Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı

Eğitim ve Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Programı
Okulların açıldığı ilk hafta kutlanan İlköğretim haftası için aşağıda örnek bir açılış / kutlama programı örneği yer almaktadır.

Okulun ve öğretmenin insan yaşamındaki yerini, önemini belirtmek; öğrenciler, öğretmenler, veliler ve çevre arasındaki bütünlüğü sağlamak için derslerin başladığı gün, her okulda, saat dokuzda, ders yılının açılış töreni yapılır.

Bu nedenle:

1) Okulun binaları bayraklarla, millî eğitimin genel amaçlarını içeren yazılarla donatılır.

2) Atatürk köşesi yeniden düzenlenir.

3) Okulun açılış töreni için bir program hazırlanır. Bu program şöyle olabilir:

a) Atatürk ve Türk büyükleri, okula emeği geçen ve bu gün hayatta olmayan öğretmenler için saygı duruşu

b) İstiklâl Marşı

c) Açış konuşması: Bu konuşma, Türk Millî Eğitiminin Amaçları’nı, eğitim ve öğretimin önemini, okulun geçmişini ve gelişimini, okulun çevreye sağladığı yararları, çevre ile olan ilişkileri, Atatürk’ün eğitim ve öğretimle ilgili görüşlerini, öğrencilerden istenilen davranışları, ilerisi için neler yapılacağını kapsamalıdır.

ç) Okulda çalışıp emekli olan bir öğretmenin konuşması.

d) Geçen yıl başarılı olan bir öğrencinin konuşması.

e) Okul, eğitim, öğretim, çalışmak konularını içeren şiirlerin okunması.

f) İlk ders

g) Okul şarkıları ve marşları

h) Folklor gösterileri

4) İlk derslerde Atatürk, Atatürkçülük, Atatürk Devrimi, cumhuriyet, demokrasi, milli birliğin ve bütünlüğün korunması, milli kültür üzerinde durulur.

YENİ ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI İÇİN PROGRAM

SUNUCU :

Yürü yavrum okuluna,
Altın bilezik koluna,
Hem kızına hem oğluna
İlim, irfan yuvasıdır.

Değerli yöneticilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, sayın konuklarımız, sevgili öğrenciler! İlim ve irfan yuvasının öğretim yılına başladığı bu güne hoş geldiniz.

SAYGI DURUŞU : Sizleri, cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmen Atatürk ile diğer Türk büyükleri ve Türk millî eğitimine emeği geçen, bugün hayatta olmayan öğretmen ve eğitimcilerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.

İSTİKLÂL MARŞI: Hep birlikte söylenir.

 

[PAGE]

 

SUNUCU:

OKULUM

Etimle, kemiğimle, sinirimle, kanımla,
Herhangi bir yaratık ne ise ben de oyum.
Fakat içimdeki şu muhteşem cihanımla,
Ben bütün varlığımı, okuluma borçluyum.

Okul, ruha aydınlık, kalbe ferahlık verir.
Okul, daima iyiyi, ileriyi gösterir.
Okul denince, gönlüm muhabbetle ürperir.
Ben bütün varlığımı, okuluma borçluyum.

Düşüncemin, duygumun kaynağı oldu okul;
En candan bir sevgiyle içime doldu okul;
Hayatta gidilecek biricik yoldu okul;
Ben bütün varlığımı, okuluma borçluyum.

Ömrüm, heyecanını işlerken içimize,
Yurt ve ulus aşkını ne hoş aşılar bize;
Öğretmenler! İnsanlık her an minnettar size.
Ben bütün varlığımı, okuluma borçluyum.

Okulu ebediyyen saygıyla anmak gerek,
Ona inanmak gerek, bilgiye kanmak gerek,
Işıklı yarınlara oradan uzanmak gerek,
Ben bütün varlığımı, okuluma borçluyum (2).

Günün anlamını sayın öğretmenimiz……………….’den dinleyeceğiz:

Sayın müdürümüz,
Kıymetli öğretmen arkadaşlarımız,
Değerli velilerimiz,
Sevgili öğrencilerimiz!..
Hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selâmlıyorum.

Halk ozanlarımızdan Âşık Veysel, bir şiirinde şöyle diyor:

Dünyanın en zengin aklını gördüm,
Sermayesini sordum, dedi ki: Okul.

Sevgili öğrenciler!..

Akıl, Tanrı’nın insana verdiği bir özellik, bir üstünlüktür. Akıl, Tanrı vergisidir; fakat onu geliştiren, onun kullanılmasını öğreten, bilgilerle aklı zenginleştiren okuldur. Çünkü okul, bir eğitim ve öğretim yuvasıdır, insanın yetiştirildiği yerdir.

Sevgili öğrenciler!..

Sizler, buraya bilgilenmek, aklınızı zenginleştirmek, uygar bir insan olmak için geliyorsunuz. Öğretmenleriniz de, bu özellikleri sizlere kazandırmak için buradadırlar. Hepimizin görevi, sizleri yurduna, ulusuna, ailesine, kendisine yararlı ve uygar bir insan olarak yetiştirmektir. Eğitilmemiş toplumlar uygar olamazlar, gelişemezler, ayakta kalamazlar. Okul, bizi eğitmek, bizi uygar yapmak, yetiştirmek için vardır. Ünlü Fransız romancısı Victor Hugo der ki: ” Okul uygarlığın geliştiği yerdir. “

Okul, eğitim ve öğretim yuvası olarak, sizlere çeşitli bilgiler verir, beceriler kazandırır; yenilikleri, gideceğiniz yolu, Atatürkçülüğü en iyi biçimde kavratır ve gösterir. Ayrıca okul, toplu yaşamayı, birbirimizi sevmeyi, saymayı, kurallara uymayı da öğretir. Böylece okul sayesinde uygar bir insan oluruz. Bu yüzden okula gelmek, ondan yararlanmak insan hayatında çok önemli bir aşamadır. Atatürk bir sözünde şöyle diyor: “İlk ilhanı ana baba kucağından, sonra okuldaki öğretmenin dilinden, vicdanından, eğitiminden alınır.”

Eğer, aklınızın zengin olmasını istiyorsanız, uygar bir insan olarak yetişmek istiyorsanız, okulunuza dört elle sarılınız, ona sahip çıkınız. Okulun bütün olanaklarından yararlanınız, öğretmenlerinizden, yöneticilerinizden en iyi biçimde faydalanınız, düzenli çalışınız, kurallara uyunuz. Çünkü başarılı olmanın bir yolu da kendimizi disiplin altına almaktan geçer.

Öğrencinin tek amacı vardır: O da kendini hayata hazırlamak, bilgilenmek, geleceğe hazırlanmaktır. Bu amaca ulaşmanızda okul size yardımcı olmaktadır.

Sözlerimi Âşık Veysel’in bir dörtlüğü ile bitirmek istiyorum:

Okul yurdun can damarı,
Okul korur, namusu, arı,
Okul istikbal yolları,
Görenlerin görmesidir.

Yeni öğretim yılı hepinize hayırlı, uğurlu olsun; başarınız bol olsun.

 

[PAGE]

 

SUNUCU :
Her yerden daha güzel,
Bizim için burası.
Okul, sevgili okul,
Neşe, bilgi yuvası.

ŞİİR : ÖĞRETMENİM

Hiçbir şey bilmezdim ben,
Matematik, Türkçe fen…
Öğrettin hepsini sen,
Benim güzel öğretmenim.

Severiz biz okulu,
Gösterdin doğru yolu,
Kalbin var iyilik dolu,
Benim sevgili öğretmenim.

SUNUCU : “Okul, genç beyinlere, insanlığa saygıyı, millete ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir; bağımsızlık tehlikeye düştüğü zaman, onu kurtarmak için uygulanması gerekli en sağlıklı yolu belletir. Ülkeyi ve milleti kurtarmaya çalışanların aynı zamanda mesleklerinde birer namuslu uzman, çalışkan âlim olmaları gerekir. Bunu sağlayan da okuldur.”
İkinci konuşmayı Okulumuzun Koruma Derneği Başkanı sayın………..

Sevgili öğrenciler,

Sayın veliler!

Yurdumuzda eğitim ve öğretim işlerini Millî Eğitim Bakanlığı yürütür. Okulumuzda yapılan her türlü ders ve etkinlikler, Millî Eğitimin Temel Amaçları ile derslerin özel amaçları, Atatürk ilkeleri ve anayasamızda belirtilen ölçüler doğrultusunda gerçekleştirilir. Bütün çabalar sizler içindir.

Değerli velilerimiz !

Okulumuz ve çevremiz biribirine sıkıca bağlıdır. Sizler, Okul Aile Birliği ve Koruma Derneğimizin üyelerisiniz. Okul ve aile arasında iş birliği yapılarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi sağlanmaktadır. Söz gelimi, yetiştirme ve hazırlama kursları açılmakta, okulun eksikleri tamamlanmakta, ders araçları alınmakta veya onarılmaktadır. Bu gibi etkinliklerde sizlerin katkıları çoktur. Bilindiği gibi, devletimizin ayırdığı paralar, okullara yetmiyor. Bu nedenle sizlerin çabaları, katkıları daha da önem kazanıyor.

Sevgili öğrenciler! Her çalışma sizler içindir. Bunun bilincinde olmalısınız. Davranışlarınızla, konuşmalarınızla çevreyi rahatsız etmekten kaçınız. Okulunuzun adını iyi yönde duyurunuz. Sizlere yapılan harcamaları boşa çıkarmayınız. Örnek davranışlarınızla, çalışkanlığınızla okulunuzun adını yükseltiniz.

Hepinizin başarılı olmasını diler, sevgiler sunarım.

SUNUCU: Günaydın kutsal evim, Günaydın öğretmenim, Bugün bayramım benim, Okula başladım.

“Işık Işık Öğretmenim” adlı şiiri arkadaşımız………………….’dan dinleyelim.

ŞİİR : IŞIK IŞIK ÖĞRETMENİM

Karanlıklar içinde bir ışık görsem,
Seni düşünür, seni anarım.
Nerede iyilikten, doğruluktan yana bir şey duysam,
Seni sanırım.

Sevgiyi öğretirsin severek,
Bilgiyi öğretirsin didinerek,
Işık ışık aydınlatırsın dünyamızı,
İnsanlığı yücelterek

Tüm uygarlıklar senden alır ışığını.
Dünyanın Yedi Harikası’nda sen varsın,
Uygarlığın burçlarında yanarsın.

Seni şiirle anlatmanın güçlüğünü biliyorum.
Aydınlattığın yolda durmadan yürüyorum.
Tüm sevgiler, tüm saygılar senin olsun diyerek,
Ceketimi düğmeleyip ellerinden öpüyorum.

 

[PAGE]

 

SUNUCU : “Okul, bir anne gibidir, bizi sever ve yetiştirir.” Şimdi birinci olan arkadaşımızı dinleyelim (Başarılı bir öğrenci önceden belirlenir ve konuşma yapması için çağırılır):

Değerli arkadaşlarım!

Okulda başarılı olmak hepimizin dileğidir; öğretmenlerimiz bunun için çabalıyor; annelerimiz, babalarımız bunun için uğraşıyor. Devletimiz bunun için para harcıyor; ancak bizler daha da çok çaba harcamaiıyız, daha çok çalışmalıyız. Bizler, emek harcamazsak, çalışmazsak yapılanlar boşa gider. Başarının ön koşulu düzenli, plânlı ve isteyerek çalışmaktır; zorluklara göğüs germektir. Derslerimizi gününde, doğru ve severek yapmalıyız, okulun kurallarına uymalıyız. Dershanede öğretmenlerimizi can kulağıyla dinlemeli, dersleri dikkatle izmeliyiz. Karşılaştığımız sorunları, anlamadıklarımızı, bilmediklerimizi ortaya koymalıyız. Hepimiz biliyoruz ki ” Derdini söylemeyen derman bulamaz. “

Arkadaşlarımızla iyi geçinmeliyiz. Çünkü, okul ve sınıf arkadaşlığı güçlü bir bağdır, unutulmaz. Eve gidip gelirken, bahçede oynarken çevreyi rahatsız etmeyelim, çevremizi temiz tutalım, kirletmeyelim. Çünkü okulumuzun iyi yöndeki ünü bize bağlıdır. Bu okulun öğrencisi olduğumuzu hiçbir zaman unutmayalım.

Sevgili arkadaşlarım!

Ben, yukarıda söylediklerimi bir bir uyguladım, başarılı olarak meyvesini aldım. Bu yıl da aynı yolu izlemek en büyük emelim. Hepimizin aynı derecede başarılı olmasını diliyorum. Sevgilerimle…

SUNUCU :
Biz, işleyen demirleriz,
Çalıştıkça ilerleriz.

Evet değerli arkadaşlar! Biraz da ozanlarımızdan Şerif Ertuna’ya kulak verelim.

Bakın bizlere diyor ki:

OKULUM

Bilmediklerimi bildiren okulum
İçimde bin çiçeği güldüren okulum
Gönlümdeki bahçeyi sende suladım.
Sende yürüdüm hep güzel günlere
Bana yaşamayı sevdiren okulum.

Sende buldum dostluğu, kardeşliği
Sende buldum okulum
İnsanlığı yücelten her şeyi.

Bilgi susuzluğumu sende giderdim,
Sende derdim bilgi çiçeklerimi.
İyi, güzel ne varsa
Sende öğrendim,
Sende buldum evimin sıcaklığını

Anam gibi sevdiğim
Babam gibi saydığım öğretmenlerimi,
Kardeş bildiğim arkadaşlarımı sende buldum.
Yüreğim kuşlar gibi çırpınıyor bugün,
Seni ne çok özlemişim okulum.

SUNUCU :
Olmak istiyorsan dünyada mesut,
Hakka, halka yarayacak bir iş tut.
Çalıştır oğlunu, kızını okut.
İnsan olmak için okumak gerek.

Sayın öğretmenimiz…………’den öğretim yılının ilk dersini dinleyelim.

(Burada Atatürkçülük, Atatürk İnkılapları, Cumhuriyet, Demokrasi gibi konulardan birisi ilgili öğretmen tarafından kalabalığa kısa bir şekilde anlatılır)

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
18
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.