Şiir

Şiir, tür olarak çok eskilerden beri dilden dile söylene gelen, farklı kurallar ve unsurları da içerisin de barındıran, söyleyiş ve yazım amaçları farlılık gösterebilen bir nazım türü olarak karşımıza gelmektedir.

İçerisinde belli bir duyguyu, özlemi, hayalleri içeren, bazen yaşayış ile ilgili birikimler, aktaran, şairlerin ve halk ozanlarının kelimeleri ahenk ile birleştirerek ve farklı anlamlar yükleyerek sunduğu, söz sanatları ve özel imgeler kullanarak, belirli bir ritim ve uyum için de sunulan, okuyanlar da estetik çağrı uyandıran bir yazım biçimidir.

Kısaca ele alırsak bir duyguyu, bir düşünceyi belli bir düzen ve işleyiş olarak, ahenkli bir sunum halinde aktarılması türüne şiir denmektedir.

Şiir nasıl yazılır

Şiir yazmak sanıldığı üzere pek de kolay olan bir iş değildir. Herkes şiir anlamın da bir şeyler karalayabilir. Ama herkes ben şairim diyemez. Şairlik, ozanlık, halka mâl olmak öyle bir kolay iş değildir. Öncelikle duyguların ve özlemlerin içimizde bir kere coşması gerekiyor. Tabi ki de bu tek başına yeterli değildir. Birde bunu aktarmak için güzel bir dil ve bambaşka bir üslup gerekir. İnsanın içerisin de aşka ve sevgiye bağlı ya da bir konuyu kendine dert edinen unsurlar filizlenmelidir.

Bazı kabiliyetlere sahip olmanın yanın da şiirin için de barındığı kalıpları, ölçüleri ve dizilimleri bilmek gerekir. Eskilerden daha çok hece vezni ilke alınarak yazılan şiir türleri şimdilerde yerini serbest heceye bırakmıştır. Serbest heceli şiirler diğer şiirlere nazaran kurallar bakımından daha esnek olarak göze çarpmaktadır. Ama yine de içerisin de ahenk unsurlarını barındırmalıdır. Şekil yönünden de 20 heceyi geçmemesi gerekir. Çünkü şiirin düz yazıdan ayrılması gerektiği hususu unutulmamalıdır. Hece veznine göre şiir yazmak isteyenler için 7'li, 8'li, 11'li ve 14'lü hece vezinleri kullanılabilir.

Şiir yazım kuralları

Şiir yazmak için öncelikler bir konunun belirlenmesi ve bu hakkında belli başlı bilgilere ve duygulara sahip olunması gerekir. Daha sonra yazılacak şiirin giriş, gelişme, sonuç kalıbına oturtulması gerekmektedir. Yazılacak birinci kıta da ana tema okurlara aktarılmalıdır. Gelişme bölümlerin de ayrıntılara, detaylara, zenginliklere yer verilmelidir. Final olarak aktarılan son bölüm de ise son koz oynanmalı ve altın vuruş yapılmalıdır. Çünkü okuyucunun aklın da kalıcılık bu bölümde oluşmaktadır.

Şiir örnekleri

Lirik Şiir; düşünce ve duyguları coşkulu bir şekil de okura aktarmayı amaçlar. En çok okunan ve en çok tercih edilen şiir türlerindendir. Yahya Kemal Beyatlı'nı şiirleri örnek verilebilir.

Pastoral Şiir; çoban şiiri olarak da bilinen bu şiir de doğa güzellikler okuyuculara aktarılır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirleri örnek verilebilir.

Epik Şiir; kahramanlık, destan, savaş gibi konuları kendine seçen şiirlerdir. Okuyucuyu bu konuda coşkulandırmak ve şevke getirmek ister. Örneğin Dadaloğlu.

Didaktik Şiir; bilgi vermeyi, öğüt vermeyi, nasihati içermektedir. Duygu bakımından diğer türlere göre daha zayıf bir tür olarak karşımıza gelir. Yunus Emre şiirleri örnek gösterilebilir.

Satirik Şiir; bir olayı, bir durumu alaycı ve iğneleyici bir şekil de ele alan şiir türüdür. Eleştiri yapan şiir desek de uygun olmaktadır.

Dramatik Şiir; bu şiir türü daha çok tiyatrolar da kullanılır. Bir nevi tiyatro oyunu şiirleridir. Shakespeare vb.