2013 YGS Soru Yorumları - Fem Dersanesi

2013 YGS Soru Yorumları - Fem Dersanesi
FEM Dershaneleri Yayın Kurulu kendi branşları ile ilgili 2013 YGS sorularını sizler için yorumladı.

2013 YGS Soru Yorumları

FEM Dershaneleri Yayın Kurulu kendi branşları ile ilgili 2013 YGS sorularını sizler için yorumladı.

2013 YGS Türkçe Soruları

2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak gelmiştir. 2012 YGS sorularına göre daha kısa sorulardan oluşmaktadır. 2012 YGS ‘de sorulmayan Anlatım Bozukluğu ve Yazım Kuralları konusundan da soru gelmiştir. 2012 YGS’de Dil Bilgisi bölümünden 7 soru sorulmuşken 2013’te 10 soru sorulmuştur. Paragraf konularından 3 soru daha az sorulmuştur. Ayrıca Paragraf bölümündeki soru dağılımı kendi içinde değişiklik göstermiştir. Söz gelimi, Paragrafta Yardımcı Düşünce bölümünden 2012’de 13 soru sorulmuşken 2013’te bu sayı 8’e düşmüştür; Anlatım Tekniği soruları 3’ten 4’e çıkmıştır.
Genel olarak geçen yıl çıkan sorularla karşılaştırıldığında bu yıl soruların daha kolay olduğu söylenebilir.

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

TÜRKÇE : Soruların Konulara Göre Dağılımı

Sözcük Anlamı ve Söz Yorumu

3 Soru

Cümle Anlamı (kavramlar)

1 Soru

Cümle Anlamı (karma)

2 Soru

Cümle Yorumu

4 Soru

Paragraf Anlatım Teknikleri

4 Soru

Paragrafta Yapı

3 Soru

Paragrafta Konu-Ana Düşünce

5 Soru

Paragrafta Yardımcı Düşünce

8 Soru

Karma Dil Bilgisi

3 Soru

Dil Bilgisi

2 soru

Anlatım Bozukluğu

1 Soru

Ses Bilgisi

1 Soru

Yazım Kuralları

2 soru

Noktalama İşaretleri

1 Soru

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Matematik Soruları

 1. Problem soruları özgün olduğundan zaman alıcıydı.
 2. Sınav, 2012 ye göre daha zor olmasına karşın, 2011 ile aynı zorluktaydı.
 3. Soruların %30u kolay, %30u normal,%30u normal üstü ve %10u zor idi.
 4. Normal üstü soruların çokluğu öğrencileri süre yönüyle zorladı.
 5. Müfredat dışı soru yoktu.
 6. Gelen 32 cebir sorusunun konulara göre dağılımı

MATEMATİK : Soruların Konulara Göre Dağılımı

Temel kavramlar

2 soru

Sayı basamakları

2 soru

Bölen sayıları, OBEB OKEK

2 Soru

Ondalıklı sayılar

1 soru

Basit eşitsizlikler

1 soru

Mutlak değer

1 soru

Üslü ifadeler

1 soru

Çarpanlara ayırma

1 soru

Oran orantı

2 soru

Denklem çözme

3 soru

Denklem kurma problemleri

10 soru

Fonksiyonlar

2 soru

İşlem

1 soru

Olasılık

1 soru

Mantık

1 soru

Kombinasyon

1 soru

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Geometri soru yorumları

2013 YGS soruları YGS müfredatına uygun olarak sorulmuştur.

Soru dağılımlarına bakıldığında üçgen sorusu olmadığı, çokgenlerden başladığı görülmektedir. Bu durum, yeterli birikimi olmayan öğrenciler için kötü bir sürpriz oldu.

Soruların zorluk derecesine bakıldığında, sadece katı cisim sorusunun aşırı zor olduğu, diğer soruların klasik ve orta seviyede, yamuk sorusunun çok kolay olduğu görülmektedir.Dengeli bir dağılım olmuş.

Yeni müfredatın öne çıkardığı, vektörlerden ve dönüşümlerden soru gelmedi. Sadece kare sorusu, fraktal şeklinde verilmişti, onun da çözümü için fraktal hakkında bir bilgi sahibi olmaya gerek yoktu.

Önceki yıllarda yapılan sınavlara denk bir sınav olmuştur.

GEOMETRİ : Soruların konulara göre dağılımı

Çokgenler

1 Soru

Dikdörtgen

1 Soru

Kare

1 Soru

Yamuk

1 Soru

Çemberde Uzunluk

1 Soru

Katı cisimler

1 Soru

Analitik Geometri

2 Soru

Toplam

8 Soru

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Fizik Soru Yorumları

2013 YGS’ de Fizikten 14 soru soruldu.Sınavda müfredat dışı soru sorulmadı. Geçen yıl yeni fizik müfredatı ile ilgili soru sorulmamıştı.2013 YGS Fizikte yeni fizik müfredatı ile ilgili 3 soru vardı. Soruların tamamını düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrenciler çözebilirdi. Genel olarak soruların ifadesi açık ve anlaşılırdı.. İş ve enerji sorusunda cisim K noktasında iken enerjisinin hangi düzeye göre alınacağı ifade edilmemişti. Bu iş ve enerji sorusu bazı öğrencileri yanıltmış olabilir. Kırılma sorusunun ifadesi açık değildi.

FİZİK : Soruların konulara göre dağılımı

Fiziğin Doğası

1 soru

Sıvıların kaldırma ilkesi

1 soru

Basınç

1 soru

Isı ve Sıcaklık

2 soru

Doğrusal Hareket

1 soru

Dinamik

1 soru

İş ve Enerji

1 soru

Elektrik

3 soru

Mıknatıslık

1 soru

Optik

1 soru

Ses

1 soru

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Kimya soru yorumları

Sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorulara paralel olarak geldi. Adayların çok zorlanacağı sorular yoktu dolayısıyla adaylar zorlanmamıştır.Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yenilenen müfredat içeriğine ait sorular vardı. Sorular bu yıl yorumdan çok bilgi ağırlıklı geldi.

KİMYA : Soruların konulara göre dağılımı

Madde ve Özellikleri

1 Soru

Maddelerin Ayrıştırılması

0 Soru

Atomun Yapısı

1 Soru

Bağlar

1 Soru

Periyodik Sistem

1 soru

Bileşikler

4 Soru

Kimyasal Değişimler

2 Soru

Hayatımızda Kimya

1 Soru

Kimya Kanunları

0 Soru

Çözünürlük

2 Soru

 

2013 YGS Biyoloji Soru Yorumları

 • Sorular genel olarak beklentilere paralel olmakla birlikte sistemler olarak adlandırılan ve daha çok LYS de sorusu çıkan konular grubundan 2 tane soru gelmesi temayüllerin dışında bir durum. Çünkü sistemlerdengenellikle1 soru geliyordu.
 • Soruların büyük bir kısmı doğrudan, temel biyoloji bilgileriyle yorum yapmadan çözülebilecek nitelikte bilgi soruları.
 • Sorular ilköğretim 6.7 ve 8 ile ortaöğretim 9. sınıftan geldi. Sözel ve meslek lisesi öğrencileri için kalıtım sorusu seçici bir soru.
 • Endemik türlerle ilgili soruda da bir miktar ayrıntı var.
 • Sayısal öğrencileri için seçici soru sayılabilecek bir tane soru bulunmakta olup, soruların %50'si normal % 40'ı ise kolay sayılabilecek kategoride.
 • Bazı sorular ise geçmiş yıllarda sorulmuş soruların tekrarı niteliğinde.

BİYOLOJİ : Soruların konulara göre dağılımı

Ekoloji

2 soru

Endokrin sitem

1 soru

Bitki fizyolojisi

1 soru

Hücre bölünmeleri

1 soru

Hücre

2 soru

Bakteri

2 soru

Canlıların temel bil.

1 soru

Duyu organları

1 soru

Kalıtım

1 soru

Metabolizma

1 soru

 

2013 YGS Tarih Soru Yorumları

2013 YGS Tarih soruları geçen seneki YGS’de olduğu gibi yorum gerektiren öncüllü soru sayısı azaltılarak hazırlanmış. 15 Tarih sorusundan sadece 1 tanesi öncüllü hazırlandığı için bu durum 2013 YGS Tarih soruların doğru yapılma oranını muhtemelen artıracaktır. Soruların zorluk derecesi 2012 YGS’de de olduğu gibi nispeten kolaylaştırıldığı gözlenmiştir.

Sınava giren öğrencilerin zorlanacağı iki veya üç soru vardı. Bu sorulardan biri Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin askere alınmasıyla ilgili soru, diğeri İlk Çağ Medeniyetlerinden gelen soru ve bir diğeri de Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımını güçlendiren gelişme sorusuydu.

Olumsuz soru köküne dayalı Tarih soru sayısı 2013 YGS’de artmıştır. 15 Tarih sorusundan 7 tanesi olumsuz soru köküne dayalı sorulmuştur.2012 YGS de artırılan tek cümlelik soru sayısı yine bu sene de 4 tane gelmiştir.

 

TARİH : Soruların Konulara Göre Dağılımı

İlk Çağ Medeniyetleri

1 soru

İslam Öncesi Türk Tarihi

1 soru

İslam Tarihi

1 soru

Türkiye Selçuklu Devleti

1 Soru

Yakın Çağ’da Avrupa

1 soru

Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453)

1 Soru

En Uzun Yüzyıl (1800-1909)

1 soru

20. yüzyılda Osmanlı Devleti

1 soru

Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi

2 soru

Kurtuluş savaşı

1 soru

İnkılaplar

1 soru

Atatürk İlkeleri

1 soru

Türkiye’nin Dış Politikası

1 soru

Jeopolitik Konum

1 soru

     

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Coğrafya Soru Yorumları

 1. Coğrafya soruları 9-10. Sınıf müfredatına uygundu.
 2. Sorular2012 YGS sorularına göre daha kolaydı.
 3. Güncel soru olarak UNESCO’nun 2013 yılını Piri Reis’i Anma Yılı ilan etmesi olayı belirtilerek harita-ölçek ilişkisi soruldu.
 4. Coğrafi konum, Dünya’nın Şekli ve Hareketleri konularından soru gelmedi.
 5. Tablo ve grafik yorumlamaile ilgili soru yoktu.
 6. Önceki yıllarda sordukları soruların çok benzerleri vardı. Örneğin; horizonlaşmamış toprak, kesir ölçek kullanmanın avantajı gibi vurguladıkları konular bu yıl da soruldu.
 7. 26. soru tartışmaya açık bir soru. Çünkü seçeneklerde verilenlerin hepsi 50 yıllık sürede gerçekleşebilecek değişimlerdir.
 8. Coğrafya sorularının en dikkat çekici yanı; soru sayısının 12’ ye düşmesine bağlı olarak birden fazla konunun birbiriyle ilişkilendirilerek sorulmasıydı. Böylece az soruyla çok konu taranmış oldu. Örneğin;
 • Ortak Payda: Bölge konusu İklim Tipleri konusuyla,
 • Çevre ve İnsan konusu Harita konusuyla,
 • Toprak Tipleri konusu İzohips konusuyla
 • Coğrafya’nınBölümleri konusu Ekonomik Faaliyetler konusuyla ilişkilendirilerek soruldu.

COĞRAFYA : Soruların Konulara Göre Dağılımı

Coğrafya’nın Bölümleri

1 soru

Harita Bilgisi

1 soru

Rüzgarlar

1 soru

Türkiye’nin İklimi

1 soru

İç Kuvvetler

1 soru

Toprak Tipleri

1 soru

Dış Kuvvetler

1 soru

Doğal Afetler

1 soru

Nüfus

1 soru

Ortak payda: Bölge

1 soru

Ulaşım Yolları

1 soru

Çevre ve İnsan

1 soru

YGS Puan Hesaplama Motoru 2013 | ÖSYM 2013 tıkla puanını hesapla

2013 YGS Felsefe Soru Yorumları:

Felsefe soruları kavrama ve yorum becerisi gerektiren sorulardı. Ancak öğrencilerin felsefi terminolojiye ve felsefi düşünüş yapısına sahip olmasını gerektiriyordu. Müfredat dışı bir soru yoktu. Bazı soruları ÖSYM tarafından daha önce sorulan soruların oldukça benzeriydi. Önceki yıllara göre “olumsuz köklü sorular” daha çoktu.

FELSEFE : Soruların konulara göre dağılımı

 

Ortak

Seçmeli

Felsefenin alanı

2 soru

1 soru

Bilgi felsefesi

1 soru

1 soru

Bilim felsefesi

1 soru

1 soru

Varlık felsefesi

1 soru

-

Ahlak felsefesi

1 soru

1 soru

Siyaset felsefesi

1 soru

-

Sanat felsefesi

1 soru

-

Din felsefesi

-

1 soru

2013 YGS Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Soru Yorumları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorulardan üçü Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlaşılması ve kavranmasına dayalı idi. Bir soru; Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ortak noktasından hareketle sorulmuştur. Bir soru da kültürümüzdeki Alevilik Bektaşilik yorumuyla ilgili idi. Sorular ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya paralel olarak detaylı din bilgisi gerektirmeyen, herkesin anlayıp yapabileceği nitelikteydi. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının mantığı ve biçimi felsefe sorularını andırıyordu.

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.