10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları

10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları
2. Dönem 2. Yazılı sınavları uygulanmaya başladı. 10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarından örnekleri yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

10.Sınıf Felsefe 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

A) Aşağıdaki boşlukları uygun görüşlerle doldurunuz.

Deizm, Ateizm, indetermenizm ,estetik, sanat, ütopya, etik, Teizm, Politeizm, Panteizm, Agnostisizm, Panenteizm, Monoteizm, Düalizm, determenizm, vicdan, erdem, ödev ahlakı, otodetermenizm

1)Tanrı’nın varlığını kabul eden ancak ilahi dinlerdeki kutsal kitap ve peygamber anlayışını kabul etmeyen görüşe………………………..……………denir.
2)Tanrı’nın var olduğunu kabul etmeyenlerin görüşüne ………………… …denir.
3)Bireyin davranışlarından özgür olduğunu savunan görüş ……… ……………….tır/dir.
4)Peribacaları sanat mı, estetik mi kavramını temsil eden sorusunun cevabı…………… dır/tir.
5) Sadece zihinse bir tasarım olan ve ideal yönetim biçimini temsil eden kavram…… …tır/dır.

B) Aşağıda verilmiş soruları doğru ise D yanlış ise Y yazarak cevaplayınız

1) ( ) Siyaset bilimi sadece olanı ele alıp inceler.
2) ( ) Tanrı’nın varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunan görüş monoteizmdir.
3) ( ) Sanat eserinin toplumdaki ihtiyaçlar sonucundan belirlendiğini savunan sanat görüşü işlevselci görüştür.
4) ( ) Bireyin yaptıklarının sonuçlarına katlanmasına ahlak yasası denir.
5) ( ) Bilim insanının en önemli özelliklerinden biri de başarılarını kariyeri için kullanmasıdır.

C) Aşağıda verilmiş olan çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız

1)I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?
II. İktidarın kaynağı nedir?
III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı?
IV. Evrende bir değişme var mıdır?

Verilen sorular aşağıdaki felsefe alanları ile eşleştirildiğinde hangi seçenek açıkta kalır?

A) Epistemoloji B) Etik C) Siyaset felsefesi D) Estetik E) Ontoloji

2)Eğer bir bilim adamı bir keşfi yapmamış olsaydı, daha sonra bir başkası onu yapacaktı. Mendel kalıtım yasalarını bulduktan sonra tanınmamış olarak ölmüştür. Otuz beş yıl sonra onu yeniden bulanların sayısı üçtür. Ama yazılmamış olan edebi bir kitap, asla yazılmayacaktır. Büyük bir bilim adamının erken ölümü insanlığı geciktirir, büyük bir yazarın erken ölümü ise onu yoksun bırakır.

Bu parçada sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmıştır?

A) Kalıcılığı B) Biricikliği C) Simetrikliği D) Eleştirelliği E) Faydalılığı

3) Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın güzellikle ilgili görüşüdür?

A) Güzellik, haz olarak algılanan bir mantıktır.
B) Güzellik, her türlü fazlalığın dışarı atılmasıdır.
C) Güzellik, matematiksel olarak orantılı ve ölçülü olandır.
D) Güzellik,karşılık gözetmeksizin hoşa gidendir.
E) Güzellik, idenin duyusal görünüşüdür.

4) Aşağıdakilerin hangisi siyaset felsefesinin cevap aradığı sorulardan biri değildir?

A) Devlet gerekli midir?
B) İdeal bir devlet düzeni var mıdır?
C) Devlet nasıl ortaya çıkmıştır?
D) Demokrasilerde sivil toplumun önemi nedir?
E) Türkiye’de yurttaşların yükümlülükleri nelerdir?
5) Bu tarz egemenlik, modern toplumda görülür. İktidar gücünün kullanımı; birtakım yazılı ilkelere, bunlar çerçevesinde oluşturulmuş yazılı hukuka bağlıdır. Hu­kuk, iktidar gücünü kullananları da bağlar.

Açıklaması verilen egemenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karizmatik egemenlik B) Teokratik egemenlik C) Otokratik egemenlik
D) Rasyonel-Yasal egemenlik E) Geleneksel egemenlik
6) ● Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır.
● Evren ile Tanrı aynı şeydir.
● Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.

Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?

A) Panteizm B) Deizm C) Teizm D) Politeizm E) Agnostisizm
7)I. İnanç nedir?
II. Evrende nasıl bir düzen vardır?
III. Tanrı’nın varlığına yönelik görüşler nelerdir?
IV. İbadetler nasıl yapılır?
V. Tanrı ve evren arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yukarıdakilerden hangileri din felsefesinin yanıt aradığı sorulardandır?

A) I-II-IV B) I-III-V C) II-III-IV D) II-III-V E) III-IV-V

8) Aşağıda verilenlerden hangisi teoloji (ilahiyat) ile din felsefesi arasındaki farklardan biri değildir?

A) Teoloji ele aldığı dinin öğretilerinin doğruluğundan şüphe duymadan bu öğretileri savunur, din felsefesi ise herhangi bir dinin iddiasını kanıtlamayı ya da çürütmeyi hedeflemez.
B) Teoloji bütün açıklamalarını kutsal kitaplara ve peygamberlere dayandırır, din felsefesi ise bütün açıklamalarını akla dayandırır.
C) Teolojinin amacı inananların inançlarını güçlendirmektir, din felsefesinin böyle bir amacı yoktur.
D) Teoloji belli bir dini ele alır, din felsefesi genel olarak din ya da dinleri ele alır.
E) Teolojinin amacı tek bir dinin genel savlarını kanıtlamaya çalışmak ve yaymak, din felsefesinin amacı ise genel olarak din olgusunu ele alıp tüm insanları inanç sahibi yapmaktır.

9) Felsefe öğretmeni Ziya Hoca ahlak felsefesi dersinde sınıfa bir soru yöneltmiş ve Ecem ile Ceren’den aşağıdaki cevapları almıştır.

Ecem: Ahlak insanın ortaya koyduğu bir ürün değildir. Doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir.
Ceren: Bence ahlak insan zihninin bir ürünüdür.

Bu cevaplara göre öğretmenin sorusunun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

A) Ahlakın kaynağı nedir? B) Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
C) Evrensel ahlak yasaları mümkün müdür? D) İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
E) Bütün insanlar için ortak bir iyi ve kötü var mıdır?

10)Derse geç gelen öğrencinin öğretmene gerekçesini açıklarken doğruyu söylemesi - - - -, yalan söylemesi - - - - dir. Bu davranışlardan birini seçmesi - - - -, doğru söylemeyi seçmesi yani iyiye yönelmesi - - - - dir.

Açıklamadaki boşluklara aşağıdaki kavramlar uygun şekilde yerleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

A) erdem B) kötü C) iyi D) özgürlük E) sorumluluk

11) Felsefe, bilimin varsayımları, doğası, alanı ve yöntemi hakkında sorular sorarak bilime katkıda bulunur. Buna karşılık felsefe de, bilimsel sonuç ve bilgilerden bakış açısını geliştirmek için faydalanır.

Bu durumu en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felsefe ve bilim karşılıklı etkileşim içerisindedir.
B) Bilimin yöntemi ile felsefenin yöntemi aynıdır.
C) Felsefe bilimin neliği üzerine çalışmalar yapmaktadır.
D) Bilimdeki gelişmeler felsefenin alanını daraltmaktadır.
E) Bilimsel bulgular yeni felsefi sistemlere kapı aralamaktadır.

12) “Olgusal olanın değil düşünce nesnelerinin bilimine formel bilimler denir. Bunların ortaya koyduğu ürünler doğada gösterilemez, insan zihninde bulunur; yöntem olarak da tümdengelimi kullanır.”

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi formel bilimlerden biridir?

A) Matematik B) Fizik C) Coğrafya D) Jeoloji E) Antropoloji

13) Felsefe şeyleri bize göründükleri halleriyle incelediği kadar, bunların arka planında neler olabileceğine dair genel açıklamalarla da ilgilenir. Bu anlamda felsefe, Sümerlilerden bu yana algıların tanzim edilerek transandantal bir bütünlüğe ulaşılması sürecidir. Bilim ise gün geçtikçe uzmanlaşmakta, ayrıntılarda boğulmaya devam etmektedir.

Parçada anlatılan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilim varlığa eleştirel yaklaşırken, felsefe kesin kabuller içermektedir.
B) Bilim deney ve gözleme, felsefe akıl yürütmeye dayanmaktadır.
C) Felsefe pratik kaygılar için, bilim teorik amaçla yapılmaktadır.
D) Filozoflar elde ettiği sonuçları bilim adamlarının hizmetine sunmaktadır.
E) Felsefe varlığı bütüncül olarak incelerken, bilim parçalayarak ele almaktadır.

14) Aşağıdakilerin hangisi sanat eserinin özellikleri arasında yer almaz?

A) Bir sanatçı tarafından meydana getirilir. B) Belli bir biçime sahiptir.
C) Evrenseldir. D) Orijinaldir. E) Ekonomik bir amacı vardır.

15) İdeal devlet anlayışının olabileceğini savunan görüşler hangi seçenekte bir arada verilmiştir?

A)Özgürlük-ütopya-adalet
B)Eşitlik-özgürlük-adalet
C)Adalet –hukuk-özgürlük
D)Hukuk-ütopya-eşitlik
E)Nihilizm-özgürlük-septisizim

251
8
137
3
12
135
14
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
2 Yorum