4. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı

4. Sınıf 1. Dönem Veli Toplantı Tutanağı
2019-2020 eğitim öğretim yılı 4. Sınıf 1. Dönem Veli toplantı tutanağının örneğine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

……………. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

……………… İlkokulu,  4-A sınıfı velileri ile aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 17/10/2019 Çarşamba günü saat 12:30’da 4-A sınıfında toplantı yapmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                                                                                                               ......................

                                                                                                                            4-A Sınıf Öğretmeni

                                               GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, veli yoklama listesinin imzalatılması,
 2. Geçen yılın değerlendirmesi,
 3. Sınıfımızın eksiklerinin giderilmesi için yapılması gerekenler,
 4. Öğretmen-öğrenci- veli işbirliğinin önemi,
 5. Okuma- yazma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yollar,
 6. Kitap okuma alışkanlığı,
 7. Okula geliş-gidiş saatleri öğrenci devam-devamsızlık, kılık kıyafet ve davranış bozukluklarının görüşülmesi
 8. Öğrenci temizlik, tertip ve düzeni hakkında bilgilendirme,
 9. Araç, gereç ve beslenme ihtiyaçları,
 10. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri
 11. Evde tv izlenmesi hakkında velilerin bilgilendirilmesi,
 12. 4.sınıf ders çizelgesi hakkında bilgi verilmesi
 13. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması
 14. Teknolojik aletler ve çocuklar
 15. E-okul ve sınavlar
 16. Branş dersleri hakkında bilgilendirme
 17. Dilek ve temenniler,
 18. Kapanış.                                                                       
16/10/2019
……………………………
Okul Müdürü

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. Açılış ve yoklama

Toplantı için veliler toplantının yapılacağı 4-A sınıfına alındı. Velilere “Hoş Geldiniz” denilerek toplantı açıldı ve imza tutanağı velilere imzalatıldı.

2. Geçen yılın değerlendirilmesi

Velilere geçen yıl yaptıklarımız ve sınıfımızın başarı durumu kısaca hatırlatıldı. Geçen yıldan bu güne özellikle yaz tatilinde çocukların okumalarında meydana gelen düşüş anlatıldı.

3. Sınıfımızın eksiklerinin giderilmesi için neler yapabiliriz

Öğretmen ......................, sınıfın ciddi anlamda eksiklerinin bulunmadığını ifade etti. Masa örtüsü ve perdelerin zaten var olduğunu belirterek velilerin istemesi halinde yıpranmış olan örtülerin değiştirilebileceğini söyledi. Sınıf kitaplığı oluşturulacağını belirten öğretmen, kitaplık için durumu elveren velilerin sınıfa 4. Sınıf düzeyi kitap bağışlayabileceklerini belirtti.

4. Öğretmen-Öğrenci-Veli işbirliğinin önemi

Sınıf öğretmeni ......................, öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin başarıyı getireceği anlattı. Öğretmenin okulda yaptığı çalışmaların, evde de desteklenmesi, öğretmenin yönlendirmesi doğrultusunda çalışmaların biçimlendirilmesi istendi. Veli öğretmen işbirliğinin gereğini ve önemi anlatıldı.

Öğretmenin telefonunu her zaman arayabilecekleri,  ayrıca iletişim konusunda öğretmenin telefonla arayarak veya SMS göndererek velileri bilgilendireceği açıklandı.

5. Okuma-yazma bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde izlenecek yollar

Sınıf öğretmeni ......................, bu dönemde en önemli işimizin öğrencimiz olduğunu söyledi. Hayatımızın merkezine öğrencimizi oturtmamız gerektiğini belirtti. Ancak çalışmalarımızı büyük bir sabır ve özveri ile yapmamızı söyledi.

6. Kitap okuma alışkanlığı

Kitap okuma alışkanlığının bu yaşlarda kazanılmasının daha önemli ve kalıcı olduğunu vurgulayan sınıf öğretmeni, her çocuğun evde her gün en az birer saat kitap okuması gerektiğini belirtti. Çocukların evde velileri örnek almasından dolayı, kitap okumaya teşvik etmek ve okurken sıkılmalarını engellemek amacı ile ev ortamında okuma saati oluşturulması ve öğrenci veli hep beraber kitap okunmasının öğrencide oluşturacak etkisi anlatıldı.

7. Öğrenci devam-devamsızlık, kılık kıyafet ve davranış bozukluklarının görüşülmesi

Ders giriş-çıkış saatlerinin değişmediği söylenerek, öğrencilerin derslere saatinde gelmesi ve hastalık durumu dışında devamsızlık yapılmaması gerektiği, aksi takdirde öğrencilerin akranlarına göre geride kalacağı belirtildi. Olası bir devamsızlık durumunun da öğretmene önceden bildirilmesi gerektiği söylendi.

Okulumuzun bu sene başında üniformaya geçiş yaptığını, çocuklar bu üniformalarla geldiğinde daha düzenli ve daha temiz bir durum oluştuğu için okula üniformalarını giyerek gelmeleri belirtildi.

Sınıfta bazı öğrencilerde her sınıfta olabilecek küçük davranış farklılıklarının olduğunu söyleyen sınıf öğretmeni, bu durumu düzeltmek için o öğrencilerin velileri ile bireysel olarak veli görüşme saatlerinde görüşüleceğini bildirdi.

8. Öğrenci temizlik, tertip ve düzeni hakkında bilgilendirme

Öğrencilerimizin temel sağlık kurallarına uymaları, banyolarını düzenli yapmaları, çamaşırlarını değiştirmeleri, tırnaklarını kesmeleri, elbiselerinin düzenli olarak yıkanması, beslenme saatleri için peçete ve ıslak mendil alınması, arkadaşlarıyla kavga etmemeleri, çocukların yanında küfür ve kavga edilmemesi gerektiği öğretmenimiz tarafından anlatıldı.

9. Araç, gereç ve beslenme ihtiyaçları

Öğrencilerin eğitim-öğretim sırasında kullanacakları araç-gereçlerin neler olacağı bir liste halinde velilere verildi. Bu araç-gereçlerin hangi amaçlar için kullanılacağı anlatıldı. Bu araç gereçlerin belli bir kalitede ve çocukların sağlığını olumsuz etkileyecek malzemeden yapılmayan araç-gereç olmasının iyi bir eğitim öğretim süreci geçirmelerine yardımcı olacağı açıklandı. Bazı derslerin 2. ve 3. Kitapları sınıf dolabında olduğu, bu kitapların zamanı geldiğinde öğrencilere verileceği söylendi.

Bu çağlarda beslenmenin önemi üzerinde duruldu. Öğrencilerin beslenme saati;  ikinci dersin bitimindeki teneffüste başladığını açıklandı. Beslenme listesinin birlikte oluşturulması kararlaştırıldı. Bu listeye uyulması istendi.

Okul kitaplarının her yıl olduğu gibi bu yıl da MEB tarafından dağıtıldığını hatırlatan sınıf öğretmeni, okul kitaplarının eğitim-öğretim yılı için yeterli olduğunu belirtti.

10. Veli görüşme saatleri

Sınıf öğretmeni ……………., cep telefonu numarasının değişmediğini belirterek,  velilerin öğrencilerin eğitimi ile ilgili konularda her zaman arayabileceklerini söyledi. Hatta dakika sorunu olmadığını, kendini çaldırırlarsa hemen geri döneceğini kaydetti. Ayrıca okula giriş ve okul çıkış saatlerinde kendisiyle görüşülebileceğini ama ders saatleri içerisinde velilerle görüşülmeyeceğini söyledi. Yine gerekli görüldüğü sürece öğrencilerin başarı durumlarını görüşmek üzere tekrar bir toplantı daha yapılacağını belirtti.                  

11. Evde tv izlenmesi hakkında velilerin bilgilendirilmesi

Sınıf öğretmeni ......................özellikle günümüz televizyon programlarına baktığımızda gayri ahlaki birçok yayının olduğunu belirtti. Bu durumda evde ailenin televizyon seyrederken çok dikkatli olması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda öğrencinin ders çalışırken kesinlikle tv izlenmemesi gerektiğini söyledi.

12.  4.sınıf ders çizelgesi hakkında bilgi verilmesi

Bu yıl 4.sınıflarda geçen seneye göre birçok yeni dersin eklendiğini belirtti. Fen Bilimleri dersinin haftada 3 saat, Türkçe dersinin 8 saat, Matematik=5  Müzik=1 ;Görsel Sanatlar.=1, Beden Eğitimi ve Oyun=2, Sosyal Bilgiler = 3, Yabancı Dil=2, İnsan Hakları ,Yurttaşlık ve Demokrasi dersi=2 saat, Din Kül.ve Ahlak Bil.=2 saat, Trafik Güvenliği=1 saat olmak üzere haftada toplam 30 ders saati yapacağımız belirtildi. Ders içerikleri hakkında kısaca bilgi verildi.

13. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması

Öğretmen, “Beslenme, dinlenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler, çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Öğrenciyi yüreklen­dirin. Her zaman olumlu yönlerinden bahsedin, onu korkutmayın.” dedi. Öğretmen, çocuğu ile yakından ilgilenen velilerin öğrenciler üzerindeki olumlu katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin devam etmesi gerektiğini belirtti. ”Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeği mutlaka düzenli olarak yenmelidir. Bu konuda hiç bir mazeretin arkasına sığınmamalıdır. Bu öğünler öğrenci başarısını direkt olarak etkilemektedir.” dedi. Ayrıca Tv izleme saatleri konulması, saatlerce izlenmemesi ve program ve reklamlar konusunda seçici davranılması gerektiği söylendi.Çocuk iyi ve kötü örnekleri ilk aile fertlerinden görür. Aile hayatının temeli sevgiye, güvene, bağlılığa ve karşılıklı anlayışa dayanır. Böyle bir aile yuvası çocuk eğitiminde en elverişli çevredir.

14. Teknolojik aletler ve çocuklar

Teknoloji çağında olduğumuz ve bunun bir sonucu olarak hayatımıza girmiş olan teknolojik aletler hakkında konuşuldu. Tablet, telefon, bilgisayar, televizyon kullanım sürelerine düzenleme getirilmesi gerektiğinin önemi üzerinde duruldu.

15.  E-okul ve sınavlar

Velilere e-okul hakkında açıklamalar yapıldı. MEB sitesinden öğrencinin TC kimlik ve okul numarasının girilerek her velinin çocuğuyla ilgili birçok bilgiye ulaşabileceği hatırlatıldı.( Okuduğu kitaplar, devamsızlıklar, aldığı notlar gibi…)Bu yıl yapılacak tüm sınavların e-okulda görüleceği dolayısıyla karneye yansıyacağı bildirildi. Sınavlarla ilgili açıklamalar yapıldı. Sınav tarihlerinin önceden bildirileceği, sonuçların yine e-okulda gözükeceği, bütün derslerden 2’şer sınav olacakları açıklandı.

16.Branş dersleri hakkında bilgilendirme

Sınıf öğretmeni, bu sene yine geçen yıl olduğu gibi İngilizce dersine branş öğretmeninin geleceğini belirterek, bu konuda velileri bilgilendirdi. Ayrıca bu sene eklenen Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersine de yine branş öğretmenin gireceği belirtildi. Velilerin sadece sınıf öğretmenlerine değil, diğer branş öğretmenlerine karşı da sorumlu oldukları ve bu yüzden ders düzeni ve programına daha çok dikkat etmeleri gerektiği konusunda tavsiyede bulunuldu

17. Dilek ve temenniler

 Sınıf öğretmeni, velilere başka söyleyeceklerinin ve eklemek istediklerinin olup olmadığını sordu. İyi bir eğitim-öğretim yılı geçirilmesi dileğiyle toplantı sona erdi.           

ALINAN KARARLAR

 1. Bu eğitim yılı da tıpkı geçen eğitim yılı olduğu gibi öğrenciyi merkeze alan bir yıl olması ve ona göre davranılması,
 2. Öğrencilerin televizyon izleme konusunda hassasiyet gösterilmesine,
 3. Öğretmen-öğrenci-veli işbirliğinin sağlanması ve devam ettirilmesi,
 4. Velilerin ev için verilen etkinliklerde çocuklar için yapmamaları, ama rehberlik etmelerine,
 5. Evde her gün en az bir saat kitap okutulmasına,
 6. Okula geliş-gidiş saatlerine uyulmasına, hastalık dışında devamsızlık yapılmamasına,
 7. Okul kıyafeti dışında başka kıyafetle okula gelinmemesine,
 8. Özellikle tırnak ve saç olmak üzere öğrencilerin temizliğine dikkat edilmesine,
 9. Çocukların beslenme çantalarının kontrol edilmesi, dışarıdan yemek yerine evden getirecekleri yemekleri yemelerine,
 10. Öğrencilerin okula eksiksiz ders araç gereçleri ile gelmelerine,
 11. Araştırma ve incelemeye dayalı ev çalışmalarında velilerin yol göstererek öğrencilere yardımına
 12. Öğrencilerin eğitimi için velilerle ders saatleri içerisinde hiçbir şekilde görüşülmemesine, ders giriş ve çıkış saatlerinde görüşülmesine karar verilmiştir.

Kaynak:Eğitim Sistem

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.