5. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

5. Sınıf Din Kültürü Konuları ve Müfredatı (2023-2024)
2023-2024 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatında neler var, 1. Ünitede Allah İnancı, 2. Ünitede Ramazan ve Oruç, 3. Ünitede Adap ve Nezaket, 4. Ünitede Hz. Muhammed ve Aile Hayatı, 5. Ünitede Çevremizde Dinin İzleri konuları var.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 5 üniteden oluşmaktadır. Bazı ünite sonlarında dua ve sure öğrenme etkinlikleri de bulunmaktadır.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 5. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı belli oldu! 1. dönem ve 2. dönem şeklinde ayırdığımız konulara rahatlıkla çalışabilirisiniz.

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem Konuları

1. ÜNİTE: ALLAH İNANCI
1. Allah (c.c.) Vardır ve Birdir
2. Allah (c.c.) Yaradandır
3. Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
4. Allah (c.c.) Görür ve İşitir
5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter
6. Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua
7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)
8. Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

2. ÜNİTE: RAMAZAN VE ORUÇ
1. Ramazan Orucu ve Önemi
2. Ramazan ve Oruçla ilgili Kavramlar
3. Kültürümüzde Ramazan ve Oruç
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)
5. Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

3. ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET
1. Nezaket Kuralları
2. Selamlaşma Adabı
3. İletişim ve Konuşma Adabı

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Konuları

3.ÜNİTE: ADAP VE NEZAKET
4. Sofra Adabı
5. Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler
6. Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı

4. ÜNİTE: HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI
1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
2. Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
3. Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
4. Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
5. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları
6. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)

5. ÜNİTE: ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ
1. Mimarimizde Dinin İzleri
2. Musikimizde Dinin İzleri
3. Edebiyatımızda Dinin İzleri
4. Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri
5. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünite, Kazanım Ve Açıklamaları

5.1. ALLAH İNANCI

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla; “Allah (c.c.) Vardır ve Birdir”, “Allah (c.c.) Yaradandır”, “Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir”, “Allah (c.c.) Görür ve İşitir”, “Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter”, “Allah (c.c.) İle İrtibat: Dua”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)”, “Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde Allah’ın (c.c.) isimleri tanıtılırken öğrencilerin tecrübeleri, hazır bulunuşluk düzeyleri ve seviyeleri dikkate alınır; Allah’ın (c.c.) isimleri, ayet ve hadisler başta olmak üzere edebî metinler aracılığıyla ‘dolaylı olarak’ verilir. Allah (c.c.) sevgisini esas alan; müsamahakâr, tedriciliği önceleyen, öğrencilerin dikkatini çevresine yönlendiren bir yaklaşım benimsenir. Ayrıca kültürümüzde Allah (c.c.) sevgisini yansıtan edebî metinlerin yanı sıra sanat eserlerinden de yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
5.1.2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin yansımalarına örnekler verir.
5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.
5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
5.1.6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.
5.1.7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler.
5. 1. 8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler.

5.2. RAMAZAN VE ORUÇ

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla; “Ramazan Orucu ve Önemi”, “Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar”, “Kültürümüzde Ramazan ve Oruç”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.)”, “Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca ayet ve hadisler başta olmak üzere, ramazan, oruç, muharrem, aşure gibi konularla ilgili atasözü, vecize, beyit, ilahi, nefes gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

5.2.1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder
5.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.
5.2.3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.
5.2.4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler.
5.2.5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler.

5.3. ADAP VE NEZAKET

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla; “Nezaket Kuralları”, “Selamlaşma Adabı”, “İletişim ve Konuşma Adabı”, “Sofra Adabı”, “Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler”, “Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca konuların ele alınmasında, başta ayet ve hadisler olmak üzere kültürümüzden deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi düzeye uygun edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

5.3.1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun davranışlar sergilemeye özen gösterir
5.3.2. Selamlaşma adabına riayet eder.
5.3.3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır.
5.3.4. Sofra adabına riayet eder.
5.3.5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya özen gösterir
5.3.6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler.

5.4. HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla; “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları”, “Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)”, “Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Ailesinin Örnek Davranışları”, “Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)”, “Bir Sure Tanıyorum: Kevser Suresi ve Anlamı” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular, günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

5.4.1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlilik sürecini özetler.
5.4.2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine örnekler verir.
5.4.3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel davranışlarını değerlendirir.
5.4.4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki erdemlerini kendisine örnek alır.
5.4.5. Kevser suresini okur, anlamını söyler.

5.5. ÇEVREMİZDE DİNİN İZLERİ

Ünite Açıklaması

Bu ünitede sırasıyla; “Mimarimizde Dinin İzleri”, “Musikimizde Dinin İzleri”, “Edebiyatımızda Dinin İzleri”, “Örf ve Âdetlerimizde Dinin İzleri”, “Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Süleyman (a.s.)” konularına yer verilir. Ünite genelinde konular günlük hayattan ve öğrencilerin somut deneyimlerinden örneklerle işlenir. Ayrıca öğrenci düzeyine uygun vecize, deyiş, nefes, şiir ve beyit gibi edebî metinlerden yararlanılır.

Kazanım ve Açıklamaları

5.5.1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler.
5.5.2. Musikimizde dinin izlerine örnekler verir.
5.5.3. Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur.
5.5.4. Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder.
5.5.5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler.

5. Sınıf Din Kültürü müfredatı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

5.-sinif-din-kulturu-kazanimlari.jpg

162
17
541
14
54
13
64
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.