6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı (2023-2024)

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve Müfredatı (2023-2024)
6. Sınıf Fen Bilimleri müfredatında, Güneş Sistemi ve Tutulmalar, Vücudumuzdaki Sistemler, Kuvvet ve Hareket, Madde ve Isı, Ses ve Özellikleri, Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı ve Elektriğin İletimi konuları anlatılacak.

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları ve ünitelere göre dağılımları, MEB’in güncellediği yeni müfredat doğrultusunda aşağıda verilmiştir.6. sınıf Fen Bilimleri dersi 7 üniteden oluşmaktadır.

6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

GÜNEŞ SİSTEMİ VE TUTULMALAR

 • Güneş Sistemi
 • Gezegenlerimizi Tanıyalım
 • Meteor ve Gök Taşı
 • Güneş ve Ay Tutulmaları
 • Güneş Tutulması
 • Ay Tutulması

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER

 • Destek ve Hareket Sistemi
 • İskelet Sistemi
 • Kemik ve Kemik Çeşitleri
 • Kıkırdak
 • Eklem ve Eklem Çeşitleri
 • Kaslar ve Kas Çeşitleri
 • Sindirim Sistemi
 • Fiziksel (Mekanik) ve Kimyasal Sindirim
 • Sindirim Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Besinlerin Emilim Olayı
 • Sindirime Yardımcı Organlar
 • Dolaşım Sistemi
 • Dolaşım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Kalbin Yapısı ve Görevleri
 • Kan Damarları
 • Kan
 • Kan Dolaşımı
 • Kan Grupları ve Kan Alışverişi
 • Solunum Sistemi
 • Solunum Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar
 • Boşaltım Sistemi
 • Boşaltım Sistemini Oluşturan Yapı ve Organlar

KUVVET VE HAREKET

 • Bileşke Kuvvet
 • Kuvvetin Özellikleri
 • Bileşke (Net) Kuvvet
 • Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler
 • Sabit Süratli Hareket
 • Yol-Zaman, Sürat-Zaman Grafiklerinin Çizimi

MADDE VE ISI

 • Maddenin Tanecikli Yapısı
 • Katı Maddeler
 • Sıvı Maddeler
 • Gaz Maddeler

6. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

MADDE VE ISI

 • Hâl Değişimleri ve Tanecikler
 • Katı Hâlden Sıvı Hâle Geçme
 • Sıvı Hâlden Katı Hâle Geçme
 • Sıvı Hâlden Gaz Hâle Geçme
 • Gaz Hâlden Sıvı Hâle Geçme
 • Yoğunluk
 • Birbiri İçinde Çözünmeyen ve Yoğunlukları Farklı Olan Sıvılar
 • Buz ve Suyun Yoğunluk Farkının Canlılar İçin Önemi
 • Isı ve Madde
 • Isı İletkenliği
 • Isı Yalıtkanlığı
 • Isı Yalıtımı
 • Binalarda Isı Yalıtımı
 • Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız
 • Yakıtlar
 • Katı Yakıtlar
 • Sıvı Yakıtlar
 • Gaz Yakıtlar
 • Yenilenemez Enerji Kaynakları
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları
 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgâr Enerjisi
 • Enerji Kaynakları, İnsan ve Çevre
 • Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmeleri
 • Soba ve Doğal Gaz Zehirlenmelerine Karşı Alınabilecek Bazı Tedbirler

SES VE ÖZELLİKLERİ

 • Sesin Yayılması
 • Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması
 • Farklı Cisimlerde Üretilen Sesler
 • Sesin Sürati
 • Ses Boşlukta Yayılır mı
 • Işık ve Sesin Sürati
 • Ses Enerjisi
 • Sesin Maddeyle Etkileşimi
 • Sesin Yansıması
 • Sesin Soğurulması
 • Ses Yalıtımı
 • Ses Bilimi (Akustik)

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER VE SAĞLIĞI

 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler
 • Sinir Sistemi
 • Merkezî Sinir Sistemi
 • Çevresel Sinir Sistemi
 • İç Salgı Bezleri
 • İç Salgı Bezlerinin Görevleri
 • Çocukluktan Ergenliğe Geçiş
 • Ergenlik Dönemindeki Bedensel Değişimler
 • Ergen Sağlığı
 • Duyu Organları
 • Duyu Organlarındaki Kusurlar ve Bu Kusurların Giderilmesinde Kullanılan Teknolojiler
 • Sistemlerin Sağlığı
 • Solunum Sistemi Hastalıkları
 • Dolaşım Sistemi Hastalıkları
 • Sindirim Sistemi Hastalıkları
 • Boşaltım Sistemi Hastalıkları
 • Denetleyici ve Düzenleyici Sistem Hastalıkları
 • Duyu Organı Hastalıkları
 • Kanser
 • Alkol ve Sigaranın Zararları
 • İlk Yardım
 • Organ Bağışı

ELEKTRİĞİN İLETİMİ

 • İletken ve Yalıtkan Maddeler
 • Elektrik Çarpmalarından Nasıl Korunuruz
 • Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler
 • Ampul Parlaklığına Etki Eden Faktörler
 • Elektriksel Direnç

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

F.6.1. Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren

Bu ünitede öğrencilerin; Güneş sistemini ve Güneş sisteminde bulunan gök cisimlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımaları, Güneş ve Ay tutulmalarına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

F.6.1.1. Güneş Sistemi Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit
F.6.1.2. Güneş ve Ay Tutulmaları Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Güneş tutulması, Ay tutulması

F.6.2. Vücudumuzdaki Sistemler / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; destek ve hareket, sindirim, dolaşım, solunum ve boşaltım sistemlerine ait yapı ve organlara ilişkin bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.6.2.1. Destek ve Hareket Sistemi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Kıkırdak, kemik ve kemik çeşitleri, eklem ve eklem çeşitleri, kaslar ve kas çeşitleri

F.6.2.2. Sindirim Sistemi Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Sindirim sistemini oluşturan yapı ve organlar, fiziksel (mekanik) ve kimyasal sindirim, enzimler, karaciğer, pankreas, karaciğer ve pankreasın sindirimdeki görevleri

F.6.2.3. Dolaşım Sistemi Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Dolaşım sistemini oluşturan yapı ve organlar, kalbin yapısı ve görevi, kan damarları, büyük ve küçük kan dolaşımı, kan grupları, kan bağışı, dolaşım sistemi

F.6.2.4. Solunum Sistemi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Solunum sistemini oluşturan yapı ve organlar, akciğerler

F.6.2.5. Boşaltım Sistemi Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Boşaltım, böbrekler, deri, akciğer, kalın bağırsak

F.6.3. Kuvvet ve Hareket / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; kuvvetin özelliklerini fark etmeleri, bileşke kuvveti deneyle ve çizimle göstermeleri, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetleri ve bunların cisimlere etkilerini keşfetmeleri; sabit süratli hareket için yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi kavramaları, bu ilişkiyi grafik üzerinde göstermeleri ve grafikleri yorumlamaları amaçlanmaktadır.

F.6.3.1. Bileşke Kuvvet Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Kuvvetin özellikleri (yön, doğrultu, büyüklük), bileşke kuvvet (net kuvvet), aynı doğrultulu ve aynı yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, aynı doğrultulu ve zıt yönlü kuvvetlerde bileşke kuvvet, dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler

F.6.3.2. Sabit Süratli Hareket Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Yol, zaman, sürat ve birimleri, sabit süratli hareketin yol-zaman ve sürat-zaman grafikleri

F.6.4. Madde ve Isı / Madde ve Doğası

Bu ünitede öğrencilerin; maddelerin hareketli taneciklerden oluştuğunu; maddede meydana gelen değişimleri, kütle ve hacmi kullanarak maddenin yoğunluğunu hesaplayıp yoğunluğun canlılar için önemini kavramaları, ısı iletimi ve yalıtımını irdeleyerek ısı yalıtım teknolojisinin aile ve ülke ekonomisine katkısını, yakıt türlerini, ısı amaçlı kullanılan yakıtların çevre üzerindeki etkilerini kavramaları amaçlanmaktadır.

F.6.4.1. Maddenin Tanecikli Yapısı Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Tanecikli yapı, boşluklu yapı, hareketli yapı

F.6.4.2. Yoğunluk Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Yoğunluk, yoğunluk birimi

F.6.4.3. Madde ve Isı Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Isı iletkenliği, ısı yalıtkanlığı, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri

F.6.4.4. Yakıtlar Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Katı yakıtlar, sıvı yakıtlar, gaz yakıtlar, yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları

F.6.5. Ses ve Özellikleri / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; sesin yayıldığı ortamları tahmin etmeleri ve bu tahminleri test etmeleri, farklı cisimlerde üretilen seslerin farklı olduğunu ve aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulduğunu fark etmeleri, sesin sürat ve enerjiye sahip olduğunu kavramaları, sesin maddeyle etkileştiğini, etkileşim sonucunda sesin madde tarafından soğurulduğunu veya yansıtıldığını gözlemlemeleri, akustik kavramını ve mimarideki akustik uygulamalarını kavramaları amaçlanmaktadır.

F.6.5.1. Sesin Yayılması Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Sesin katılarda yayılması, sesin sıvılarda yayılması, sesin gazlarda yayılması

F.6.5.2. Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması Önerilen Süre: 6 ders saati Konu / Kavramlar: Farklı cisimlerde üretilen seslerin farklılığı, aynı sesin farklı ortamlarda farklı duyulması

F.6.5.3. Sesin Sürati Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Sesin sürati, ses enerjisi

F.6.5.4. Sesin Maddeyle Etkileşmesi Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Sesin yansıması, sesin soğurulması, ses yalıtımı, akustik uygulamalar

F.6.6. Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitede öğrencilerin; denetleyici ve düzenleyici sistemler, duyu organları, ilgili yapı ve organları bilmeleri, bunlara ait bilgi ve beceriler kazanmaları, sistemlerin sağlığı ve sistem sağlığını korumak için yapılması gerekenlere yönelik çözümler üretmelerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.6.6.1. Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Önerilen Süre: 11 ders saati Konu / Kavramlar: Sinir sistemi, sinir sisteminin bölümleri, merkezî ve çevresel sinir sistemi, refleks, iç salgı bezleri, iç salgı bezlerinin görevleri, çocukluktan ergenliğe geçiş, ergen sağlığı

F.6.6.2. Duyu Organları Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: Duyu organları, duyu organlarının yapıları, duyu organlarının sağlığı, duyu organları arasındaki ilişki, teknoloji

F.6.6.3. Sistemlerin Sağlığı Önerilen Süre: 3 ders saati Konu / Kavramlar: Cücelik, devlik, diyabet, guatr, duyu organı hastalıkları, kemik kırılmaları, romatizma, ishal, ülser, kanser, sarılık, anemi, zatürre, grip, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, diyaliz, alkol, sigara, organ bağışı, ilk yardım

F.6.7. Elektriğin İletimi / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilerin; elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler, elektrik enerjisinin iletiminin hangi maddelerle sağlanacağı, iletkenlerin özelliklerinin, değişiminin devrede ne gibi etkiler oluşturacağı, iletken ve yalıtkan maddelerin günlük yaşamda hangi amaçlar için kullanıldığı hakkında bilgi ve beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

F.6.7.1. İletken ve Yalıtkan Maddeler Önerilen Süre: 4 ders saati Konu / Kavramlar: İletken maddeler, yalıtkan maddeler, iletken ve yalıtkan maddelerin kullanım alanları

F.6.7.2. Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler Önerilen Süre: 8 ders saati Konu / Kavramlar: Elektriksel direnç, elektriksel direncin bağlı olduğu faktörler (kesit alanı, uzunluk, iletkenin cinsi)

6. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. Tıklayınız

6.-sinif-fen-bilimleri-konulari.jpg

544
632
763
57
54
113
1274
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.