1. HABERLER

 2. FEN BİLİMLERİ

 3. 5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri İnsan ve Çevre İlişkisi Cevapları
5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri İnsan ve Çevre İlişkisi Cevapları

5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri İnsan ve Çevre İlişkisi Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 6. Ünite İnsan ve Çevre Sayfa 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 İnsan ve Çevre İlişkisi Etkinlik Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

Yandaki fotoğrafı inceleyiniz. Fotoğrafta neler görüyorsunuz? Yaşadığınız çevreyi incelediğinizde çevrede neler bulunduğunu söyleyebilir misiniz? İnsanların çevreyle etkileşimleri nasıl olabilir?

Cevap: Ormanlar, ağaçlar, hayvanlar, binalar, akarsular bulunmaktadır. İnsan yaşadığı çevreden etkilenir. Yaşanılan yerin dağlık, ova, deniz kenarı olup olmaması insanların yaşantısını tavırlarını etkiler. Şunu konuda hem fikirizdir. Karadeniz insanının neşeli, inatçı ve çalışkan olması… Bunların bir bütün halinde o bölgenin insanına yansımasında çevresel faktörlerin etkisi büyüktür. Dağlık bir alan olması ve az bir ekim alanının bulunması insanların birbirleriyle etkileşim içinde olmasına; yağmurlu bir coğrafya da hiç şüphesiz duygularının etkilenmesine neden olur.

Çevreye, “Canlıyı kuşatan ve etkileyen her şey.” diyebilir misiniz? Çevreyle nasıl bir etkileşim içindesiniz? Canlıların yaşaması için nasıl bir çevre olması gerekir? Çevre kirliliği ne demektir?

Cevap: Evet diyebiliriz. Çevreyle her gün etkileşim içindeyizdir. Çünkü aldığımız nefes bile çevreden gelir çevreden etkilenir. Her gün okula gitmek hem insanlarla hem de doğayla iç içe yaşamak doğayı etkileyip doğadan ve çevreden etkilenmek insanlığın en normal durumlarından biridir. Canlıların yaşaması için temiz bir çevrenin olması gerekir. Çünkü canlılar havası kirli ya da hastalıklarla dolu bir çevrede yaşam şansı bulamazlar.

Çevre, canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortam olduğuna göre çevrede oluşan en küçük bir değişiklik ya da bozulma da bizleri etkiler. Çevrenizde gördüğünüz hangi olumsuzluklar sizi etkiliyor?

Cevap: İnsanların aşağıdaki davranışları beni çok kızdırıyor ve üzüyor.

Çöpleri yerlere atmak
Küfür etmek
Hayvanlara eziyet etmek 

Çevreyi hangi maddeler kirletiyor olabilir?
Okulunuzda, evinizde ve sokakta hangi maddelerin çevreyi kirlettiğini gözlemleyiniz. Bu maddeleri defterinize yazınız.

Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması
•Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması
•Orman yangınları, ağaçların kesilmesi, bilinçsiz ve zamansız avlanmalar
•Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu ve spreylerde zararlı gazlar üretilip kullanılması
•Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi etmenlerle radyasyon yayılması

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

Yukarıdaki fotoğraflara bakarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Fotoğraflarda gördüklerinizle ilgili duygu ve düşüncelerinizi defterinize yazınız. 

Cevap: Bütün canlıların havaya, suya, besine ve barınağa ihtiyacı vardır. Canlılar ihtiyaçları olan besini, suyu ve havayı yaşadıkları ortamdan karşılar. Canlılar aynı zamanda yaşadıkları ortama uyum sağlamışlardır. Buralar, canlı varlıkların yaşam alanlarıdır. Canlılar yaşam alanlarında besin bulabilir ve yaşamlarını sürdürebilir.

Çevre kirliliğine neden olan etkenler nelerdir?

Cevapİnsanlar Doğal atıklar

Çöpler
Fabrika gazları
Araba egzoslarından çıkan dumanlar
Parfümler

Fotoğraflarda neleri değiştirmek isterdiniz?

Cevapİnsanların ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden her türlü kirliliği ve bu kirliliğe neden olan her türlü sebebi ortadan kaldırmak isterdim. Dünya sadece bizim değil bütün canlıların ve bu tür atıklar çpler sadece bizi değil diğer canlıları da tehdit etmektedir. 

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevabı

Yağışlı olmayan bir günde, şehir içindeki yolların kenarındaki ağaçlardan birkaç yaprak toplayınız. Yaprakları nemli bir bezle siliniz. Ne görüyorsunuz? Bir park ya da bahçeden kopardığınız yaprakları siliniz. Ne görüyorsunuz? Sonuçları arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: Park ya da bahçelerdeki ağaçlardan kopardığımız yapraklar tertemiz yemyeşildir. Oysa şehir içindeki yolların kenarındaki ağaçlardan bir kaç yaprak topladığımızda egzoz dumanından şehrin pisliğinden dolayı üstlerinin toz toprak içinde olduğunu görmekteyiz. 

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevabı

İnsan ve çevre arasındaki etkileşim sonucunda çevrenin nasıl kirlendiğini öğrendik. Peki çevremizdeki sorunlar neler olabilir?

Cevap: Bunların başında sokakların kirletilmesi geliyor. Çevremdeki insanlar çöplerini sokağa atıyorlar. Bunun yanında suların kirletilmesi, ağaçların kesilmesi, havanın kirletilmesi gibi çevre sorunları diyebiliriz. 

• Çevrenizdeki veya ülkemizdeki en önemli çevre sorunu nedir?

Cevap: Yakın çevremizde birçok çevre sorunu yaşanmaktadır. Bunların başında sokakların kirletilmesi geliyor. Çevremdeki insanlar çöplerini sokağa atıyorlar. Bunun yanında suların kirletilmesi, ağaçların kesilmesi, havanın kirletilmesi gibi çevre sorunları da yaşanıyor.

• Çevre sorunlarını çözmek için üzerimize düşen sorumluluklarımız nelerdir?

Cevap:  Topluma düşen sorumluluklar şu şekildedir:

– Çevre kirliliklerinin önlenmesi gerekir.
– Atıkların ayrıştırılması gerekir.
– Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım sistemlerine aktarılması gerekir.
– Çevre bilincinin oluşması için eğitim faaliyetleri yapılmalıdır.
– Çevre konulu toplantılar yapılmalıdır.
– Çevre alanında farkındalık oluşturma çalışmaları yapılmalıdır.
– Toplumun birlikte hareket etmesi gerekir.

• Eğer siz bir yönetici veya yetkili kişi olsaydınız ne gibi tedbirler alırdınız?

 • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
 • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
 • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
 • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
 • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
 • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır

Çevre kirliliğini önlemek ve kirliliği temizlemek için neler önerirsiniz?

 • Her türlü israf önlenmelidir. Su, kâğıt, yiyecek ve sanayi ürünleri kontrollü tüketilmelidir.
 • Çöpler rastgele atılmamalı, dönüştürülüp değerlendirilmelidir.
 • Enerjide yenilenebilir kaynaklar kullanılmalıdır.
 • Nüfus artışı kontrol altında tutulmalıdır.
 • Araç sayısı azaltılıp toplu taşımaya yönlenilmelidir.
 • Ağaçlandırma ile yeşil alan artırılmalıdır.
 • Hayvan avlanması kontrol edilmeli, türlerin çeşitliliği korunmaya çalışılmalıdır.
 • Sanayi atıkları doğaya atılmamalıdır.
 • Sivil toplum bilinçlendirme çalışmaları yapmalıdır.
 • Su alanları ıslah edilip korunmalıdır

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 152 Cevabı

Yaşadığınız yerin eski hâlini araştırınız. Buranın eski ve yeni fotoğraflarını edininiz. Fotoğrafları karşılaştırarak insanın çevreyi nasıl değiştirdiğini belirleyiniz. Fotoğrafları sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

Cevap: Yaşadığınız yer ile ilgili eski fotoğraflara muhtarlıktan ulaşabilirsiniz. 

İçinde yaşadığınız ortamın, en büyük yaşam alanı olan Dünya’nın bir parçası olduğunu biliyorsunuz. Dünya’nın hiç bilmediğiniz uzak bir köşesinde kuruyan bir göl, yanan bir orman, kesilen ağaçlar veya yaşanan bir erozyon olayı sizi ne kadar etkiler? “İyi ki orada değilmişim!” demek yeterli mi?

Cevap: Hayır yeteri değildir. Çünkü dünyamızın herhangi bir yerinde yaşanacak en ufak bir olay bile aslında dünyanın her yerini ilgilendirmektedir. Bizler öylece yerimizde oturup izleyemeyiz. Çünkü Amazonlardaki yangın ne kadar uzak olsa da oksijen ciğerlerimizin yok olması demek olduğu için bizi de etkilemektedir. 

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 153 Cevabı

Resimdeki yeşil alanın modern bir kente dönüştürülmek amacıyla tahrip edilmesinin doğal yaşam üzerinde ne gibi olumsuz etkileri olabilir?

Cevap: Ne yazık ki dünyamızı mahvetmekte sırf insanlar bina yapıp para kazanmak için yeşillikleri yok etmektedir. Oysaki plansız kentleşme ve para hırsı bütün canlıların doğasına büyük zararlar vermektedir. 

Peki çevre kirliliğinin gelecekte ne gibi sonuçları olabilir?

Cevap: Çevre kirliliği doğada yaşamını sürdüren tüm canlılara zarar verir. Doğal çevrenin kirlenmesi tüm ülkelerin yani dünyanın ortak sorunudur. Dünyada nüfusun artması ve bu nüfusun ihtiyaçları, insan eliyle yaratılan kirliliği hızlandırmaktadır. Çevrenin kirlenmesi, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere de sebep olmaktadır

5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 154 Cevabı

İnsan faaliyetleri sonucu gelecekte ne gibi çevre sorunları olabileceği hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapınız. Gelecekte ne gibi çevre sorunları oluşabileceğine yönelik tahminlerinizi arkadaşlarınızla tartışınız.

Cevap: İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunlarına örnek olarak  sanayi atıklarının göllere , nehirlere akarak balıkların ölmesi , Sanayi dumanını havaya ve insanlara zarar vermesi , yere atılan  çöplerin doğaya zarar vermesi  gibi insan faaliyeti sonucunda oluşan çevre sorunlarıdır.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.
8 Yorum