespit eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu tespit eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/izlediklerine yönelik farklı başlıklar önerir.
T.8.1.8. Dinlediği/izlediği hikâye edici metinleri canlandırır.
T.8.1.9. Dinlediklerinde/izlediklerinde tutarlılığı sorgular.
T.8.1.10. Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini bildirir.
T.8.1.11. Dinledikleri/izledikleri medya metinlerini değerlendirir.
Medya metinlerinin amacını ve kaynağını sorgulamaları sağlanır.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/izlediklerinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarını tespit eder.
T.8.1.13. Konuşmacının sözlü olmayan mesajlarını kavrar.
T.8.1.14. Dinleme stratejilerini uygular.

T.8.2. KONUŞMA

T.8.2.1. Hazırlıklı konuşma yapar.
T.8.2.2. Hazırlıksız konuşma yapar.
T.8.2.3. Konuşma stratejilerini uygular.
T.8.2.4. Konuşmalarında beden dilini etkili bir şekilde kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.

T.8.3. OKUMA

Akıcı Okuma
T.8.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.8.3.2. Metni türün özelliklerine uygun biçimde okur.
T.8.3.3. Farklı yazı karakterleri ile yazılmış yazıları okur.
T.8.3.4. Okuma stratejilerini kullanır.
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb. araçları kullanmaları sağlanır.
b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
Benzetme (teşbih), kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat), abartma (mübalağa) söz sanatlarının belirlenmesi sağlanır.
T.8.3.8. Metindeki anlatım bozukluklarını belirler.
Dil bilgisi yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
Fiilimsilerin türleri fark ettirilir. Ekler ezberletilmez.
T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır.
b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır.
c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır.
T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
T.8.3.24. Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder.
T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
a) Fıkra (köşe yazısı), makale, deneme, roman, destan türleri üzerinde durulur.
b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
a) Çizgi roman ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
Altını çizmenin, koyu veya italik yazmanın, renklendirmenin, farklı punto veya font kullanmanın işlevi vurgulanır.
T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
T.8.3.30. Bilgi kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır.
T.8.3.31. Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgular.
a) Blog ve şahsi internet sayfalarındaki bilgilerin güvenilirliği konusunda çalışmalar yapılır.
b) Bilimsel çalışmalarda ağırlıklı olarak “edu” ve “gov” uzantılı sitelerin kullanıldığı vurgulanır.
T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
T.8.3.33. Edebî eserin yazılı metni ile medya sunumunu karşılaştırır.
T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler.
T.8.3.35. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.

T.8.4. YAZMA

T.8.4.1. Şiir yazar.
T.8.4.2. Bilgilendirici metin yazar.
T.8.4.3. Hikâye edici metin yazar.
T.8.4.4. Yazma stratejilerini uygular.
T.8.4.5. Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanır.
T.8.4.6. Bir işi işlem basamaklarına göre yazar.
T.8.4.7. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
T.8.4.8. Yazılarında mizahi ögeler kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında anlatım biçimlerini kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
T.8.4.11. Formları yönergelerine uygun doldurur.
T.8.4.12. Kısa metinler yazar.
Haber metni, günlük ve anı yazmaya teşvik edilir.
T.8.4.13. Yazdıklarının içeriğine uygun başlık belirler.
T.8.4.14. Araştırmalarının sonuçlarını yazılı olarak sunar.
T.8.4.15. Yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanır.
T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
T.8.4.17. Yazdıklarını paylaşır.
T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.
T.8.4.19. Cümle türlerini tanır.
T.8.4.20. Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar.
Detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

2020/08/11/7-sinif-turkce-mufredati.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
169
232
249
878
798
1045
911
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.