3. Sınıf Dönem Sonu Toplantı Tutanağı

3. Sınıf Dönem Sonu Toplantı Tutanağı
2018-2019 3. Sınıflar yıl sonu zümre toplantı tutanağını yazımızın devamından okuyabilirsiniz. 3. Sınıflar yıl sonu zümre toplantı tutanağı 2018-2019 başlıklı doküman paylaşıma sunulmuştur.
2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................ İLKOKULU

3. SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ : .../06/2019
TOPLANTI NO : 3
TOPLANTI YERİ : Öğretmenler Odası
TOPLANTIYA KATILANLAR:

GÜNDEM MADDELERİ :

1. Açılış ve yoklama,
2. Toplantı gündem maddelerinin okunması
3. Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantıları’nda alınan kararların değerlendirilmesi ve sorgulanması,
4. Öğrencilerin genel başarı durumlarının değerlendirilmesi,
5. Kullanılan yöntem ve tekniklerin değerlendirilmesi,
6. Derslerde tüm konuların bitirilip bitirilmediğinin tespit edilmesi.
7. Sınıflarda seviye durumları geri olan öğrenciler,
8. Sınıf kitaplıklarının durumu,
9. Ölçme ve değerlendirmede izlenen yöntemler,
10. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki gelişmeler,
11. Dilek ve temenniler,

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Okulumuzun 3.sınıf öğretmenleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı sene sonu zümre öğretmenler kurulu toplantısını yapmak üzere ............................ başkanlığında yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere .....06.2019 çarşamba günü saat 10.00’da Öğretmenler Odasında toplanmışlardır. Toplantıya tüm öğretmenlerin katılım sağladığı görülmüştür.
 
2-Toplantının başında zümre başkanı ............................ hazırlanan gündem maddelerini tek tek okuyarak eklenmesi gerekenler olup olmadığını sordu. Zümre elemanları oluşturulan gündem maddelerinin yeterli ve uygun olduğunu belirttiler.
 
3- Zümre Başkanı ............................ 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının kısa bir değerlendirmesini yaparak “İkinci dönem çalışmalarının da programa uygun olarak yürütüldüğünü, verilmek istenen konular amacına uygun olarak verildiğini ve gerekli başarıların sağlandığını, daha önceki bölge zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını belirtti.
 
4-2018-2019 eğitim öğretim yılının genel bir değerlendirmesinin yapılarak öğretim yılı süresince zümre toplantılarında alınan kararların uygulandığını belirtildi. ............................; Hayat Bilgisi temalarının belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiğini, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışılmış, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığını, Türkçe dersinde temalar belirtilen sürelere uygun olarak yürütülmüş olup ders kitabında yer alan parçaların etkinliklerinin amaca uygun olarak yaptırıldığını ve Fen Bilimleri dersinde temalar belirtilen sürede tamamlandığını, Matematik dersi konularının da planlandığı gibi yürütüldüğünü, 3. sınıflarda öğrenilmesi gereken konular tam ve eksiksiz olarak işlenilmeye çalışıldığını, ayrıca Müzik, Serbest Etkinlikler, Görsel Sanatlar ve Oyun ve Fiziki Etkinlik derslerinin yıllık planda belirtilen programa uygun olarak işlenmiş ve işlenmeyen konu kalmadığını, okulun, sınıfın ve çevrenin imkânları ölçüsünde etkinliklere yer verildiğini belirtti. Ayrıca zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiğini, bütün zümre elemanlarınca onandı.

Öğretim yılı sonunda sınıfların başarı durumları değerlendirildiğinde,

3-A Sınıf Öğretmeni ............................; Herhangi bir aksaklık yaşanmadan eğitim öğretim yılının tamamlandığını, sorumlulukları yerine getirme konusunda 2-3 öğrenci ile sıkıntı yaşandığını, ............................ öğrencinin Bilsem sınavı birinci elemeyi geçtiğini belitti.
3-B Sınıf Öğretmeni ............................; Akademik olarak sınıf genelinin altında olan iki öğrenci İYEP kursuna alındı. ............................ adlı öğrenciye okul kültürü kazanamayışı, sorumluluk duygusunun gelişmeyişi, davranış ve akademik yönden eksiklikleri nedeniyle sınıf tekrarı yaptırıldı. Yıl içerisinde sosyal etkinliklere katılım sağlandı. Belirli gün ve haftalarda resim ve şiir yarışmalarına katılım sağlandı.
3-C Sınıf Öğretmeni ............................; Sınıfa nakil gelen öğrencilerde uyum sorunu yaşandı. İki Bilsem öğrencisi ile ayrıca ilgilenildi. ............................ adlı öğrenciler İYEP kursuna katılım sağlayarak başarı seviyeleri artırıldı.
3-D Sınıf Öğretmeni ............................; ............................ adlı öğrenci İYEP kursuna devam etti. ............................ kaynaştırma öğrencisi olup okuyup yazıyor. Matematikte basit alıştırmaları yapıyor. ............................ sınıf seviyesinin altında olup yazısı çok bozuk. ............................ hiperaktif öğrenci. İlaç kullanıyor. Harfleri yazarken yanlış yönden başlıyor. ............................ adlı öğrenci geç konuşmasından dolayı aşırı sinirli.
3-E Sınıf Öğretmeni ............................ adlı öğrenci İYEP kursuna katılım sağladı. Ancak yazısı istenilen seviyede değil. Yazı yazarken aşırı imla hatası yapıyor. İkinci dönem başı sınıfa iki nakil öğrenci geldi. ............................ adlı öğrencinin okuma yazması yoktu. Okuma ve yazmaya geçirildi. Ritmik sayma ve dört işlem becerisi kazandırıldı. ............................ adlı öğrencinin ise sorumlulukları yerine getirme konusunda sıkıntı yaşandı.
 
5- Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştiği yöntem ve tekniklerin uygulandığını, yapılandırmacı eğitim anlayışı çerçevesinde öğrencinin hazır bilgiyi ezberleyen değil, yeni bilgileri önceki öğrendikleri üzerine inşa eden,yeni bilgileri kolay bir şekilde öğrenen ve hayatta karşılaştığı durumlara uygulayabilen bir anlayışla yetiştirilmeye çalışıldığını, işlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiğini, edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıkları, öğrenmenin en üst düzeyde gerçekleştirilmiş olduğunu belitti. Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğu fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalındığı bu durumu iyileştirici çalışmaların yapılması gerektiğini ............................ söyledi.
 
6- Sene başında belirlenen süreler içinde tüm derslerin temaları yetiştirilmiş ve işlenmesinin bitirildiğini, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde sözlü ve yazılı ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin geliştirilmeye çalışıldığını, bütün derslerde güzel konuşma, güzel yazma ve güzel okuma üzerinde önemle durulduğunu, Matematik derslerinde her konunun ayrıntılı olarak ele alındığını, Hayat Bilgisi derslerinin konularının sınıf içi etkinlikleri kullanarak işlendiğini, her konu ve tema sonunda değerlendirmeler yapıldığını, dersler işlenirken okulun ve çevrenin imkanları ölçüsünde araç ve gereçlerin düzenli kullanıldığını ve kullanma becerilerini geliştirmeye çalışıldığını, Oyun ve Fiziki Etkinlikler, Müzik, Görsel Sanatlar ve Serbest Etkinlik derslerinin yıllık planda belirtilen kazanımlar doğrultusunda işlenmiş ve süre içerinde tüm tema ve konuların bitirildiği ............................ tarafından ifade edildi.
 
7- Sınıf seviye durumları dikkate alındığında seviye durumları geri olan öğrencilerle ilgilenildiğini, bu geri olma durumlarının sebepleri üzerinde veli görüşmesi yapıldığını, problemlerin yerinde tespit edilmeye çalışıldığını belirtildi.
 
8- Sınıf kitaplıklarının düzenlenerek zenginleştirildiğini, en çok kitap okuyan öğrencilerin ödüllendirildiğini, okunan kitapların da karnelere işlendiğini, her zaman okuma yapılması gerektiğini, özellikle ‘‘Ne kadar okursan o kadar bilgilisin’’ etkinliği üzerinde her zaman durulduğunu, bu durumun öğrencilerin kitap okumasını olumlu yönde etkilediğini, başarılarına olumlu yönde katkı yaptığını, bu amaçla öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldığını ............................ belirtti.
 
9- Öğrenci başarılarını değerlendirme de tema sonunda değerlendirme formları, öz değerlendirme gibi formların öğrencilere uygulandığı söylendi.
 
10- Özellikle eğitimde sürekli yenilikler ve değişmeler olduğunu, bu konularda bilgi sahibi olunması amacıyla meb sitelerinin takip edilmesini, okulda ve ilçede sene sonu zümre elemanları ile birlikte yapılan ve yapılacak olan seminerlere katılmasını, öğrenmenin bilgi edinmenin yaşının olmadığını, her zümre elemanının bunu yapacağını eğitim ve öğretimde meydana gelen yeni gelişmelerden haberdar olunmasını ve okutulacak olan sınıfların kılavuz kitaplarının incelenmesinin faydalı olacağını zümre başkanı ............................ söyledi.
11- Dilek ve temenniler bölümünde zümre başkanı ............................ söz alarak bu eğitim öğretim yılının gerek birinci gerekse ikinci döneminde gösterilen azim gayret, birlik ve yardımlaşmadan dolayı zümre arkadaşları ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu, bu çalışma örneklerinin gelecek yıllarda da sürmesi dileğinde bulunarak toplantıya son verildi.
 
3/A Sınıf Öğretmeni 3/B Sınıf Öğretmeni 3/C Sınıf Öğretmeni
 
UYGUNDUR
...06.2019
Okul Müdürü
 

2018 – 2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ................................. İLKOKULU

3. SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI

ALINAN KARARLAR
 
1- İkinci dönem çalışmalarının da programa uygun olarak yürütüldüğünü, verilmek istenen konular amacına uygun olarak verildiği,
2- Derslerin temalarının belirtilen sürelerde işlenmiş olup planlanan sürelerde bitirildiği, her tema sonunda geri bildirim alınarak eksikler tespit edilmeye çalışılmış, konu tekrarlarıyla bu eksiklikler giderilmeye çalışıldığı,
3- Ayrıca zümre toplantılarında alınan kararların hemen hemen tamamının gerçekleştirildiği,
4- Derslerin işlenişi sırasında kullanılan yöntem ve teknikler hakkında ise özellikle öğrenci merkezli, yaparak yaşayarak öğretim yapıldığı,
5- İşlenen konularla ilgili araştırma inceleme çalışmalarına yer verildiği,
6- Dersler işlenirken okulun ve çevrenin imkanları ölçüsünde araç ve gereçlerin düzenli kullanıldığı,
7- Sene başında belirlenen süreler içinde tüm derslerin temaları yetiştirildiği,
8- Sınıf seviye durumları dikkate alındığında seviye durumları geri olan öğrencilerle ilgilenildiği,
9- Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışıldığı,
10-Tema sonunda değerlendirme formları, öz değerlendirme gibi formların öğrencilere uygulandığı,
kararları alındı.
 
3/A Sınıf Öğretmeni 3/B Sınıf Öğretmeni 3/C Sınıf Öğretmeni
 
UYGUNDUR
...06.2019
Okul Müdürü

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.