Ankara Bilim Üniversitesi

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak fiili kuruluşunu tamamlayan Ankara Bilim Üniversitesi, 21 Nisan 2016 tarihinde kurulan; amacı sürdürülebilir kalkınmayı bireysel ve kurumsal düzeyde yaygınlaştıracak bilinç ve kültürü geliştirmek; bu mânâda, ülkemiz ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek; çevre, ekonomik hedefler ve insan niteliği itibariyle yüksek verimlilik standart ve uygulamaları belirlemekle mükellef bir sivil toplum örgütü olan Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından; bu temel strateji ve hedefler doğrultusunda kurulmuş bir vakıf üniversitedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
  • Elektrik - Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
  • Yazılım Mühendisliği (İngilizce)
  • Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

  • Film Tasarım ve Yönetimi (İngilizce)
  • Yeni Medya ve İletişim (İngilizce)
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

  • İngilizce Mütercim Tercümanlık
  • Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
  • Psikoloji (İngilizce)