Faruk ARDIÇ

Faruk ARDIÇ

LYS ve Çalışma Stratejileri

LYS ve Çalışma Stratejileri

 YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, istedikleri LYS’lere başvuru yapabilecekler. ÖSYM’ye başvurular 8-21 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılması isteniyor. YGS, özellikle Türkçe testindeki uzun paragraf soruları ve matematikte birden fazla işlem yapmayı gerektiren sorular öğrencileri zorladı. Bazı öğrenciler YGS’nin kötü geçmesiyle LYS’lere hazırlanmayı bırakıyor. Hâlbuki puanlamanın büyük bir kısmı LYS’lere kazanılacak.

-LYS’lerde puan artırıcı stratejiler nelerdir?

-YGS ve LYS testlerinin farkı nedir?

-Bu süreçte öğrenci ve velilere düşen görevler nelerdir?

-Kalan zaman nasıl değerlendirilmesi gerekir? Bütün bu sorularda bilinçlenmek, hazırlık süreci içindeki öğrenci ve velilere önemli rehberlik oluşturacaktır.

LYS’ler çalışmanın karşılığının alınacağı bir sınavdır

YGS de daha çok kavrama yeteneği ve bilgiyi kullanma becerisi ölçülürken, LYS’lerde daha çok bilgi düzeyi ölçülmektedir. Bundan dolayı LYS çalışmaları da YGS çalışmalarından farklı olmalıdır. Bilgi düzeyinde gelecek soruların temel özelliği çabuk öğrenilip, çabuk unutulmalarıdır. ÖSYM’nin bu tür sorular ile aday­lardan istediği söz konusu bilgilerin hatırlanmasıdır. Bu durumda adayların girecekleri LYS’lere kaynaklık eden derslere düzenli ve yoğun bir biçimde çalışılmaları gerekiyor. Çalışılan bilgilerin kalıcılığı adına tekrar ağırlıklı çalışmalar önem kazanacak. Adayların birkaç aylık bir dönemde 3-4 yıllık konunun pekiştirilmesi çok zor olduğu için fazla zaman kaybetmeden çalışmalara başlamaları gerekiyor. Bundan dolayı LYS süre­cinde çalışma alışkanlığı olan adaylar daha avantajlı olacaklardır.

Kalan zamanda çok şey yapılabilir

Kalan zamanın verimli değerlendirilmesinin ilk şartı, LYS’lere motive olmaktır. Aslında ne yapması gerektiğini bilen, doğru bir programa sahip olan her aday, gireceği sınavlarda YGS’de elde ettiği başarıdan daha fazlasını elde edecektir. Adaylar LYS’de kendi alanlarından so­rumlu olacaklarından dolayı yapılacak çalışmalar YGS’ye göre hem kolay hem de zevkli olacaktır. Geçmiş yılların sınav sonuçları incelendiğinde, adayların LYS netlerinin YGS netlerinden çok daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Çalışma temposuna hız verilmelidir

LYS sorularının genel özelliğin yeterli bilgi ve ayrıntı içermesidir. Öğrenilen konunun aralılarla tekrar yapılması için ek zaman ihtiyaç duyulacaktır. Bu­nun için adayların mutlaka gün içinde yapacağı et­kinlikleri planlanması gerekir. Özellikle havaların ısınmasıyla oluşabilecek rehavet, yorgunluk ve bıkkınlığın planlamanın ne kadar gerekli olduğunu or­taya koymaktadır. Hedeflerler ulaşabilmek için yapılan programa uymada ısrarcı olunmalı, programdan taviz vermeden çalışmaya devam edilmelidir.

LYS’lerde zaman sıkıntısı çekilmeyecek

Birçok aday YGS sonrası zaman sıkıntısı çektikleri-ni söyledi. Bunun nedeni soruların uzun, cevapların birbirine yakın olmasıydı. Adaylar daha fazla soru yapabilmek için soruları birçok kez okumak zorunda kaldılar. Bundan dolayı sınavda YGS’de 160 soruya ayrılan 160 dakika yetmedi. LYS’lerde ise ortalama her bir soruya verilen zaman 1,5 dk olacak ve LYS’lerde YGS’lere göre zaman sıkıntısı çekilmeyecek.

Puanlamada büyük pay LYS’den elde edilecek

Öğrencilerin YGS sonuçları beklentilerinin altında gelmiş olabilir. Birçok aday YGS iyi geçmediği düşüncesiyle LYS girmek dahi istemeyecek. Fakat YGS tek başına belirleyici bir sınav değil. YGS’nin LYS’lere et­kisi en çok % 40 oranındadır. O da tüm soruların doğru olarak yapıldığı durumlarda geçerli. Geriye net yapma oranına göre başarıyı değiştirebilecek % 60-65’lik bir dilim kalmaktadır. Adayların moral bozmalarına ivedi­likle LYS’lere odaklanmaları gerekiyor.

Unutmamak için kısa süreli tekrarlar yapılmalıdır

Kalan zamanda önce YGS ve LYS ortak konularının kısa bir tekrarı yapılmalı, LYS’lere kaynaklık ede­cek konular tekrar gözden geçirilmelidir. Konu eksiği olan öğrenciler ise bir an önce eksiklerini kapatmaya yönelmelidirler. Konulardaki detay anlatımlar kesin­likle atlanmamalıdır. Bir konu öğrenildikten sonra bir kenara bırakılmamalı, unutmamak için kısa sürelerle tekrarlar yapılmalıdır. Yapılacak her çalışma mutlaka not alınmalıdır.

Geçen yılların LYS soruları ve çözümlerine ulaşılmadır

Adaylar önceki yıllardaki sorulan YGS ve LYS sorularını mutlaka gözden geçirilmelidirler. Bu sorular aday­lara LYS hakkında kapsayıcı ipuçları verecektir. Daha önce sorulmuş olan soruları çözmekle adaylar, sınavda hangi konulardan soru geldiğini, soruların mantığını, soruluş tarzını, konulara göre dağılımını, konuların önem derecelerini, hangi konulardan ne tür soruların geldiğini, zorluk ve kolaylık oranlarını kavrayacaklardır. Böylece adaylar testin kapsamıyla ilgili ayrıntılı bilgi-lere kavuşacaklardır.

Çalışma sürecinde rehber öğretmenle  ilişkiler sıcak tutulmalıdır

LYS hazırlık sürecinde adayların çalışma koşullarından haberdar olan, öğrenciyi yakından tanıyan, zaman za­man çalışma performanslarını denetleyen, hedefle-rin ne derece gerçekleştirdiğini ölçen, değerlendiren ve gerekli taktik ve tekniklerle yönlendiren rehber öğretmenlerdir. Bundan dolayı rehber öğretmenlerle ilişkilerin sınav sürecinde sıcak tutulması gerekir. Artık YGS bitti. Üniversite adayları belli bir süre içinde tekrar çalışma gücü kazanmak için gayret göstermeleri gere-kiyor. Tüm öğrenciler önündeki zaman dilimini en iyi şekilde kullanmalı. YGS’ de hangi sonuç alınırsa alınsın LYS’lere girmeden gerçek sonuç alınamayacağı unutulmamalıdır.

LYS-1 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Matematik Test Stratejisi: 2014 YGS’de Temel Matematik testinde bir önceki yıla göre net yapma oranında düşme gözlendi. LYS’ de ise son yıl Matematik net ortalamasında bir önceki yıla oranla düşme yaşandı. LYS’de son sınavda gelen 50 sorunun 18 tanesi YGS ortak alandan oluşmaktadır. Matematik testinde bir konuyla ilgili çok farklı soru sorulabilir. Aynı şekilde bir sorunun çok farklı çözüm yolları da olabilir. LYS’de sorulardaki yanlış yapma ihtimalini en aza indirgemek için konularla ilgili mümkün olduğunca farklı tarzda sorular çözmek gerekir. Her veri sorunun çözümün aday için gerekli olacak ipuçlarıdır. Sorularda her ayrıntıya dikkat etmek gerekir. Matematik soruları sayılar yardımıyla problem çözebilme, matematiksel ilişkilerden yararlanabilme ve düşünme yeteneğini geliştirme niteliklerine sahiptir. Adaylar sorunun ne anlama geldiğini kavramak için dikkatli bir şekilde gerekirse altını çizerek soruyu okumalı, önce çok iyi anlamalı ve çözümü yaparken işlem hatası yapmamalıdır. İşlemin bitiminde mutlaka çözüm kontrol edilmelidir. LYS matematik soruları 12.sınıf ağırlıklı olmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12. Sınıf konuları (limit, türev, integral) ağırlığını hissettirebilir. Bu konularla ilgili yapılabilecek en verimli iş geçtiğimiz 3-4 yılın sorularını yeniden çözmek olmalıdır. Geçtiğimiz 3 yılın LYS Matematik testlerindeki soru dağılımında benzerlik gözlenmektedir.

Geometri Test Stratejisi: Geometri dersi; yalnızca soru çözme yöntemlerini bilerek başarılı olunabilecek bir ders değildir. Geometri dersinde soruları doğru çözebilmek için öncelikle, soruda verilen bilgileri, şekle doğru aktarmalı ve neyin sorulduğunu iyi anlaşılmalıdır. Konuyu iyi bilmek, aynı konuda farklı sorular çözmek, geometri dersinde başarılı olmanın yöntemlerindendir. Geometride verilen bilgileri, şekle doğru aktarmak önemlidir. 2015 LYS’de soru gelme yüzdesi yüksek olan geometri konuları dik üçgen ve özel üçgenler, çokgende açı-uzunluk-alan, çemberde açı, dairede alan, katı cisimler, analitik geometri, düzlemde vektörler, koniklerdir.

LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

FİZİK TEST STRATEJİSİ: Fizik öğrenciler arasında zor bir ders olarak algılanmaktadır. Fiziği zorlaştıran ileri matematiksel bilgi içeren sorulardan kaynaklanır. Matematiksel bilgilerden yeterince arındırılmış bir fizik sorusunu çokta kolay olabilmektedir. Adaylar için yoruma dayalı fizik soruları ne kadar çok çözülürse yorum yeteneği gelişeceğinden dolayı bu tip sorular zamanla daha anlaşılır olacaktır. Bilgiye dayalı sorularda ise fiziksel bilginin yeterli miktarda olması gerekir. Bilgi içeren sorular genellikle formül uygulama ile ilgili olmaktadır. Formülü ya da kuralı bilen bir öğrenciler için kolay diye nitelendirebileceğimiz bir soru olmaktadır. LYS fizik soruları öncesi yeterli konu ve kavram bilgisine sahip olunmalıdır. Fizik dersinde başarılı olabilmek için ders sonrası düzenli ve programlı tekrar zorunludur. Anlaşılamayan kavram, tanım ve alt başlıklar, derslerde tutulmuş notlar günlük tekrarlarda gözden geçirilmeli, örnek sorularla öğrenme pekiştirilmelidir. Verilenler bir kenara yazılmalı ve gerekirse şekil çizilmeli, uygun formül ve bilgileri kullanarak dikkatlice soru çözülmelidir.

 

KİMYA TEST STRATEJİSİ: Kimya kavramlar iyi anlaşılmalı, bir kavram veya bilgi tam öğrenilmeden bir başkasına geçilmemelidir. Anlaşılmayan konular öğretmene sorulmalıdır. Daha sonra bu konularla ilgili soru çözülmelidir. Adaylar zorlandıkları konularda kolaydan zora doğru aşama aşama ilerlemelidir. Kimya konuları ezberlenmemelidir. İşlenen konular anında somut örneklerle pekiştirilmelidir. Soruların genelde sayısal ağırlıklı değil de yorum ağırlıklı olduğunu unutmamalıdır.

 

BİYOLOJİ TEST STRATEJİSİ: Biyoloji netlerini artırmak için öğrenci dersi dikkatle dinlemeli ve gerekli notları almalı, konulara yeterince çalışıldıktan sonra konuyla ilgili sorular çözülmelidir. Biyoloji konuları birbiriyle bağlantılı konulardır. Bir konu iyice anlaşılmadan yeni bir konuya geçilmemelidir. Biyoloji soruları bilgiyle birlikte yorum da gerektirdiğinden bol soru çözülerek yorum yeteneği kazanılmalıdır. Biyoloji sorusu çözülürken önce soru cümlesi, daha sonra anlatım metni okunmalıdır. Böylece zaman kaybedilmemiş olur. Sorularda anahtar kelime aranmalıdır. Anahtar kelime sorunun çözümünde ayırt edici nitelikte olan kelimedir.

LYS-3 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Türk Dili Edebiyatı Test Stratejileri: Edebiyatı anlatarak ya da yazarak çalışılmalıdır. Türkçe ve edebiyat derslerinde de bazı konularda parçadan bütüne, bazılarında ise bütünden parçaya çalışmak gerekir. Bazen bu iki yöntemi de sırasıyla uygulamak yararlı olacaktır. Bunu belirlemek için, çalışılan konuyla ilgili terim, kavram veya bilgi içeriğinden haberdar olmak gerekir. Eğer konular çok fazla ezber bilgi içeriyorsa, önce bunlar yeterince tekrarlarla kavranmalı, daha sonra bütünü hakkında zihinsel bir algı oluşturulmalıdır. Daha genel bir konu üzerinde çalışılacaksa, parçanın tamamı içselleştirilmeli, daha sonra onun hakkında yorum becerisi geliştirme yolu seçilmelidir. Çalışılan konuyu bir başkasına anlatma edebiyat konularında oldukça işe yaramaktadır. Eğer çalışma ortamınız buna müsaitse, karşınızda biri varmış ve siz ona bu konuyu öğretiyormuş gibi yaparak eksikliklerinizi tamamlayabilir ve öğrenme düzeyinizi belirlemekle kalmaz çok yararlı bir tekrar ile konuyu özümsemiş olabilirsiniz.

Coğrafya Test Stratejisi: Coğrafya dersinde de öncelikli olarak tanım ve kavramlar iyi öğrenilmelidir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine kurgulanmaktadır. Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz. Konulan daha iyi öğrenmek için atlaslardan, şekillerden ve resimlerden faydalanılmalıdır. Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanabilecek bir niteliktir. Konularla ilgili çıkmış sorular muhakkak çözülmelidir. Çünkü bu sorular gerçek sınavda gelebilecek sorular hakkında size bilgi verecektir.

LYS-4 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Tarih Test Stratejisi: Tarih diğer derslere göre daha kolay öğrenilen bir ders-tir. Tarihi kolay öğrenme avantajının yanında kolay unutma dezavantajı da vardır. Dolayısıyla unutmamak için konuyu öğrendikten sonra bol bol soru çözmek, tekrar yapmak gerekiyor. Temelde ele alınması gereken yaklaşım var. Konular tam anlamıyla kavranmadan soru çözmeye geçmek çok anlamsızdır. Öncelikle eldeki kaynaklardan konular iyice bir kavranmalı ve tarihin mantığı olan sıralama anlaşılmalıdır.

Coğrafya-2 Test Stratejisi: Coğrafya soruları çözülürken; bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizlidir, bu husus dikkate alınmalı ve soru kökleri dikkate alınmalıdır. Her soru içerisinde coğrafyanın bir ko­nusunda kullanılabilecek temel bir bilgi içeriği olabileceği düşünülerek bu bilgiler not alınmalıdır. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistikî bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmelidir.

Felsefe Grubu Test Stratejisi: Felsefe grubu olarak bu sene LYS’lerde psikolojiden 8, sosyolojiden 8 ve mantık dersinden 8 soru sorulacak. Felsefe grubu derslerin LYS de TS-1 ve TS-2 puanına etkisi küçümsenmeyecek ka­dar büyüktür. Bu bölümleri tercih etmek isteyen sözel öğrencilerin bu dersi öğrenmeme ve bu derse ait soruları çözmeme ayrıcalığı yoktur. Bu nedenle dersler dikkatlice dinlemeli, tüm kaynakları değerlendirmeli ve çok soru çözülmelidir.

Din Kültürü Test Stratejisi: Din kültür ve ahlak bilgisi müfredatı daha çok inanç, ibadet, Hz. Muhammet (sav) hayatı, vahiy akıl, ahlaki değerler, din ve laiklik, din, kültür, medeniyet, islam ve bilim konularından oluşmaktadır. LYS sorularının genel özelliği daha çok bilgiye dayandığı için soruların bir kısmın bilgi içerikli ve müfredatta uygun konularda gelmesi bekleniyor.

LYS-5 TESTLERİNE YÖNELİK STRATEJİLERİ

Dil sınavı konuları(İngilizce) Zamanlar (Tenses), Kipler (Modals) Bağlaçlar (Conjunctions), İlgeçler (Prepositions), Sıfat-fiil cümle yapıları (Adjective Clauses), Niceleyiciler (Quantifiers), Mastarlar (Gerunds-Infinitives) ve Sıfat - Zarf yapıları (Adjectives and Adverbs).Dil sınavında her yıl soru ge­len konular zamanlar, kipler, bağlaçlar ve ilgeçlerdir. Diğer konulardan her sınavda bir ya da iki başlıktan birer adet soru olarak gelmektedir.

Dil Sınavında Kelime Bilgisi Oldukça Önemli

LYS-5 DİL sınavı genel soru dağılımına bakıldığında bu sınavın okuduğunu anlama becerisini ağırlıklı olarak ölçen bir sınav olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kelime bilgisi bu bağlamda oldukça önemlidir. Aynı şekilde yukarıda bahsettiğimiz dil bilgisi konu başlıkları da yapısal kullanımlarının yanı sıra cümleye kattıkları anlam yönüyle özellikle bilinmesi gerekmekte­dir. Şunu unutmamak gerekir ki, iyi bir dil bilgisi seviyesine sahip olmak, dilbilgisi sorularının doğru cevaplanabileceği anlamına gelmemektedir. Bu sorular kelime eksikliğinden dolayı tam anlaşılmadığı zaman da doğru cevaplanmayabilmektedir.

Dil sınavına girecek adaylara öneriler

Eğer sınav çerçevesinde faydalı ve pratik bir tavsiyede bulunmamız gere-kiyorsa; öğrencilerin detaylı dil bilgisi çalışmasına gerek yok. Özellikle yukarıda sınavda çıkan, değişmeyen soru başlıklarına kural yönüyle ağırlık verilebilir. Dil bilgisi çalışmalarında, dil bilgisi yapılarının cümleye kattığı anlamı bilmek, ağırlıklı okuma anlamayı ölçen bu sınavda anlama düzeyini arttırma adına daha önemli olacaktır. Sınava hazırlık sürecinde mümkün olduğunca kelime öğrenmek önemlidir. Bu kelimelerin okuma parçaları içerisinde öğrenilmesi kelimenin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır. Bu kalıcılığı arttırmak için okuma anlamayı alışkanlık haline getirmek oldukça faydalı olacaktır.”

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
Faruk ARDIÇ Arşivi