A harfiyle başlayan hayvan isimleri

A harfiyle başlayan hayvan isimleri

A harfiyle başlayan hayvanların isimleri yani baş harfi A ile başlayan hayvan isimleri hangileridir, İşte baş harfi A olan hayvan türleri nelerdir hakkında bilgi.

Bu durumlarda bazen nasıl arama yapacağımızı bilemeyiz ve arama motorları bize bu hayvanları liste halinde vermez. Sizler için A ile başlayan hayvanlar iki liste halinde derlendi. İlk liste isim şehir gibi oyunlar oynarken ihtiyaç duyabileceğiniz çok bilinen hayvanlardan oluşuyor. İkinci liste ise araştırma ve ödev yaparken gerek duyabileceğiniz daha detaylı ve kapsamlı bir a ile başlayan hayvanlar listesi. Oyununuzda iyi eğlenceler, derslerinizde ve araştırmalarınızda başarılar dileriz.

A harfi ile başlayan çok bilinen hayvanlar

Ada Tavşanı, Kemirgenlerden bir tavşan çeşididir. Evcil türleri olduğu gibi yabani türleri de vardır. Bazı yerlerde, eti, postu ve laboratuvar denemeleri için özel olarak yetiştirilir. 

Addaks, boynuzlugiller familyasından bir memeli türüdür. Afrika’da Batı Sahra ile Nil arasında kalan step ve ıssız bölgelerde yaşar. Uzunluğu 170-190 cm, omuz yüksekliği 100-110 cm, kuyruğu 30-40 cmdir. 

Ağustos Böceği, yaz mevsiminin tiz sesli çalgıcısı ağustosböceği görülmese de sesinden tanınır. Sıcak bölgelerde özellikle Akdeniz ve Ege bölgesinin bağlık, zeytinlik alanlarında yaşar. 3-5 cm boyunda tombul yapılı böceklerdir.

Agama, sürüngenler sınıfının Kertenkeleler alt takımının Agamagiller familyasının 300’e yakınının tür adıdır. Başı, bulunduğu bölgenin toprak rengi; vücudu ve bacakları başa göre daha koyu, kuyruk rengiyse daha açık ve çizgilidir. Derisi pullu ve serttir. 

Aguti, kemiriciler takımının, Agutigiller familyasından memeli türüdür. Amazon ve Brezilya’da yaşar. 35-40 cm boyunda, postu sık tüylü, fırçamsı görünümlü, parlaktır.

Ahtapot, yumuşakçaların kafadanbacaklılar sınıfından denizlerde yaşayan bir hayvandır. Ahtapotun vücudu boş bir çuvala benzer. Bunun üst kısmında ağzı, ağzının etrafında da üzerleri emici vantuzlarla kaplı sekiz tane uzun kolu vardır. 

Akciğerli Barramunda, akciğerli balıkların, Boynuzdişligiller familyasından, yaşayan tek cinsin iki türünden biridir. Kuzey Avustralya’daki ırmaklarda yaşar. Uzunluğu 1.5-2 metredir. 

Akgergedan, Gergedangiller familyasından bir memeli türü Orta Afrika’da yüksek yaylalarda, korumalı doğal alanlarda yaşar. Uzunluğu 400-450 cm, yüksekliği 190-200 cm, kuyruğu 50-60 cm’dir. 

Akrep, örümcekler familyasından, sıcak bölgelerde yaşayan, kıvrık, kalkık kuyruğunda zehirli bir iğnesi olan böcektir. Dört çift akciğerle solur. Karada ve gece yaşar. Etçildir, böcek ya da örümceklerle beslenir. 

Akumba, maymunlar takımının, Makigiller familyasından bir memeli türü. Kuzeybatı Madagaskar’da yaşar. Uzunluğu 50-54 cm, kuyruğu 52-56 cm’dir. Post, erkekte tümüyle siyahtır, arada gövde kol ve bacaklarda kızıl-kahverengi tonlara rastlanır. 

Alageyik, Gevişgetiren Memeliler sınıfının Çiftparmaklılar takımının Geyikgiller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Amerika, Güney Avrupa, Baltık ülkeleri, Ukrayna ve Anadolu’nun genellikle Antalya, Manavgat yörelerinde yaşar. 

Alligator, Timsahgiller familyasından bir Amerika sürüngeni. En bilinen türü Mississippi alligatorudur. Uzunluğu 5 metredir. Kuzey Amerika’nın güneyinde yaşar. 

Alp Semenderi, Avrupa’daki dağlarda özellikle Alpler’de 700-2.900 m yükseklikteki bölgelerde yaşar. Derisi siyah, parlak ve lekesiz olan gövdesi kaim, kuyruğu silindir biçimindedir. Uzunluğu 11-16 cm arasında değişir. Hareketleri yavaştır. 

Alpaka, Peru ve Bolivya’da yaşar. Deveden küçüktür. Postu çok uzun ve sık tüylerle kaplıdır. Rengi bütünüyle siyah ya da beyazdır. 

Amerika Bizonu, Boynuzlugiller familyasından bir memeli türüdür. Kuzey Amerika, Kanada ve Meksika’da ormanlık ve çayırlıklarda yıllar önce sürülerle yaşarlardı. Bugün Kuzey Amerika’da ruhsatlı av sahalarında 20-30 bin hayvan yeniden yaşam alanına kavuştu. 

Amerikan Tapiri, Güney Amerika Kıtası’nda Venezuela ve Guyana’dan Paraguay ve Kuzey Arjantin’e kadar uzanan bölgede su kenarlarındaki ormanlarda yaşar. Uzunluğu 190-200 cm, omuz yüksekliği 85-100 cm’dir. Kısa tüylü olan postu, siyahımsı gri kahverengidir. 

Amip, bir hücrelilerin kökbacaklılar sınıfından küçük bir canlı varlıktır. Şekli değişir. Hareketi sırasında yalancı ayaklar çıkarır. Yosunlu, durgun sularda, nemli yerlerde yaşar. Hareket etmediği zaman vücudu yuvarlak veya ovaldir. 

Angut, ördekgiller familyasından Orta Asya, Doğu Sibirya, Kuzeybatı Afrika, Güney Avrupa ve Karadeniz çevresinde yaşayan, sonbaharda Nil Irmağı’na ve Güney Hindistan’a kadar göç eden ördek türü. 

Ankara Keçisi, Adını Ankara’dan almıştır. Büyük ve güçlüdür. Erkeği de dişisi de boynuzludur. Önceleri Anadolu’da yaşardı. Bugün Avustralya, Amerika ve Güney Afrika’ da da yetiştirilir. 

Anofel, çiftkanatlılar takımının Sivrisinekler familyasından böcek cinsi, sıtma sivrisineği. Vücudu ince uzun, kanatları dardır. Dişilerin ağızları delici ve emicidir; kan emerek yaşarlar. Erkekler ise zararsız olup bitki öz sularıyla beslenirler 

Antilop, boynuzlugillerin Antiloplar alt familyasına giren memelilerin ortak adı. Boynuzlugiller familyasının koyun, sığır, keçi gibi öteki üyelerinden ince, parlak ve yumuşak tüylü postları ve zarif yapılarıyla ayrılırlar. 

Apatosaurus, Brontosaurus olarak da adlandırılan Apatosaurus, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış gerçekten dev bir dinozordu. İlk olarak, 1877’de Yale Üniversitesi’nden bir paleontolog olan O. C. Marsh tarafından tanımlandı. 

Arap Tavşanı, Kuzey Afrika, Arabistan ve Filistin’de yaşar. Adına karşı sıçrayan bir sıçandır. Uzunluğu 17-20 cm, kuyruğu 22-25 cm’dir. Post üstte grimsi kum rengi, altta beyazdır. Sırtında geniş beyaz çizgiler vardır ve bir ipek yumuşaklığındadır. 

Arı, Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan ve uzunlukları 1-3 cm arasında değişen bu türlerden birçoğu bitkilerde tozlaşmayı sağladığı için büyük önem taşır. 

Armadillo, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan küçük bir cins dişsiz memeli . Armadillonun bedeni çapraz sıralar biçiminde düzenlenmiş boynuzumsu, çokgen pullardan oluşan bir kabukla kaplıdır. 

Armadillo Kertenkelesi, Armadillo kertenkelesi, yalnızca Güney Afrika’nın batı sahilinde bulunan bir sürüngendir. Armadillo kertenkelesi, çöller, fundalıklar ve kuru, kayalık alanlarda yaşar. 

Aslan, Memelilerin etoburlar familyasından yırtıcı bir hayvandır. Eskiden bütün Afrika’da, Güney ve Batı Asya’da, Güney Avrupa’da yaşardı. Bulunan taşıllara (fosillere) göre aslanın Orta Avrupa’da da yaşadığı anlaşılmıştır. 

At, Toynaklıların Tekparmaklılar alttakımından; binme, yük çekme ve taşımada kullanılan hayvandır. Kestanecikli dört ayağı ve güçlü toprakları olan hayvanın kulakları küçük, donu çizgisiz, yelesi gürdür. 

At Sineği, Atsineğigillerden 8 mm uzunluğunda bir sinekdir. Gövdesi yassı, kanatları büyük ve kanat uçları küttür. Memelilerde, en çok at, sığır ve domuzlarda dış asalak olarak yaşar. 

Ateş Böceği, Böcekler sınıfının Kınkanatlılar takımının Ateşböceğigiller familyasından bir böcek cinsidir. Bedeni uzunca, rengi gri ya da esmerdir. Bu böcek adını, dişinin çıkardığı parlak sarı-yeşil ışıktan alır. 

Ay-ay Maymunu, Az sayıdaki örnekleri Madagaskar’ın yağmur ormanlarında yaşayan, sincaba benzer maymun türüdür. Ay-ay, 55-60 cm’lik uzun ve çok tüylü kuyruğu dışında yaklaşık 40 cm uzunluğunda bir hayvandır; koyu kahverengi ya da siyah renkteki kürkü uzun ve çok sık tüylerden oluşmuştur. 

Ayı, Memelilerin etçiller takımından tabanlarına basarak yürüyenler grupuna dahil bir hayvandır. Gayet iri ve hantal görünüşlü vücudu kalın tüylerle kaplıdır. Boynu kısa, kafası yuvarlak, ağzı uzun, gözleri ufaktır. 

A harfiyle başlayan kuşlar

Ağaçkakan, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika’da ormanlarda, park ve bahçelerde yaşar. 12-20 cm uzunluğundadır. Tüyleri sırtta siyahımsı kahverengi ya da zeytin yeşili, karın bölgesi krem rengidir. 

Akbaba, Akbaba, kartala benzemekle birlikte kanatları daha geniş, kuyruğu daha kısa ve çıplak (tüysüz), kafası daha küçüktür. Ucu çengel biçiminde kıvrık olan gagası büyük ve güçlü, fakat tırnakları daha zayıftır. 

Atmaca, Kartalgiller familyasından bir kuş türüdür. Kuzeybatı Afrika, Avrupa’nın ılıman bölgeleri ve tüm Asya’da yaşar. Uzunluğu 28-38 cm’dir. Erkekler dişilerden daha küçüktür. 

A harfiyle başlayan balıklar

Alabalık, Serin tatlı sularda yaşar. Kuzey yarıküreye özgü bir balıktır. 8-10 türü vardır. Baş ve ağzının daha büyük olması ve derisindeki beneklerin fazlalığıyla som balıklarından ayrılır. 

A harfi ile başlayan çok bilinen hayvanlar

 • Ağaçkakan
 • Ağustos Böceği
 • Ahtapot
 • Akbaba
 • Akrep
 • Alabalık
 • Alageyik
 • Alaycı Kuş
 • Albatros
 • Alpaka
 • Amip
 • Anakonda
 • Antilop
 • Ardıç Kuşu
 • Arı
 • Arı Kuşu
 • At
 • Ateş Böceği
 • Atmaca
 • Ayı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
246
362
212
161
250
1382
1309
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.