Çöl kaplumbağası Haberleri

Çöl kaplumbağası, güneybatı Amerika Birleşik Devletleri ve kuzeybatı Meksika'nın Mojave ve Sonoran Çölleri ve kuzeybatı Meksika'nın Sinaloan dikenine özgü bir kaplumbağa türüdür. G. agassizii batı Arizona, güneydoğu Kaliforniya, güney Nevada ve güneybatı Utah'ta dağıtılmaktadır.