TÖDER Deneme Sınavı

Türkiye genelinde sayıları 8 bini bulan özel okul, dershane, çeşitli kurslar, etüt eğitim merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumlarının tümünü temsil eden bir sivil toplum kuruluşu gereksinimi, TÖDER’in kuruluş nedeni olmuştur. Çünkü tüm bu kurum tiplerinin ayrı ayrı ve birden çok dernekleri olmasına karşın, özel öğretim kurumlarının tümünü temsil eden bir gücün olmayışı, yıllar yılı bir eksiklik olarak hissedilmiştir.

Farklı özel öğretim kurumlarını bünyesine alan TÖDER, eğitim ve öğretimde iddialı, yaratıcı, yapıcı ve uyumlu bir ses olacaktır. TÖDER, 21. Yüzyıl Türkiye’sinin eğitim öğretim problemlerine çözümler üretmek ve eğitim sistemimizin gelişimine destek olmak üzere kurulmuştur.

Derneğin basına kuruluş sunumu ile 03.02.2003 tarihinde kurulmuştur.

Günümüzde Derneğin de katkılarıyla, 7800 özel okul, 980 özel öğretim kursu,1800 etüt eğitim merkezi ve sayıları 7400’ü bulan muhtelif kurslar ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.