1. HABERLER

 2. YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI

 3. 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Sınav Soruları (I)
9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Sınav Soruları (I)

9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Sınav Soruları (I)

2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönem son yazılı sınavları uygulanmaya devam ediyor, 9. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 2. Sınav Soruları ve Cevaplarından örnekler yayınlamaya devam edeceğiz.

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ........... LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9.SINIFLAR I.DÖNEM II. ORTAK SINAVI

1-“Ustasız olmazken basit bir kalem;
Nasıl icat oldu muhteşem âlem?”

Aşağıda verilenlerden hangisi bu söze ters düşer?

A- Evren mükemmel bir düzen içinde var edilmiştir.
B- Yaşadığımız evreni bir icat eden vardır.
C- Evrende hiçbir şey tesadüfen oluşamaz.
D- Alemdeki pek çok şey kendiliğinden oluşmuştur.
E- Evrende her şeyin bir yaratıcısı vardır.

2-Aşağıdakilerden hangisi vahye dayalı dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A- Öldükten sonra yeniden dirilme inancı vardır.
B- Allah’tan başka varlıklara da ibadet edilir.
C- Peygamberler aracılığıyla iletilmişlerdir.
D- Allah tarafından gönderilmiştir.
E- Kutsal kitapları vardır.

3-“İnandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar.” sözünü en iyi açıklayan yargı hangisidir?

A) İnanmak başka şey, yaşamak başka şeydir
B) İnandığımız değerlere gereken önemi vermeliyiz
C) İnançlarını eyleme dönüştüremeyenler, eylemlerinin doğruluğunu kabul eder
D) İnanç, hayatı şekillendirirse hayat inançları etkilemez
E) İnanmak ve yaşamak aynı şeydir.
 
4- Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A- Zulüm karşısında sabırlı olmayı tavsiye eder.
B- Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar.
C- Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkilemiştir.
D- Suçun ve suçlunun oluşmasına en büyük engeldir.
E- Zor zamanda insanın en büyük sığınağı olmuştur.
 
5-Eski Yunan, Mısır, Roma ve İslam öncesi Arap Yarımadasında yaygındı. Bu inancı benimseyenler Allah’ın güçlü ve yaratıcı olmasını kabul etmekle birlikte, başka güçlerden de yardım beklemişlerdir. Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Politeizm B-Monoteizm C-Yahudilik D-Ateizm E-Satanizm

6- Hangisi Tevhit inancına uygun bir görüş değildir?

A- Her varlık Allah’ı kendi diliyle tesbih eder.
B- Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.
C- Sonsuz bilgi ve güç sahibi bir tek ilah vardır.
D- Allah,evreni yarattıktan sonra müdahale etmemiştir.
E- Allah evrendeki her şeye sınırsız gücüyle hükmeder.

7- Boy abdesti almak farz olduğunda aşağıdakilerden hangisi kişinin yapamayacağı şeylerden biri değildir?

A) Namaz Kılamaz B) Kabe’yi Tavaf Edemez C) Uyuyamaz D) Camiye Giremez E) Kur’an Okuyamaz
 
8- Abdestte sünnet, gusülde farz olan davranış hangisidir?
A) Ağza ve buruna su verip temizlemek
B) Niyet etmek C) Yüzü yıkamak
D) Başımızı mesh etmek E) Ayakları yıkamak

9- Aşağıdakilerden hangisi ibadet etmenin insana sağladığı faydalardan biri değildir?

A- Ahlakı güzelleştirmesi B- Günah işlemekten alıkoyması
C- Allah’a olan inancı artırması D- Örf ve adetleri pekiştirmesi
E- Kötü duyguları ve düşünceleri yok etmesi
 
10- Aşağıda abdest, gusül ve teyemmümle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Teyemmüm dinde kolaylık sağlamıştır.
B) Gusül yapılamadığı zaman sadece namaz abdesti almak gerekir
C) Su bulunamadığında teyemmüm abdesti alınır.
D) Gusülde bütün beden, abdestte bazı organlar yıkanır.
E) Gusül, namaz ve teyemmüm abdesti, hadesten taharettir.
 
11- I. Ateizm a) Şeytana tapmak
II. Politeizm b) Tek tanrı anlayışı
III. Satanizm c) Çok tanrıcılık
IV. Monoteizm d) Tanrıtanımazlık

Yukarıdaki kavramlar ve eşleştirmeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) I – c B) II – a C) III –b D) IV - b E) I – a
 
12-622 yılında Müslümanların, dinleri uğruna Mekke’den Medine’ye göç etmelerine “..................”, dinleri uğruna her şeylerini Mekke’de bırakıp Medine’ye göç eden Müslümanlara “......................”, Müslümanları karşılayıp her şeylerini onlarla paylaşan Medineli Müslümanlara ise “.....................” denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A-Biat-Muhacir-Ensar B-Hicret-Ensar-Muhacir
C-Göç-Ensar-Muhacir D-Hicret-Muhacir-Ensar
E-Hicret-Mekki-Medeni
 
13-Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin maddelerinden biri değildir?
A-Müslümanlarla Yahudiler, barış içinde yaşayacaklar.
B-Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
C-Dışarıdan bir saldırı olursa Medine birlikte savunulacak.
D-Müslümanlarla Yahudiler arasında herhangi bir anlaşmazlık çıkarsa Hz. Muhammed hakem kabul edilecek.
E-İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf tarafsız olacak.
 
14-Hz. Muhammed Hudeybiye Barış ortamını en iyi şekilde değerlendirerek birçok yere elçilerle İslam’a davet mektupları gönderdi.
Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?
A-Bizans B-İran C-Habeşistan D-Mısır E-Arabistan
 
15-Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından biri değildir?
A- İslam’ın yayılması hızlandı.
B- Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayabileceği ortama kavuştu.
C- Medine’den gelen gruplar Akabe’de Peygambere biat ettiler.
D- Müslümanlar müşriklerin baskı ve zulmünden kurtuldu.
E- Yesrip şehri’nin adı Medine olarak değişti.

16. Aşağıdaki boşlukları verilen kavramlardan uygun olanlarıyla doldurunuz. (10x1,5=15 puan)

(Necasetten Taharet, Hadesten Taharet, gusül abdesti, Teyemmüm, Namaz abdesti, Mevlit kandili, Kutlu Doğum Haftası, Hilfu’l-Fudul, suffa, Ensar, Hanif, Sabiilik, Alak Suresi, Müddessir Suresi, Müşrik, Kafir, hicret, Muhacir)
 
1. Allah’tan başkasına inanarak O’na ortak koşanlara …………………………… denir.
2. Mescid-i Nebi’nin yanına eğitim-öğretim yapmak amacıyla yapılmış odacıklara ……………………. denir.
3. Namazın hazırlık şartlarından olan ………………………………... ile bir nevi temizliğe önem veririz.
4. Hz.Peygamberin doğum günü Hicri Takvime göre ……………………………….. karşılanır ve o gece ibadetle geçirilir.
5. Suyun bulunmadığı hallerde Mü’minlere kolaylık olarak ………………………….. bir kolaylık olarak öğretilmiştir.
6. Peygamber Efendimizin İslam’dan önce Mekke’de haksızlıkları önlemek için gönüllü görev aldığı teşkilata……………………………………. denir.
7. Peygamberimiz İslam’dan önce ………………………………… dinine inanmaktaydı.
8. Kur’an’ın ilk önce inen ayetleri ……………………………… suresinde yer alır.
9. Ergenlik dönemiyle birlikte Müslüman erkek veya kadın bazı hallerde ……………………..………. alır.
10. Mekke’den Medine’ye ………………………. edilerek İslam’ın yayılması hızlanmıştır.
 
17. Aşağıdaki tablodaki eşleştirmeyi yapınız. (10x1=10 puan)
1. Tek tanrıcılık Veda hutbesi
2. Tanrı tanımazlık Muhammedü’l-Emin
3. Hz.Peygamberin hayatını anlatan kitaplara verilen genel ad. Medine sözleşmesi
4. Hz.Yahya’nın dinine inanan topluluğa verilen ad. Hudeybiye
5. Güvenilir Muhammed (a.s) Sabiilik
6. Peygamberin sütannesi Ateizm
7. Medine’ye Hicret edenlere yardım edenler Siyer
8. Yahudi kabilelerle yapılan antlaşma Monoteizm
9. Peygamberin Arafat’ta yaptığı konuşma Ensar
10. Mekkelilerle yapılan antlaşma Halime
 
18. Abdestin alınışında boş bırakılmış yerleri doldurunuz. (1x5=5 puan)
Niyet edilir. Eller bileklere kadar yıkanır 1……………………………… burun yıkanır 2…………………………………… Sağ kol ve sol kol yıkanır. 3.……………………………………kulaklar ve omuz mesh edilir 4-5…………………………………………………
 
19. Hz.Peygamberin Veda hutbesinde yer alan evrensel değerleri yazınız. (5x2=10 puan)
 • İslamiyet'ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır.
 • İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler.
 • Erkekler kadıların, kadınlar da erkeklerin haklarını riayet edecektir.
 • Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.
 • İnsanların canı, mal ve namusları dokunulmazdır.
 • Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.
 • Tefeciliğin ve faizin hertürlüsü haramdır.
 • Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.
 • Emanetler sahibine verilmiştir.
 • Bütün müslümalar kardeştir.
 • Hizmetcilere iyi davranılcaktır.
 • Kan davaları kaldırılmıştır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.