Teknik öğretmen kadrosu için kanun teklifi verildi

Teknik öğretmen kadrosu için kanun teklifi verildi

Bursa Mv. İsmet Büyükataman ve Mersin Mv. Mehmet Şandır'ın bazı kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifleri

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur.

Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.

GENEL GEREKÇE

Teknik Eğitim Fakültesi mezunları yapılmayan ya da uygulanmayan mevzuatlar nedeniyle hem özel sektörde hem de kamuda aldıkları Teknik Eğitimin karşılığı olarak iş bulamamaktadır.

Geçmişte yaşanan ve uzun yıllar boyu devam eden meslek liselerine farklı katsayı uygulanması nedeniyle bu fakültelerin en başarılı öğrencilerinin meslek seçme haklan elinden alınarak bu öğrenciler Teknik Eğitim Fakültelerinde okumak zorunda bırakılmıştır. Son dönemlerde farklı mağduriyetlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen o dönemin asıl mağdurları olan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının mağduriyetini giderecek herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Geçmişte farklı katsayı uygulaması nedeniyle meslek liselerine yeterli öğrenci talebi olmamasından dolayı Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının teknik öğretmen olarak atanmalarının oranı son on yüzde 3'ün altına düşmüştür.

Sayılan yüz bini aşan Teknik Öğretmen, çaresiz-umutsuz bir şekilde atıl durumda beklemektedir. Yıllarca laboratuarlarda, atölyelerde, sanayide, uygulamalı eğitimin yanında teorik eğitim alan Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, 4 yıl teknik lise, 4 yıl da teknik fakülte olmak üzere ortalama 8 yıl teknik alanda eğitim almıştır. Bu eğitimler, mevcut eğitim faaliyetlerinde en yüksek maliyetli ve en çok emek ve zaman gerektiren eğitimdir.

Devlet Memurlan Kanununda Teknik Eğitim Fakültesi mezunlan teknik hizmetler sınıfında belirtilmiş olmasına karşın kamu personeli alımlarında genel idare hizmetleri sınıfında ve özellikle teknik hizmetler sınıfında teknik öğretmen unvanıyla kadro açılmaması nedeniyle teknik öğretmen unvanıyla kamuda çalışamamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda "Teknik Öğretmen" unvanı yer almadığı için Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının özel sektörde ve kamu kurumlarında teknik hizmetler sınıfında teknik elaman olarak görev alamamakta, alanlar ise statü sorunu yaşamaktadır.

657 sayılı kânunda "Teknik Öğretmen" unvanının ihdas edilmesi, unvanlar tablosuna "Teknik Öğretmen" unvanı eklenmesi ve kamu kurum ve kuruluşlarına bu kadroların dağıtılması ile Teknik Öğretmenler kamuda teknik personel olarak çalışabileceklerdir.

Devlet Personel Başkanlığı'nın Teknik Hizmetler sınıfında Teknik bir kadro kurumlara kadro ihdası yapmadığından binlerce Teknik Eğitim Fakültesi mezunu kamuda lise düzeyinde "teknisyen" unvanı ile çalışmakta, unvan değişikliği sınavlanna alınmadığından hem maddi ve hem manevi olarak mağdur durumdadır. Bu durum teknik alanda lisans düzeyinde teknik eğitim almış Teknik Eğitim Fakültesi mezunlannın, ön lisans eğitim alan iki yıllık mezunu teknikerin alt kadrosu gibi durumu ortaya çıkarmış ve büyük çelişki doğurmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının kullanacakları unvan konusunda vermiş olduğu 17.09.1991 tarih ve 91.30.905 sayılı kararında "Eğitim Fakültesi mezunlarının Teknik Öğretmen Unvanını kullanmaları öğretmen unvanları ile mezun oldukları için tekniker unvanı kullanmamaları Üniversitelerarası Kurulun görüşü de dikkate alınarak 2547 sayılı Kanunun 43/b maddesi uyarınca uygun görüldü." denilmektedir.

Teknik Eğitim Fakültesinden mezun olan ve 657 sayılı yasanın 36/11. Maddesi kapsamında Teknik Öğretmen unvanı bulunanlar ' Teknik Hizmetler Sınıfını' teşkil etmektedir. Ancak; anılan yasanın ilgili maddesi kapsamında 'Teknik Öğretmen' unvanı bulunan kişiler, kamuda 'Teknik Öğretmen' kadrosu bulunmadığı için bu unvanlarını dahi kullanamamaktadırlar. Gelinen noktada alınan eğitimin, bu eğitim sebebi ile verilen unvanın uygulama da hiçbir anlamı bulunmamaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararından da anlaşılacağı üzere bu kişilerin kadrosu tekniker veya teknisyen olarak değerlendirilmekte ve bu kadrolara tanınan özlük haklarından faydalanabilmededirler.

Teknisyen veya tekniker kadrosunda bulunan teknik öğretmen unvanlı bir personel, kazanılmış hak aylığı hesaplamasında unvanına karşılık gelen özel hizmet tazminatı ve ek göstergeyi alırken, arazi tazminatının hesaplanmasında bulunduğu kadronun tazminat oranlarından yararlanabilmektedir. Ayrıca; YÖK'ün ilgili karan ile kurumların açtığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarındaki teknik hizmetler sınıfı karolarına bu unvanı taşıyan kişiler alınmayarak bir kez daha her yönü ile mağdur edilmektedir.

3 Kasım 2011 tarihine yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede bu durumda olan personel teknik öğretmen unvanı taşımasına rağmen, teknisyen veya tekniker kadrolarında bulundukları için bu kadroda bulunanlar ile aynı kategoride değerlendirilerek en alt oranlarda ek ödeme hesabına dahil edilmektedirler. Maddi kayıpların yanı sıra manevi olarak da gördükleri lisans eğitimine rağmen ön lisans veya lise düzeyinde eğitim alınması koşulu bulunan kademelerde görev yapmak durumunda bırakılmakta, çalışma hayatında emsallerine göre birçok zorluğu da beraberinde yaşamaktadırlar.

Teknik Öğretmen unvanını kullanan bu kişiler, kadro olmadığı gerekçesi ile başka unvanlı kadrolarda görev almak durumumda bırakılmaktadır. Yıllardır süre gelen bu haksız uygulamanın Teknik Öğretmen unvanına uygun ve teknik hizmet sınıfına dahil kadroların ihdas edilerek kamudaki ilgili kurumlara dağıtılması, bu şartlan taşıyan kişilere teknik öğretmen unvanlı kadrolann direk verilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, mağdur olan kişilerin mağduriyetlerin çözülmesi yerinde bir uygulama olacak ve çalışma hayatında huzuru ve başarıyı beraberinde getirecektir.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı "Ek Gösterge Cetveli"nin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümüne "Teknik Öğretmen" unvanı eklenmiştir.

MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarının teknik personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 50.000 "Teknik Öğretmen" kadrosu ihdas edilmiştir.

MADDE 3- Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında görev yapan ve teknik öğretmen unvanı taşıyanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın "Teknik Öğretmen" kadroları ile ilişkilendirilmiştir.

MADDE 4 - Yürürlük maddesidir. MADDE 5 - Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 657 sayılı Kanunun eki (I) sayılı "Ek Gösterge Cetvelinin "II- Teknik Hizmetler Sınıfı" bölümünün (a) bendine "Yüksek Mimar ve Mimar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Teknik Öğretmen" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 43- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek (V) sayılı cetvel olarak 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiştir.

Bu maddeyle ihdas edilen kadrolar, bir yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değişikliği yapılmak suretiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının Teknik Personel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tahsis edilir.

Bu şekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir."

MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 40- Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında görev yapan ve teknik öğretmen unvanı taşıyanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın bu Kanunla ihdas edilen Teknik Öğretmen kadroları ile ilişkilendirilirler ve aynı başlık altında anılan diğer unvanlardaki özlük haklarını alırlar.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.