YGS 2013 sınavında yorum yapabilen öğrenciler kazandı - YGS Sınav Yorumları Bilfen Liseleri

YGS 2013 sınavında yorum yapabilen öğrenciler kazandı - YGS Sınav Yorumları Bilfen Liseleri
23 Haziranda sona erecek üniversite sınav maratonun ilk basamağı olan YGS 1.850.000’i aşkın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da YGS’de sadece bilgiyi kullanabilen değil aynı zamanda yorumda yapabilen öğrenciler başarılı old

İlk kez gelen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencileri zorlamazken Coğrafya dersinin 26. Sorusunun tartışmaya açık olduğu gözlendi.

Bilfen Liseleri Genel Koordinatörü Sevtap Gamsız:

YGS’de yorum yapabilen öğrenci kazanacak

Bilfen Liseleri olarak büyük bir titizlikle hazırlık yaptığımız üniversite giriş sınavlarının ilk aşaması olan YGS gerçekleşti. Sınavın hemen sonrasında öğretmenleri ile sonuçları değerlendirmeye gelen öğrencilerimizden aldığımız yorumlar sınavın beklediğimizden çok farklı olmadığını ortaya koydu. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkçe sorularının okuyan, okuduğunu hızlı ve doğru yorumlayan öğrenci profili istediği görülmüştür. Matematik sorularının YGS sistemine uygun sorulardan oluştuğu ancak Türkçe testinde olduğu gibi iyi yorum yapıp süreyi iyi kullanabilenler tarafından kolaylıkla yapılabileceği tespit edilmiştir. Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler testleri bilgiye dayalı, yorum ve analiz gerektiren sorulardan oluşmuştur. Bu sene ilk defa YGS’ de öğrencilerin karşılarına çıkan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları da hem bilgi hem yorum yapmayı gerektiren sorulardan oluşmuştur.

YGS’nin Derslere Göre Değerlendirilmesi:

Bilfen Liseleri Türkçe Bölüm Başkanı Oya Handan Ece:
Türkçe’de çok okuyan öğrenci kazandı.


2013 YGS Türkçe soruları, daha önceki yıllarda olduğu gibi okuma – anlama ağırlıklı bir nitelik gösterdi. Yine dil bilgisi soruları ile tüm ortaöğretim müfredatının sorgulandığını gördük. Özümsenmiş ve oturmuş bilgi isteyen bu sorular, nitelikçe ağır olmasa da ancak konuya hâkim öğrencilerin çözebileceği düzeydeydi. Sınavın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da “anlam” ağırlıklı olduğunu gördük. Özellikle metin analizi isteyen paragraf soruları uzun ve yorucuydu. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarının bulunması, muhakeme yeteneklerinin gelişmiş olması ve kültürel alt yapılarının donanımlı olması koşullarında çözülebilir nitelikte sorularla karşılaştık. Bu sınavla birlikte ÖSYM’nin yine çok okuyan, okuduğunu rahatlıkla irdeleyebilen, tez ve antitez üretebilen düzeyde öğrenci istediği mesajı kanıtlanmıştır.

Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanları Tülin Çelik-Mahmut Şişmanoğlu:

Matematikte bu yıl sürpriz soru yoktu

2013-YGS matematik soruları zümremizin beklediği sorulardan oluşmuştur. Sürpriz soru yoktur. Aşırı zor ve aşırı kolay soru bulunmamaktadır. Yorum dışında bilgi kullanılarak çözülebilecek soru türleri vardır. Soruların konulara göre dağılımı beklenildiği gibidir. Ağırlıkla sayılar ve problemler konularından soru sorulmuştur.Geometri sorularının 2012-YGS sınavından daha kolay olduğu görülmüştür. Müfredatın değişmesine rağmen, müfredata eklenen konulardan beklenen sayıda soru çıkmamıştır. Sınavın zorluk derecesi geçen yılla karşılaştırıldığında aynı düzeyde görüldüğü için, Türkiye matematik ortalamasının fazla bir değişiklik göstereceğini sanmıyoruz.


Bilfen Liseleri Sosyal Bilimler Bölüm Başkanı Aslıhan Sezen:

Coğrafyada 26 soru tartışmalı

Sosyal Bilimler ile ilgili sorular ve yanıtlar ile ilgili bir soru dışında herhangi bir sorun görülmemektedir.
Tarih: Soruların 9, 10 ve 11. Sınıf müfredat konularına göre dağılımının yapıldığı, soru dağılımlarına bakıldığında önceki yıllarda olduğu gibi yoğunluğun 11. Sınıf müfredatı olan TC İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde olduğu görülmektedir. Sınav soruları müfredata uygun olarak hazırlanmış ve müfredat dışı soruya yer verilmemiştir. Soruların tarih bilgisinin yanında sosyal bilimler temel kavramları ile düşünme ve akıl yürütme temeline dayalı, analiz-sentez yeteneğini ölçen nitelikte olduğu görülmüştür. Bu nedenle tarih bilgisine ve kavramlarına hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği soru modellerinin kullanıldığı bir sınav olduğunu düşünmekteyiz. Bu sene öğrencilerin en fazla zorlandığı öncüllü soru sayısının sadece 1 soru olarak verilmesinin öğrencilere avantaj sağlayacağını düşünmekteyiz.

Coğrafya’da 26 soru tartışmalı

Coğrafya: Coğrafya soruları 9 ve 10. sınıf coğrafya kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış ancak ağırlıklı olarak 9. Sınıf konularına yer verilmiştir. Sorular temel kavram ve ilkelere bağlı olarak hem bilgiyi hem de bilgiyi yorumlama gücünü ölçecek niteliktedir. Bu nedenle öğrencilerin bilgi, beceri, değer ve kavram boyutlarında sınava hazır olmaları gerekmektedir. Coğrafyada 26.sorunun öncülü ve cevap şıkkının doğruluğu noktasında tartışmaya açık olduğunu düşünmekteyiz
Felsefe: Bu yıl felsefe sorularında bir sürpriz yoktur. Konuların müfredata uygun ve tüm ünitelere göre dengeli dağıtılmış olduğu görülmektedir. Son 3 yıl ile karşılaştırıldığında soruların daha yorum ağırlıklı olduğu gözlenmiştir. Yalnızca “Siyaset Felsefesi”ne ilişkin soruda yüksek oranda bir çeldirici kullanılmıştır. Soruların uzunluğu önceki sınavlara paraleldir. Sorular felsefenin temel kavramlarına ve felsefi düşünceye hakim olan bir öğrencinin rahatlıkla çözebileceği niteliktedir.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bu yıl ilk kez sorulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden genel olarak okuduğunu anlamaya yönelik paragraf sorularına yer verilmiş, ders ile ilgili temel bilgiler ve kavram bilgisi sorgulanmıştır. Dikkatli okuyan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular olduğu görülmektedir.

Bilfen Liseleri Fizik Bölüm Başkanı Hakan Özdemir:

Fiziğin gündelik hayatla ilişkisi soruldu
2013 YGS sınavı yine bir ÖSYM klasiği olmuştur. Sınavda sürpriz soru gelmemiş, müfredata uygun, zorluk derecesi beklenen düzeyde bir sınav uygulanmıştır. Geçen yılki YGS sınavında olduğu gibi bu yıl da Fizik dersinin günlük hayatla ilişkisini irdeleyen soruların kullanıldığı, günlük hayatla çok ilişkisi olmayan gençlerimizin, genellikle bocaladığı bir sınav olmuştur. 2013 YGS fizik soruları, zamanı iyi kullanan ve dikkatli olan öğrencilerin yapabileceği yorum isteyen, fazla işleme dayalı olmayan sorulardan oluşmuştur. Elektrostatik ve optik soruları Fizik dersinin belirleyici sorularıdır. Değişen müfredat programına geçen yıl olduğu gibi bu yıl da fazla ağırlık verilmemiş ve değişen müfredattan 1 soru kullanılmıştır. Konulara göre soru dağılımı dengelidir.

Bilfen Liseleri Kimya Bölüm Başkanı Ruhsar Bayman:

Kimyada çalışan öğrenci zorlanmaz

2013 YGS Kimya sınavı öğretim programına paralel, soru kökü ve seçenekleri açık ve net ifade edilmiş sorularla hazırlanmış. Sınav geçen yıla göre bilgiye biraz daha fazla dayalı zorluk derecesi daha yüksek olan ve dikkat ölçücü soruların çoğunlukta olduğu sorulardan oluşturulmuş. Bazı sorularda birden fazla sayıda bilginin sınandığı görülmüştür. İki kimya sorusunun da aynı tabloya bakılarak çözülebileceği bir soru tarzı ile ilk kez karşılaşılmıştır. Kimya sınavı çalışan öğrencilerin zorlanmayacağı, çalışmasının karşılığını alacağı bir sınavdır.

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölüm Başkanı Taner Atunbaran:

Biyoloji yoruma değil bilgiye dayalıydı
Biyoloji dersi soruları, konularda YGS - LYS ayrımı olmadığını bir kez daha göstermiştir. Sorular içerik ve özellikleri bakımından daha çok bilgiye dayalı olarak hazırlanmış, YGS sorularının genel tarzı olan yorum sorularına daha az yer verildiği gözlenmiştir. Soruların ağırlıklı olarak bilgiye dayalı olarak sorulmuş olması LYS sorularının da fen alanında seçici özelliğini koruyacağını göstermektedir. Öğrencilerimize tavsiyem LYS sınavı için tüm konuların bir kez daha tekrar edilerek bilgi eksikliklerini tamamlamalarıdır.

Bilfen Liseleri Rehberlik Bölüm Başkanı Nihat Akbaş:

YGS’den kazanılan tecrübe LYS’de artı değer oluşturacak

Öğrenciler YGS bittikten sonra boşluk hissi yaşadıklarını belirtmekte, belli bir süre içinde tekrar nasıl çalışma gücü kazanacakları konusunda endişe yaşamaktadır. Artık YGS bitmiştir. Her öğrenci önündeki zaman dilimini en iyi şekilde kullanmalıdır. Bundan sonraki LYS hazırlık sürecini yönetmenin çok daha önemli olduğu bilinciyle çalışmalar yapılmalıdır. Bu sınav bir sıralama sınavıdır, sınav sonuçları çıkmadan başarılı ya da başarısız diyerek bir sonuç değerlendirmesi yapmak doğru değildir. YGS’ de hangi sonuç alınırsa alınsın LYS’ de girilecek bütün sınavlar bitmeden, her sınavın payı hesaplanmadan ve sonunda yerleştirme puanları ortaya çıkmadan gerçek sonuç alınamayacağı gerçeği unutulmamalıdır. Lise döneminde ilk kez böyle bir sınava girmenin heyecanını yaşayan öğrenciler YGS’ de yaşadığı tecrübeyle LYS ‘ye sınav alışkanlığı kazanmış, sınav heyecanına yönelik kaygı düzeyleri azalmış bir şekilde sınava daha güçlü gireceklerini de bilmelidirler.

Kaynak:Stargazete

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.