2010 - 2011 LYS Sınavlarının analizi

LYS’lere az kala stratejik çalışmalar önem kazanıyor. Sınav stratejilerinden en önemlisi ise ÖSYM’nin geçmiş yıllarda sormuş olduğu soruların dikkatlice analiz edilmesi. Sınava girecek adaylar soruların analizi sonrasında soruların soruluş tarzı, zorluk derecesi, konu dağılımı vs gerekli bilgilere sahip olacaklar. LYS öncesi üniversite adaylarının sınavlara yönelik ön bilgilere sahip olması, farkındalık kazanma adına önemli görülmektedir.
ÖSYM’nin 2011 yılında uyguladığı LYS testlerine yönelik soru analizinde şunları görmekteyiz .
2010 ve 2011 test ortalamalarına baktığımızda YGS testlerinde fazla bir oynama olmazken LYS testlerinde Türk dili ve edebiyatı testinde 2011 yılında sınava giren tüm öğrenciler arasında 5,8 netlik bir azalış var. Yabancı dilde İngilizceden testinde ortalama 11 soruluk bir azalış var.
 
2011-LYS- MATEMATİK TESTİ
2011-LYS-1 (Matematik Testin) de sorulan 50 sorunun zorluk derecesi şu şekilde olmuştur;
-          Sorularının 20 tanesi (% 40) kolay niteliktedir.
-          Bu soruları matematik sınavına sınava giren tüm adayların çözebileceği şekilde sorulmuştur.
-          25 (%50) sorunun zorluk derecesi orta seviyededir.
-          Kalan soruların 5  (% 10) tanesi ise seçici sorulardan oluşmaktadır.
-          LYS Matematik testinde, YGS konularını içeren sorular da sorulmuştur. 2011 yılında ki matematik soruları, 2010
-          LYS sorularına göre daha kolay nitelikte olmuştur.
-          Genel olarak sorular kısa çözümle sonuca ulaşılabilecek nitelikte olup, eşit ağırlıklı öğrenciler için zor olmayan niteliktedir.
-          Temel matematik bilgisine sahip öğrenciler için verilen 75 dakikalık zaman yeterli olmuştur.
-          LYS matematik testi sorular tüm konuları tarar nitelikte olup, sürpriz konu ve soru ile karşılaşılmamıştır.

LYS MATEMATİK
YGS LYS ORTAK KONULAR
2010
2011
1
Obeb-okek
1
1
2
Sıralama, basit eşitsizlikler
1
1
3
Temel kavramlar
 
1
4
Üslü sayılar
 
1
5
Mutlak değer
 
1
6
Oran-orantı
 
1
7
Denklem çözme
 
1
8
Kümeler
 
1
9
Çarpanlara ayırma
 
4
10
Permütasyon
 
 
11
Kombinasyon
 
 
12
Binom açılımı
 
1
13
Olasılık
1
1
14
Kartezyen çarpım- Bağıntı
 
 
15
Fonksiyon
3
2
16
İşlem
1
1
17
Modüler aritmetik
 
1
 
 
 
 
LYS MATEMATİK KONULAR
18
Polinomlar
2
1
19
2. Dereceden denklemler
1
 
20
Eşitsizlik
3
1
21
Parabol
 
1
22
Toplam çarpım sembolü
1
2
23
Diziler Seriler
2
2
24
Trigonometri
4
4
25
Karmaşık sayılar
4
3
26
Logaritma
4
2
27
Determinant - Matris
3
2
28
Özel tanımlı fonksiyonlar
4
2
29
Limit ve süreklilik
1
1
30
Türev ve uygulamaları
9
6
31
Integral ve uygulamaları
5
5
TOPLAM
50
50
 
2011-LYS -GEOMETRİ TESTİ
-          2011-LYS Geometri sınavı, genel itibariyle bilgi içeren kısa cevaplı soruları içermektedir.
-          30 geometri sorusunun 4 tanesi seçici soru sorulmuştur.
-          Analitik geometri kısmında 2 tane MEB Geometri kitabında anlatılmayan soru sorulmuştur.
-          Şekilsiz sorular biraz daha ön plana çıkmıştır.
-          Çalışan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, zaman problemi yaşamayacağı bir sınav olmuştur.
LYS- GEOMETRİ SORU DAĞILIMI
KONULAR
2010
2011
1
Doğruda açı
 
1
2
Üçgende açı
2
 
3
Dik üçgen(Pisagor-Öklid)
 
1
4
Dik üçgen(özel açılar)
 
 
5
İkizkenar üçgen
 
 
6
Eşkenar üçgen
1
 
7
Üçgende alan
 
2
8
Açıortay
 
1
9
Kenarortay
1
1
10
Üçgende benzerlik
1
2
11
Üçgende açı-kenar bağıntıları
1
1
12
Çokgende açı
1
1
13
Çokgende uzunluk-alan
 
 
14
Dörtgenler ve deltoid
 
 
15
Paralelkenar
2
 
16
Eşkenar dörtgen
 
 
17
Dikdörtgen
1
1
18
Kare
2
2
19
Yamuk
1
 
20
Çemberde açı
1
2
21
Çemberde uzunluk
2
4
22
Dairede alan
1
 
23
Prizma
1
 
24
Piramit
1
1
25
Küre ve dönel cisimler
 
2
26
Noktanın analitik incelenmesi
1
 
27
Doğrunun analitik incelenmesi
1
2
28
Eşitsizlik grafikleri
 
 
29
Simetri
 
1
31
Çemberin analitik incelenmesi
1
2
32
Elips
 
1
33
Hiperbol
1
1
34
Parabol
1
 
35
Düzlemde vektörler
1
 
36
Uzayda vektör ve küre
1
1
37
Uzayda doğru düzlem denklemi
1
 
38
Uzay geometri
2
 
39
Geometrik yer ve üçgen çizimi
1
 
TOPLAM
30
30
 
2011-LYS -FİZİK TESTİ
-          2011 LYS Fizik Testi sınav soruların tamamı ilköğretim ve lise müfredatını kapsamaktadır.
-          Tartışma gerektiren ya da hatalı soru gözlenmemiştir. 2011 LYS sınavının geçen yıllarda yapılan sınavlara göre zor ve seçici nitelikte bir sınav olduğu, daha çok işlem ve yorum yeteneği gerektirdiği göze çarpmaktadır.
-          2011 LYS Fizik sınavında dikkat çeken zor sorular arasında; stroboskop sorusu, rölativistik momentum sorusu, kuvvet sorusu, indüksiyon emk sorusu ve elektik akımı sayılabilir.
-          Bu sınavda 12 soru işlem, yorum ve dikkat gerektiriyordu.
-          Mekanik ve elektrik-Magnetizma konularından çıkan soru sayısı diğer konulara göre biraz daha fazla sorulmuştur.
LYS- FİZİK SORU DAĞILIMI
KONULAR
2010
2011
Kuvvet-moment-denge-a merkezi
2
2
Madde-basınç-ısı-genleşme
3
2
Optik
2
2
Elektrik
4
5
Manyetizma ve rlc
2
2
Mekanik
11
11
Dalgalar
2
3
Işık teorileri ve fotoelektrik
2
2
Atom modelleri
1
1
Birimler
1
 
Toplam
30
30
 
2011-LYS -KİMYA TESTİ
-          2011 LYS Kimya soruları daha önceki yıllarda çıkmış sorulara tamamen paraleldi.
-          YGS müfredatına dâhil olan konulardan soru gelmedi.
-          Sorular son derece kolaydı.
-          Büyük çoğunluğu itibarıyla konuların temel bilgilerini içeriyordu.
-          Tüm konuları çalışıp yeterince soru çözen adayların zorlanmayacağı bir sınav oldu.
-          Geçen yıl olduğu gibi bu yılda organik kimya 11 soruyla sınavın en önemli kısmını oluşturuyordu.
LYS – KİMYA SORU DAĞILIMI
KONULAR
2010
2011
Kimyasal Denklemler
1
 
Kimyasal Hesaplamalar
1
2
Gazlar
2
3
Radyoaktiflik
1
1
Reaksiyon Isısı
3
1
Reaksiyon Hızı
1
2
Kimyasal Denge
2
2
Çözünürlük Dengesi
1
1
Sulu Çözeltilerde Asit Baz Dengesi
4
3
Elektrokimya
1
2
Kimyasal Bağlar
1
2
Organik Kimya
12
11
TOPLAM
30
30
 
2011-LYS -BİYOLOJİ TESTİ
-          2011 LYS Biyoloji Testi soruları geçen seneki LYS ye göre daha seçici sorulardan oluşmuştur.
-          4-5  soru öğrencileri zorlayacak kadar ayrıntılı olmuştur.
-          Ekoloji konularından normalden fazla sayıda soru sorulmuştur. Bazı sorular ise çok kolay olmuş.
-          Seçici soruların oluşu, bu yıl sıralamada en etkili branş biyoloji olabileceğini söyleyebiliriz.
LYS – BİYOLOJİ SORU DAĞILIMI
KONU ADI
2010
2011
Hücre
1
1
Canlıların temel bileşenleri
1
1
Nükleik asitler ve protein sentezi
2
3
Canlıların genel özellikleri ve Ekoloji
2
3
Solunum ve fotosentez
1
1
Hücre bölünmeleri
1
-
Üreme ve gelişme
1
3
Kalıtım ve pop. Genetiği
4
2
Biyoteknoloji
1
Bitkisel dokular ve bitki fizyolojisi
4
4
Denetleyici ve düzenleyici sistemler
5
2
Destek ve hareket sistemleri
1
1
Sindirim sist.
1
1
Dolaşım ve bağışıklık sist.
3
3
Solunum ve boşaltın sist.
2
3
Evrim
-
2
TOPLAM
30
30
 
2011-LYS - TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ
-          2011 LYS-3’te “Türk Dili ve Edebiyatı” testinde soru dağılımı aşağıdaki gibidir. “Dil ve Anlatım” dersin­den 21 soru, “Türk Edebiyatı” dersinden 35 soru sorulmuştur.
-          Türk edebiyatı sorularının, “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı” ağırlıklı olduğu ve “Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı”yla ilgili soruların karma tarzda ve detaylı olduğu görülmektedir.
-          Parça ve şiir yorumuna dayalı soruların sayısında artış gözlemlenmektedir.
-          Coğrafya-1 Testi Soru Yorumları
-          2011 LYS-3 Coğrafya-1 Testi soruları 2011 LYS-4 sınavındaki soru tarzları ile benzerlik göstermiştir. Soru metinleri önceki yıla göre daha uzun olmasına rağmen sorular kolay ve seçici diyebileceğimiz 3-4 soru olduğu,
-          Ağırlıklı olarak soru metinlerindeki paragraftan yorum yapılarak cevaplanacak soruların bulunduğu metinlerde verilen bilgiler MEB kitaplarında bulunmamasına rağmen yorum gücü ile çözülebilecek soruların olduğu görülmüştür
LYS -TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI  SORU DAĞILIMI
KONULAR
2010
2011
Sözcük anlamı
2
2
Cümle Anlamı (Kavramlar)
1
1
Cümle Yorumu
1
2
Paragrafta Anlatım Teknikleri
4
4
Paragrafta Yapı
2
1
Paragrafta Ana fikir
 
4
Paragrafta Yardımcı Düşünce
4
2
Eylemsi
1
 
Sözcük türleri
 
1
Çekim Ekleri
1
 
Karma Dilbilgisi
2
2
Yazım Kuralları
1
1
Noktalama İşaretleri
1
1
Yazınsal Türler (Düzyazı)
2
3
Yazınsal Türler (Şiir)
5
5
Söz Sanatları
1
 
İslamiyet öncesi ve dönemi Türk edebiyatı
 
1
Halk Edebiyatı
2
1
Divan Edebiyatı
3
4
Edebiyat Akımları
1
2
Tanzimat Edebiyatı
4
5
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı
4
2
 Milli Edebiyat
3
4
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
11
8
Toplam
56
5
 
2011-LYS- TARİH TESTİ
-          2011 LYS Tarih testi soruları beklenildiği gibi öğrencileri fazla zorlamadı.
-          Sorular tarih dersi müfredatına uygun sorulmuştur.
-          Tarih testinde herhangi bir hatalı soru yoktur.
-          Sorularda ayrıntılı bilgi verilirken seçeneklerde güçlü çeldiriciler konulmamıştır.
-          Bundan dolayı soruyu dikkatli okuyan öğrenciler rahatlıkla doğru seçeneğe ulaşabilmektedir.
-          2010 LYS Tarih sınavında 10 tane YGS tarzı soru sorulmuştu. 2011 LYS’de ise 2 tane YGS tarzı yorum sorusu sorulmuştur.
-          Geçen seneye göre tarih soruları daha kısa olduğu için muhtemelen adaylar süre yetiştirememe sorunu yaşamamıştır.
 
LYS – TARİH SORU DAĞILIMI
 
2010
2011
İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi
4
5
Türk Dünyası
6
5
Türkiye Tarihi
1
2
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi
1
1
Osmanlı Devleti’nin Yükselme Dönemi
3
1
Yeni ve Yakınçağ'da Avrupa
1
 
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
1
1
18. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
1
3
19. Yüzyıl da Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi)
4
5
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet
6
6
20. Yüzyıl da Osmanlı Devleti
 
 
I. Dünya Savaşı
1
 
20. Yüzyıl Başlarında Dünya
2
4
II. Dünya Savaşı
2
3
Soğuk Savaş Dönemi
3
2
Yumuşama Dönemi ve Sonrası
4
1
Küreselleşen Dünya
4
5
Toplam
44
44

 

2011-LYS-   COĞRAFYA TESTİ
-          Coğrafya testi soruları 2010 LYS sorularındaki gibi soru metni uzun ve çözümleri vakit alan sorulardan oluşmuştur.
-          Sorular uzun olmasına rağmen genel olarak kolaydı.
-          Seçici 2-3 soru vardı.
-          Soruların konu dağılımları 2010 LYS deki konu dağılımına benzerdi. Ancak bu yıl ülkelerle ilgili soru sorulmamıştır.
-          Sorular bilgi ağırlıklı yorum gerektiren sorulardı.
-          Coğrafya testinde sorulan Türkiye’de bitki türleri ve organik tarımla ilgili sorular orta öğretim müfredatında olmamasına rağmen yorumla yapılabilecek sorulardı.
-          Benzer şekilde MEB kitaplarında bulunmayan bilgiler ışığında soru soruldu, yine de bu sorular yorum yapılarak çözülebilecek sorulardı.

LYS COĞRAFYA-1     COGRAFYA-2  SORU DAĞILIMI
2010
2011
KONULAR
LYS-3
LYS-4
LYS-3
LYS-4
YGS KONULARI
Dünya’nın şekli ve hareketleri
1
1
Harita bilgisi
1
İzohipsler
1
İklim bilgisi
1
Dünya’nın iklim zenginliği
Türkiye’nin iklimi
1
1
Yer’in şekillenmesi
1
Türkiye’nin yer şekilleri
1
Yerleşme tipleri-yerleşmelerin gelişimi
1
Ortak payda: bölge
1
Nüfus ve nüfus sayımları
1
1
Dünyada nüfus artışı
Nüfus piramitleri ve özellikleri
1
Göçler
Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılması
1
1
1
Kıtaların keşfi ve küçülen dünya
1
Doğal afetler-çevre ve insan
2
LYS-3 KONULARI (COĞ-1 EA-SÖZEL)
Türkiye’de bitki dağılışı
1
Türkiye’de nüfus ve yerleşmeler
2
Ekosistem ve madde döngüsü
1
Nüfus politikaları, şehirler ve etki alanları
2
1
Doğal ve beşeri unsurların ekonomiye etkisi
1
Üretim-dağıtım-tüketim
Ekonomiye yön veren güç: doğal kaynaklar
Medeniyetler merkezi Türkiye
Türkiye’de arazi kullanımı
3
1
Türkiye ekonomisini etkileyen faktörler
1
3
Dünyanın hızla gelişen endüstrisi: turizm
1
Doğal kaynakların keşfi, kullanımı
3
1
Enerji kaynakları
1
1
Teknolojinin çevresel etkileri
1
1
Atıklar
1
1
Ekolojik döngülere insan müdahaleleri
Küresel çevre sorunları
1
1
Doğanın ekstremleri
1
İlk kültür merkezleri
1
Şehirleşme, sanayi ve göç ilişkileri
Coğrafi bölgelerin tespiti
1
1
Ulaşım sistemleri ve kalkınma
Dış ticaret
1
Türkiye’nin nüfus politikaları
1
Bölgesel planlar
1
Türkiye’nin jeopolitiği
1
Ülkeler neden farklı gelişmişlerdir?
1
1
(gelişmemiş bir ülke: Nijerya)
Enerji taşımacılığı
Küresel ve bölgesel örgütler
1
1
1
Doğanın işleyişi
1
LYS-4 KONULARI (COĞ-2 SÖZEL)
Türkiye’de tarım ve hayvancılık
2
Türkiye’de madenler ve enerji kaynakları
1
2
2
Doğal afetler ve Türkiye için riskler
1
İngiltere’nin sanayileşme süreci
1
Doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri
2
Kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sorunlar
1
Türkiye’de ticaret
1
Ülkemizi sembolize eden mekanlar
1
Günümüzün uyanan devi: Çin
1
Doğal kaynakların kullanımı
1
Genel coğrafya konuları - ülke
1
TOPLAM
24
16
24
16
 
2011-LYS- FELSEFE GRUBU TESTİ
-          2011 LYS Felsefe Testinde sorulan soruların tümü müfredata uygun olarak sorulmuştur.
-          Müfredat dışında soru sorulmamış olup, sürpriz diyebileceğimiz soru bulunmamaktadır.
-          Sorular genel olarak zor olmayıp, beklenen düzeylerde gelmiştir. Psikoloji ve sosyoloji soruları günlük hayatla hikâyelendirilerek ilişkilendirilmiş paragraflardan oluşmuştur.
-          Bu durum da soruların okunmasını ve algılanmasını kolaylaştırmış, soruları akıcı kılmıştır.

 
LYS - FELSEFE GRUBU SORU DAĞILIMI
KONU ADI
2010
2011
Psikolojinin alanı
1
2
Organizma ve çevre
3
3
Öğrenme
2
2
Bellek
1
Ruh sağlığı
2
1
Kişilik
1
Sosyal davranış
1
1
Sosyolojinin Alanı
2
2
Toplumsal yapı
3
2
Toplumsal kurumlar
1
3
Kültür
3
2
Sosyal değişme
1
1
Klasik mantık
1
2
Kavram
1
Önerme
2
2
Kıyas
2
1
Sembolik mantık
3
3
Niceleme mantık
1
2
Toplam
30
30


2011-LYS- YABANCI DİL TESTİ
-          Yabancı dil soruları kısmen kolay bir sınav hazırlanmış.
-          Soruların seçicilik düzeyi bu yüzden biraz düşük ve üst grup öğrencileri ayırmaktan uzaktır.
-          Buna bağlı olarak Dil-1 puanı ile öğrenci alan bölümleri tercih eden öğrencilerin İngilizce düzeylerinin nispeten düşük olacağını beklemek gerekir.
 

LYS – YABANCI DİL SORU DAĞILIMI
S.S.
KONULAR
Vocabulary
9
Vocabulary Test (8)
Cloze Test (1)
Grammar
22
Grammar Test (10)
Cloze Test (4)
Sentence Completion (8)
Translation
8
Turkish-English (4)
English-Turkish (4)
Functional Language
11
Question-Answer (3)
Situational Response (4)
Dialogue (4)
Comprehension
30
Comprehension Passage (18)
Paraphrase (4)
Paragraph Completion (4)
Inappropriate Sentences (4)
Toplam
80
 

 

 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.