LYS'de başarı için tüyolar-1 (Tarih-Coğrafya-Felsefe)

LYS'de başarı için tüyolar-1 (Tarih-Coğrafya-Felsefe)
Üniversite sınavının ikinci basamağı olan LYS’lerin ilk oturumu 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Adaylar bu oturumda LYS-4 sınavında Tarih, Coğrafya 2 ve Felsefe Grubu testlerinden gelecek soruları cevaplayacak.

Üniversite sınavlarının ikinci aşaması olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) başlıyor. Adaylar, bu hafta sonu itibariyle 13 Haziran’da LYS-4, 14 Haziran’da LYS-1 ve LYS-5 ve önümüzdeki hafta sonu 20 Haziran’da LYS-2 ve 21 Haziran’da LYS-3’te ter dökecek. Peki hangi LYS’de hangi tür sorular çıkacak? Bu soruları çözmenin pratik yolları var mı? Meydan-FEM Yayınları işbirliği ile LYS sorularını çözmenin yollarını açıklıyor. 

Üniversiteye yerleşme puanını doğrudan etkileyecek LYS’lerde adayları birçok zorluk bekliyor. Bilgileri hatırlama ve uygulama, sınav kaygısına hâkim olma, zamanı verimli kullanma ve doğru kodlama gibi sınav stratejileri, başarıda önemli role sahip. Sınavın içeriğini bilen ve LYS’lere yönelik temel stratejileri geliştiren adaylar üniversite sınavında önemli avantaj sağlayacak.

 

TARİHTE BAŞARI DÜŞÜYOR

LYS-4 daha çok sözel alanda tercih yapacak adayların gireceği testlerden oluşuyor. Özellikle son yıllarda tarih ve coğrafya-2 de ders başarı ortalamalarının düştüğü gözlenmekte. Adaylar LYS-4’ün ilk testi olan tarih testinde 44 sorudan sınav olacak.

TARİH ÇÖZERKEN BUNLARA DİKKAT!

1-LYS’de tarih sorularının tamamen bilgiye dayalı olması muhtemel.

2-Önce soru cümlesi okunmalı. Soruda istenilene göre paragraf ya da öncül okunmalı.

3-Soru cümlelerinde altı çizili sözcüklere dikkat edilmeli.

4-Metinli soruların çözümünde verilen bilgilerin dışına çıkılmamalı, ne isteniyorsa iyi anlaşılmalı ve metindeki ilgi­li bölüm bulunmalı.

5-Öncüllü sorularda sizden istenilenleri anlayınız örneğin, bir olay üzerindeki ekonomik etkenler sorulmuşsa siyasal dinsel ve hukuksal etkenler elenmeli.

6-Bütün şıkları okumadan doğru olduğuna inandığınız seçeneği işaretlemeyin. Çünkü bazı sorular sizden en doğru cevabı bulmanızı ister.

 

LYS Tarih Sınavına Girenlerin Sayı Ve Ortalamaları

 

TESTLER

 

 2010

 

2011

 

 2012

 

2013

 

2014

 

Soru

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

TARİH

44

17,3

343.131

17,81

361.986

13,13

367,729

14,49

335,586

12,78

410,535LYS Tarih Soru Ve Konu Dağılımları

 

KONULAR

2010

2011

2012

2013

2014

Tarih Bilimine Giriş

 

 

1

1

1

İlk Çağ Medeniyetleri

 

 

 

1

2

İslamiyet’ten Önce Türk Tarihi

4

5

2

4

2

İslam Tarihi ve Uygarlığı

 

 

 

2

1

Türk İslam Tarihi (10-13. Yüzyıllar)

6

5

4

5

4

Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıllar)

1

2

2

 

1

Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

1

1

1

2

1

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

3

1

2

2

1

Orta Çağ'da Avrupa

 

 

1

1

 

Yeni ve Yakınçağ'da Avrupa

1

 

3

1

2

Osmanlı Devleti'ni Arayış Yılları (17. Yüzyıl Osmanlı)

1

1

 

 

 

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

1

3

 

 

 

En Uzun Yüzyıl (19. Yüzyıl Osmanlı)

4

5

4

3

4

Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet

6

6

3

4

4

20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

 

 

1

 

1

I. Dünya Savaşı

1

 

 

 

 

İnkılap Tarihi

 

 

4

6

7

20. Yüzyıl Başlarında Dünya

2

4

5

2

2

II. Dünya Savaşı

2

3

4

2

3

Soğuk Savaş Dönemi

3

2

7

4

4

Yumuşama Dönemi ve Sonrası

4

1

 

2

2

Küreselleşen Dünya

4

5

 

2

2

Toplam

44

44

44

44

44

COĞRAFYA-2’DE ANALİZ VE DEĞERLENDİRME ÖNE ÇIKACAK

Üniversite adayları LYS-4’te Coğrafya-2 testinde 16 soruya cevap verecek. Coğrafya soruları; genel ve beşeri coğrafya bilgilerinin ölçülmesi ve yorumlanması, sebep sonuç ilişkilerinin kurulması, olayların Türkiye ve dünya üzerindeki dağılışı, ülke ve bölge ekonomisine etkilerinin ölçülmesi gibi konu ve kavramları içeriyor.

SINAVDA NELERE DİKKAT EDECEĞİM?

1-Coğrafyada bazı soruların cevabı soru metinlerinin içerisinde gizli olabiliyor. Bunu düşünerek soru köklerini dikkatli incelemekte fayda var.

2-Her sorunun temel bir bilgi içerdiği düşünülerek bu bilgiler not alınmalı. Özellikle tablo ve grafikli sorularda öğrenciden şekli veya istatistikî bilgileri sadece yorumlaması istenir ve soru köklerindeki olumlu-olumsuz ifadelere dikkat edilmeli.

3-Coğrafya-2 testinde 11 ve 12. sınıf konularının yanı sıra 9 ve 10. sınıf konularından da soru geleceğinden ilk konular özellikle tekrar edilmeli.

4-Coğrafya amaç asıl olan atlaslarda ve duvar haritalarında bulunabilen yer adlarını çeşitli istatistikî bilgileri ezberlemek değil, coğrafi olayların sebeplerini açıklamaya ve bu sebeplerden sonuçlar çıkarmayı bilmek gerekir.

SÖZELCİLER DİKKAT!

Bu sene LYS-4’teki coğrafya testinde Türkiye’nin ekonomik coğrafyası ve ülkeler konusundan soru gelme ihtimali yüksek. Özellikle sözel alandaki adaylar bu konulara dikkat etmeli. Özellikle 11 ve 12. sınıf okul kitaplarında konunun başındaki sorularla, etkinlikler kısmındaki sorulara dikkat edilmeli. Çünkü bu sorular o konuda öğrenilmesi gerekenler konusunda ipucu verir.

 

LYS Coğrafya-2 Sınavına Girenlerin Sayı Ve Ortalamaları

 

TEST

 

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

Soru

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

COĞ.- 2

16

7,8

343.131

6,62

361.986

6,33

367,729

4,78

335,586

5,24

410,535

 LYS Coğrafya-II  Soru Ve Konu Dağılımları

KONULAR

2010

2011

2012

2013

2014

Dünya’nın Şekli Ve Hareketleri

 

1

1

1

1

Coğrafi Konum

 

 

 

 

1

İklim Bilgisi

 

1

1

 

Türkiye’nin İklimi Ve Bitki Örtüsü

1

1

1

1

 

İç Ve Dış Kuvvetler

 

 

1

1

2

Nüfus-Yerleşme-Göçler

 

1

 

 

 

Ortak Payda: Bölge

1

 

 

 

1

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

1

1

 

 

 

Doğal Afetler-Çevre Ve İnsan

 

 

1

1

1

Türkiye’de Nüfus

3

 

3

3

 2

Doğal Ve Beşeri Unsurların Ekonomiye Etkisi

 

 

1

1

1

Küresel Ticaret

1

 

 

 

1

Türkiye’de Arazi Kullanımı

 

1

 

 

 

Türkiye Ekonomisi

3

 6

3

3

2

Ülkeleri Tanıyalım

1

3

1

1

 

Doğal Kaynakların Keşfi, Kullanımı, Enerji Kaynakları

1

1

1

1

 

Teknolojinin Çevresel Etkileri

1

 

 

 

 

Küresel Çevre Sorunları

1

1

 

 

1

Doğanın İşleyişi

1

 

1

1

 Toplam

16

16

14

14

14

FELSEFE GRUBU’NDA ANLAYANLAR KAZANACAK

LYS-4’te Felsefe grubundan bu yıl psikolojiden 8, sosyolojiden 8, mantık dersinden 8 ve din kültüründen 8 soru çıkacak. Felsefe grubundan yapılacak her sorunun LYS de TS-1 ve TS-2 puanına etkisi küçümsenmeyecek kadar büyük.  

FELSEFE’DE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Felsefe grubuna ait problemi olan öğrenciler öncelikle okuma ve anlama ile ilgili problemleri halletmeli.

2-Soruyu anlamadan seçeneklere geçilmemeli.

3-Farklı gelen, bilinmeyen kelimelerin altı çizilip mutlaka anlamları öğrenilmeli.

4-Sorular çözülürken önce soru kökünü okumalı, ardından paragrafa geçilmeli.

5-Felsefe sorularının çözümünü kolaylaştırmak için; sözel ifadeleri güçlendirmek, yorum gücünü arttırmak, mantıklı ve sistematik düşünmek önemli.

DİN KÜLTÜRÜ’NDE HANGİ YOL İZLENMELİ?

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi müfredatı, inanç, ibadet, Hz. Muhammed’in (sav) hayatı, vahiy, akıl, ahlaki değerler, din ve laiklik, din, kültür, medeniyet, İslam ve bilim konularından oluşuyor. LYS sorularının genel özelliği daha çok bilgiye dayandığı için soruların bir kısmının bilgi içermesi ve müfredata uygun konulardan gelmesi bekleniyor.

1-Ayet ve hadislerle ilgili sorularda, sadece verilenlere göre çıkarım yapmaya çok dikkat edilmeli.

2- Soru köküne göre genelden özele doğru bir yol izlemek, soruların çözümünde kolaylık sağlar.

3- Sorunun içerdiği metin, ayet ve hadislerde olan doğruları esas kabul etmek çözümde başarıyı getirir.

LYS Felsefe Grb. Sınavına Girenlerin Sayı Ve Ortalamaları

 

TEST

 

 

 

2010

 

2011 

 

2012 

 

2013

 

2014

 

Soru

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

Ort.

 

Aday

 

FELSEFE

30

8,4

343.131

10,08

361.986

6,86

367,729

7,88

335,586

10,68

410,535

 

 LYS Felsefe Gr. Soru Ve Konu Dağılımları

KONULAR

2010

2011

2012

2013

2014

Psikolojinin Alanı

1

2

4

2

2

Yaşam Boyu Gelişim (Gelişim Psikolojisi)

 

 

 

1

1

Organizma ve Çevre

3

3

1

2

1

Öğrenme

2

2

1

2

1

Bellek -Düşünme

1

 

2

1

 

Ruh Sağlığı

2

1

1

2

1

Bireysel Farklar (Zekâ-Kişilik)

 

1

1

 

1

Sosyal Psikoloji

1

1

 

1

1

Sosyolojinin Alanı

2

2

 

1

1

Toplumsal Yapı

3

2

4

4

3

Toplumsal Kurumlar

1

3

3

2

1

Kültür

3

2

2

1

2

Sosyal Değişme

1

1

1

3

1

Mantığın Alanı ve Düşünme Prensipleri

1

2

3

1

1

Kavram-Terim

1

 

 

1

1

Beş Tümel ve Tanım

 

 

 

 

1

Önermeler

2

2

2

1

 

Çıkarım ve Kıyas

2

1

1

1

1

Sembolik Mantık

3

3

3

5

3

Niceleme Mantığı

1

2

1

1

1

İnanç ve İbadet

 

 

 

 

2

Hz. Peygamberin Hayatı ve Örnekliği

 

 

 

 

3

Vahiy ve Akıl

 

 

 

 

1

Din, Kültür, Medeniyet

 

 

 

 

2

 

Toplam

 

30

 

30

 

30

 

32

 

32

Kaynak:

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.