Görsel Sanatlar sene başı zümre toplantı tutanağı

Görsel Sanatlar sene başı zümre toplantı tutanağı
2019-2020 Görsel Sanatlar dersi sene sonu zümre öğretmenleri toplantısı tutanağını haberimizin devamından indirebilirsiniz.

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

......... ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 1. Dönem ZÜMRE ÖĞRETMEN TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi                   : ..../09/2019
Toplantı Yeri                       : Öğretmenler Odası
Toplantı Saati                     : 15.00
Toplantıya Katılanlar       :

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama.
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması
 3. Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması
 4. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürk ilkeleri ile ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması
 5. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi
 6. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi
 7. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi
 8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi.
 10. Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
 11. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması
 12. Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi
 13. Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması
 14. Sene sonu sanat ve teknoloji tasarım sergisi
 15. Dilek ve Temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Açılış ve yoklama yapıldı.
 2. Birinci dönem itibarıyla müfredat programı ve zümre esasları doğrultusunda çalışıldığını 1.dönem konularının işlenerek bitirildiğini, öğrencilerin zevk ve istekle çalışmalarının sağlandığını ve başarının da bütün sınıflarda iyi seviyede olduğunu Gültekin İlyas EREK dile getirdi.
 3. Görsel sanatlar dersinin amaçları okundu. Bu doğrultuda genel amaçlarımızdan;
 • Türk Milli Eğitimi’nin temel felsefe ve becerilerine sahip,
 • Görsel okuryazarlık, algı ve estetik bilincine sahip,
 • Görsel Sanatlar alanındaki temel kavram ve uygulamalar konusunda bilgi, beceri ve anlayışa sahip,
 • Görsel Sanatların doğası ve kökenini inceleyen, değerini sorgulayan,
 • Kendi kültürü ile diğer kültürlere ait kültürel mirasın değerini anlayan ve onları koruyan,
 • Sanat alanıyla ilgili meslekleri tanıyan,
 • Grupla veya birlikte çalışma kültürünü destekleyen,
 • Görsel Sanatları öğrenmeye ve uygulamaya istekli bireyler yetiştirmektir.

Planların oluşturulmasında, sanatçıların analiz edilip değerlendirilmesi, öğrencinin fikirlerini aktarabilmesi, sanat elemanları ve tasarım ilkelerine göre geleneksel ve güncel malzemelerle tasarım yapması ve çeşitli teknikleri bir arada kullanmasına, değerler eğitimine, etik kurallara ve dilini etkili şekilde kullanma becerisine dikkat edilmiştir.

 1. Yıllık plandaki çalışmaların Atatürk ve sanat bilinci ve ilkeleri üzerinde durularak hazırlanmasına özen gösterildiği; Atatürk’ün milli kültürümüze, milli tarihimize, resim sanatına ve bilime verdiği önem, çevreye verdiği önem, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü gibi çeşitli yönlerinin özellikle ele alındığı belirtildi.
 2. Gültekin İlyas EREK ders işlenişindeki sıralama ve diğerlerini şöyle belirtti:
  • Konu
  • Çalışma alanı
  • Kazanımlar
  • Araç gereçler
  • Ders öncesi hazırlıklar
  • Öğrenciyi hazırlama
  • Öğrenciyi güdüleme
  • Çalışmanın yapılması
  • Çalışmaların bitirilmesi ve sınama durumu.        
 • Yöntem ve teknikte;
  • Soru – cevap
  • Gösterip yaptırma
  • Anlatım
  • Buluş yoluyla öğrenme
  • Drama
  • Örnek olay inceleme
  • Oyun
 • Resim tekniklerinde;
  • Karakalem(6-7-8)
  • Pastel boya(5-6-7-8)
  • Suluboya(5-6-7-8)
  • Guvaş boya(5-6-7-8)
  • Özgün baskı teknikleri(8)
  • Kolaj(5-6-7-8)
  • Röprodüksiyon inceleme (7-8) gibi tekniklerinin uygulanmasına karar verildi.
 1. Birinci dönem başında hazırlanıp onaylanan yıllık ders planlarının uygulanmasına devam edileceği, 5.sınıflar için belirlenen planın uygulanarak yeni görsel sanatlar öğretim programında belirtilen numaralandırma kültürel miras, sanat tarihi ve estetik ve sanatsal beceri ve yetenek kıstasında belirtilen kazanımlara göre işleneceği belirtildi.

           Planların uygulanmasında daha fazla verim almak, her öğrenci ile bireysel olarak ilgilenme süresinin yeterli hale gelebilmesi için Görsel Sanatlar dersinin haftalık 2 ders saatine ihtiyaç duyduğu konusunda fikir birliğine varıldı.

 1. Her sınıf için verilen etkinlik örneklerinde konulara göre hangi derslerle ilişki kurulabileceğinin belirtildiğini Gültekin İlyas EREK vurguladı. Konulara göre özellikle; Müzik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Matematik, Teknoloji ve Tasarım dersleri öğretmenleri ile gerekli konular üzerinde iş birliğine gidildiğini, bu dönem de aynı iş birliğinin sürdürüleceğini söyledi.
 2. Her sınıf bazında kazanımlardan uygun olanların etkinlik tasarımlarında bilim ve teknoloji bağlantılı konuların yer alacağı, aynı şekilde malzeme ve materyal tercihlerinde de güncel ve teknolojik olandan faydalanılacağı belirtildi.
 3. Görsel Sanatlar dersinde aşağıdaki malzemelerin kullanılacağı belirtildi.
 • Resim dosyası
 • Resim defteri (35*50 ve 25*35 cm)
 • A4, A3 kâğıtlar, fon kartonlar, el işi kâğıtları, kraftkağıdı ve mukavva
 • 2B Resim kalemi ve hamur silgi
 • Sulu boya, guvaş boya, pastel boya, kuru boya, keçeli kalem,
 • Çeşitli numaralarda fırçalar ve palet
 • Su kabı, temizlik için mendiller
 • Pergel ve cetvel
 • Atık malzemeler, eski gazete ve dergiler
 • Mum yapıştırıcı ve uhu (kanserojen madde içermeyen güvenilir markalar), kağıt bant
 • Makas, tırtıklı makas, şekilgeç, kretuar, maket bıçağı (öğretmen kontrolünde)
 1. Okulumuzun Ekonomik, Çevresel ve öğrenci profili şartları çerçevesinde birinci dönemde Yetiştirme Kursu açılması, Öğrencilerin Adıyaman sanatsal yarışma ve etkinliklerine katılımlarının sağlanması, okulumuz idaresi bilgisinde okul sanat çevresi eksikliklerinin egzersiz planıyla giderilmesi, Okulumuzda Eğer şartlar uygun olursa Resim Atölyesinin Kurulması, ulusal Sanat ve bilim etkinliklerine katılım gösterilmesine karar verilmiştir.
 2. Öğrenci değerlendirilmesinde tavır ve tutumun yapıcı yönde olacağı konusunda fikir birliğine varıldı. Ölçme ve değerlendirmede bireysel farklılıkların göz önüne alınacağı, amacın öğrenciyi yargılamak olmadığı belirtildi. Doğru ya da gerçeğe uygunluk kavramlarından öte, öğrencinin emeğine ve geçirdiği sürece dikkat edileceği, sanatın içten gelerek özgür bir ortamda gerçekleştiğinde güzelleştiği belirtildi.

Öğrencilerin değerlendirilmesinde dikkat edilecek hususlar, öz güvenlerini ve öz denetimlerini geliştirici olmasıdır ve bu değerlendirmelerin sürekliliği önemlidir. Sürekliliğin ve öz denetimin sağlanması için, öz ve akran değerlendirme ölçeği kullanılacağı; sonuç -ürün odaklı yani ürün dosyası değerlendirmesi ve ders etkinliklerine katılım değerlendirmesinin de dereceli puanlama anahtarı kullanılarak yapılacağı belirtildi. Ürün dosyası ölçeğinin maddeleri şu şekildedir;

 • Ürün dosyasının düzen ve temizliği
 • Ürünlerin özgünlüğü
 • Verilen çalışmaları bitirme
 • Tekniği kullanma
 • Konuya uygun ürün çıkarma
 1. Eğer proje ödevleri alan öğrenciler olursa; dersin öğrenme alanlarından üçünün de dikkate alınarak kazanımlara uygunluğuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Konu olarak; geri dönüşüm, küresel ısınma, çocuk hakları, israf, çevre bilinci, kültürel miras başlıkları vurgulandı.
 2. Öğrencilerden gönüllülük uyarınca resim yarışmalarına katılımın olduğu, sonuçların başarısızlıkla değerlendirilemeyeceği, esas olanın süreç olduğu belirtildi.
 3. 1.Dönemin başarı ve verimle geçmesi dilekleriyle toplantı sona erdirildi.

 

   Görsel Sanatlar Dersi Öğret                                                                                                 Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

..../09/2019

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR

I. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER ALINAN KARARLAR TOPLANTI TUTANAĞI

ALINAN KARARLAR

 1. Hazırlanmış yıllık planların uygulanmasına devam edileceğine,
 2. Türk Milli Eğitiminin ve Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım, Öğretim Programının amaçları doğrultusundaki planlamalara uyulacağına,
 3. Yapılan etkinliklerde ve özel günlerde Atatürkçülük konusu üzerinde titizlikle durulacağına,
 4. Öğretim programında belirtilen öğretim yöntem tekniklerinin, çeşitli resim ve teknoloji tasarım tekniklerinin her sınıf düzeyinde uygulanacağına,
 5. Görsel Sanatlar dersinin işlenişinin, veriminin ve öğrencilerin sanatsal gelişiminin daha iyi desteklenebilmesi için haftalık ders saatinin 2 olması gerektiğine,
 6. Disiplinler arası iş birliği yapılacağına,
 7. Bilim ve teknoloji temasına, güncel sanat malzemelerine ve dijital teknoloji ürünlerine imkanlar dahilinde yer verileceğine,
 8. Dönem içerisinde öğrencilere uygun bir sanat veya resim sergisi gezisi yapılacağına,
 9. Ölçme değerlendirme için gereken tüm hususlara titizlikle özen gösterileceğine, her öğrenci için 1 Proje ve 2 ders etkinliklerine katılım notu verileceğine,
 10. Sene sonu sanat ve teknoloji tasarım sergisi yapılacağına, karar verilmiştir.                                                                                                                                      

         Görsel Sanatlar Dersi Öğret               Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

.../09/2019

Kaynak:Eğitim Sistem

6
2
0
0
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.