Zıt anlamlı kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler anlamca birbirinin tam tersi anlamı ifade eden kelimelere denilmektedir. Zıt anlamlı kelimeler yerine karşıt anlamlı kelimeler de denilebilmektedir.

Anlam bakımında zıt olan kelimeler bilinmediği takdirde bir cümle içerisinde aynı anda kullanılabilir. Zıt anlamlı kelimelerin aynı cümle içerisinde yer alması anlatım bozukluğuna sebep olur. Zıt anlamlı kelimelerin neler olduğu çok iyi öğrenilmelidir ve aynı cümle içerisinde kullanılmamalıdır.

Zıt anlamlı kelimeler 1.2.3.4. ve 5. sınıf öğrencilerinin karşısına çıkan konulardan bir tanesidir. Zıt anlamlı kelimeler yazılışları, okunuşları ve anlamları birbirinin zıttı olan kelimelerdir. Türkçe’de her eş anlamlı kelimenin karşılığa olmadığı gibi zıt anlamlı kelimelerin de yoktur.

Zıt anlamlı kelimeler listesi

 • Aşağı – Yukarı
 • Açık – Kapalı
 • Koyu – Açık
 • Alt – Üst
 • Akıllı – Aptal
 • Asgari – Azami
 • Çekingen – Atılgan
 • Ön – Arka
 • Usta – Acemi
 • Kara – Ak
 • Satıcı – Alıcı
 • Uslu – Afacan
 • Tok – Aç
 • Tatlı – Acı
 • Kibirli – Alçakgönüllü
 • Siyah – Beyaz
 • Dolu – Boş
 • Doğu – Batı
 • Savaş – Barış
 • Bitirmek – Başlamak
 • Soru – Cevap
 • Cömert – Cimri
 • Korkak – Cesur
 • Tek – Çift
 • Eğik – Dik
 • Geç – Er
 • Yeni – Eski
 • Gece – Gündüz
 • Gelir – Gider
 • Gelecek – Geçmiş
 • Gerçek – Hayal
 • Kalabalık – Issız
 • Zarar – Kar
 • Tenha – Kalabalık
 • Dış – İç
 • Çıkış – İniş
 • Büyük – Küçük
 • Yaz – Kış
 • Kabul – Ret
 • Kaba – Nazik
 • Negatif – Pozitif
 • Çürük – Sağlam
 • Soğuk – Sıcak
 • Çoğul – Tekil
 • Kirli – Temiz
 • Bayat – Taze
 • Yaramaz – Uslu
 • Şişman – Zayıf
 • Genç – Yaşlı
 • Yabancı - Yerli