Yök

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 1982 Anayasası'nın 131. maddesi esasında; "Yükseköğretim kurumlarının öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini yönlendirmek bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kurulmasını, geliştirmesini ve üniversitelere tahsis edilen kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile" kurulmuş olan kurum. Anayasa'ya göre; Kurulun teşkilatı, görev, yetki, sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.

Söz konusu kanun 1981’de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'dur.

Üniversitelerin bağlı olduğu bazı kurumlar bulunuyor. Bu kurumların hangisi olduğu insanların merak ettiği bir durum haline geliyor. YÖK, bu kurumlardan biridir. Yüksek Öğretim Kurumu, üniversitelerde verilen eğitimlerin detaylı olarak işlenmesinden sorumludur. Verilen eğitimleri denetleyen ve düzenleyen bir kurumdur. Tüm üniversiteler eğitim konusunda Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlıdır.

Yüksek öğretim kurumunun görevleri nelerdir

Yüksek Öğretim Kurumu'nun bazı özel görevleri bulunuyor. Özellikle bu görevler üniversite öğrencileri tarafından merakla araştırılıyor. YÖK, üniversite sınavlarını hazırlayan ve üniversitelerde verilen eğitimlerin tamamından sorumlu olan kurumdur. Bu kurum yaptığı hizmetlerle, üniversitelerin daha iyi bir şekilde eğitim vermesini sağlar.