9. Sınıf Ada Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Sayfa 193-196 Cevapları

9. Sınıf Ada Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Sayfa 193-196 Cevapları

9. Sınıf Ada Yayıncılık Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2. Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Sayfa 193, 194, 195, 196 Soruları ve Cevaplarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

2. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

1. Ülkemizde trafik güvenliğini ve düzenini sağlamak için alınan önlemler hangi kanunla belirlenmiştir?

Cevap: Ülkemizde trafik güvenliği ve düzeninin sağlanması için alınan önlemler 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Karayolları Trafik Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

2. Trafikteki sürücülerin dönel kavşakları kullanırken yapmaları gerekenleri sıralayınız.

Dönel kavşaklarda dönüş yapacak sürücüler;
• Dönüş işareti vermek,
• Araçlarının hızını azaltmak,
• Sola döneceklerse orta adaya yakın işaretten kavşağa girmek,
• Ada etrafından dönerken gereksiz şerit değiştirmemek,
• Girecekleri yola yaklaşırken, sağa dönüş işareti verip sağa yaklaşarak dönel kavşaktan çıkmak,
• Gireceği yolun gidiş yönündeki uygun şeride girmek,
• Girdiği yol bölümü çok şeritliyse işaret vermek ve en kısa zamanda trafiği tehlikeye düşürmeden
sağ şeride veya hızının gerektirdiği şeride geçmek zorundadırlar.

Dönel kavşaklarda geriye dönüş yapacaklarsa;
• Sola dönüş kurallarına uymak,
• Ada etrafında dönerken gideceği yola yaklaşıncaya kadar şeridini muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
• Dönüş sırasında yaya ve bisikletliler için yeşil ışık yanarken; yaya ve bisiklet yolundan geçen yoksa veya yayalar uzakta iseler bisikletlilerin ve yayaların ilk geçiş hakkı engellenmemek şartı ile dönüşlerine devam etmek,
• En kısa sürede araçlarının gerektirdiği şeride geçmeye mecburdurlar.

3. Yolcuların toplu taşıma, özel servis gibi taşıtlarda seyahat ederken uyması gereken kuralları belirtiniz.

Cevap: toplu taşıma, özel servis gibi taşıtlarda seyahat süresince kendilerinin, sürücülerin ve diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmalıdırlar. Araçlara binmek için durakta beklemeli, diğer bekleyenlere saygı göstererek düzenli bir şekilde sıraya girmelidirler. Taşıt durmadan taşıta binmeye ve taşıttan inmeye çalışmamalıdırlar. Taşıtlara biniş ve taşıtlardan inişlerde düzenli davranmalı, zaman kaybının ve olası bir trafik kazasının önlenmesine yardımcı olmalıdırlar. Duraklar dışında toplu taşıma aracına binmek ve araçtan inmek konusunda sürücüyü zorlamamalı, yanında fazla yük ve bagaj bulundurmamalı; patlayıcı, yanıcı maddelerle araca binmemelidirler. Yolcular oturarak yolculuk etmeli, taşıttan inecekleri durağa varmadan önce iniş kapısına yönelmeli ve taşıt durakta durduktan sonra inmelidirler. Yolcular, sürücünün dikkatini dağıtacak, araç kullanmasını engelleyecek ya da güçleştirecek, diğer yolcuları rahatsız edecek ve tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. Taşıtların kapı ve pencerelerinden el, kol veya başlarını çıkarmamalıdırlar. Toplu taşıma araçlarında gebe, çocuklu, gazi, yaşlı veya engelli yolculara yer vermeli, iniş ve binişlerinde onlara yardımcı olmalıdırlar. Toplu taşıma araçlarının dış ve iç boyalarına, koltuklarına, camlarına zarar vermemeli ve zarar verenleri kibarca uyarmalıdırlar.

4. Trafik kazasının ne olduğunu ve hangi faktörlerden kaynaklandığını söyleyiniz.

Cevap: Trafik kazası, bir taşıtın kara yolunda hareket hâlindeyken bir veya birden fazla taşıta, yayaya, hayvana ya da herhangi bir nesneye çarpmasıdır. Trafik kazaları yaralanma, ölüm ve maddi zarar gibi sonuçlara yol açar. Kazalar insan ve araç kusurları, yol durumu ile iklim koşulları gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

5. Trafik kazalarının ülke ekonomisine etkilerini açıklayınız.

Cevap: Trafik kazaları toplum hayatı için can ve mal açısından kayba neden olur. Kazalarda insanların hayatını kaybetmesi, yaralanması maddi ve manevi kayıplara yol açar. Yaralanan kişilerin tedavi maliyetleri sonucu ortaya çıkan maddi kayıplar ülke ekonomisine zarar verir. Bunun yanı sıra ölümlerden dolayı yetişmiş insan gücü kaybı olur. Yaralananlar ve kaza sonrasında yaşamını engelli olarak sürdürmek durumunda kalanlar ise üretimde düşüş ve zaman kaybına yol açarak ülke ekonomisine ek yük getirir. Trafik kazaları sonucu kara yolları, yol korkulukları, bordür taşları, köprü gibi yerler; taşıtlar, trafik işaretleri vb. araçlar zarar görür. Bu durum ülke ekonomisine maddi olarak zarar verir. Maddi kayıplar zaman içerisinde yeniden kazanılabilir. Ancak bunlara yapılan harcamalar, toplumun ihtiyacı olan okul, kültür merkezi, spor tesisi, hastane gibi kurumların yenilerinin yapılması ve eksiklerinin tamamlanması için ayrılan ödeneğin kısıtlanmasına neden olur. Bu nedenle trafik kazalarının en aza indirilmesi, ülkedeki ekonomik kayıpları azaltarak üretim ve refah düzeyinin yükselmesine katkı sağlar.

6. Yanda verilen trafik işaret tabelasının anlamını açıklayınız.

Cevap: Bu levha kaygan yol levhasıdır. Bu işaret levhası, yolun yağmur, kar, buz gibi sebeplerle kayganlaştığını bildirir. Sürücüler bu levhayı gördüklerinde hızlarını azaltırlar. Fren pedalına sert ve ani olarak basmazlar. Direksiyonu sert şekilde kırmazlar.

7. İki şerit ve iki yönlü kara yolunda, şerit değiştirmenin yasak olduğu dönemeç, tepe üstü, kavşak, demir yolu geçidi, köprü ve tünel gibi yerlere yaklaşırken kullanılan yol çizgisinin adını söyleyiniz.

Cevap: İki şerit ve iki yönlü kara yolunda kullanılır. Şerit değiştirmenin yasak olduğu dönemeç, tepe üstü, kavşak, demir yolu geçidi, köprü ve tünel gibi yerlerin yaklaşımında devamlı yol çizgisi kullanılır.

8. Çocuk güvenlik koltuklarının ne amaçla kullanıldığını belirtiniz.

Cevap: Çocuk güvenlik koltukları, çocukların ani fren ya da çarpma sonucu aracın içinde savrulmasını veya araçtan fırlamasını engellemek amacıyla kullanılır.

9. Trafiğin düzenlenmesini sağlayan unsurların bir arada olduğu durumlarda taşıt ve hayvan sürücüleri ile yayalar, kara yolunu kullanırken öncelikle hangi işaretlere uymalıdır? Söyleyiniz.

Cevap: Trafiğin düzenlenmesini sağlayan unsurlar bir arada olduğunda taşıt ve hayvan sürücüleri ile yayalar kara yolunu kullanırken öncelikle trafiği düzenleme ve denetleme yetkisi olan üniformalı ve özel işaret taşıyan görevlilerin uyarı ve işaretlerine uymalıdırlar.

10. Trafikte tehlike yaratmamak için sürücülerin araçlarının hızını nelere göre ayarlamaları gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Sürücüler trafikte tehlike yaratmamak için araçlarının hızını; yol özelliklerine, görüş uzaklığına, kullandıkları taşıtın cinsine ve yük durumuna uygun olarak ayarlamalıdırlar. Bunların yanı sıra trafik durumunun gerektirdiği şartlar ile işaret levhalarına da uymak zorundadırlar.

11. Sürücülerin yolcu indirirken ve bindirirken uymaları gereken kuralları sıralayınız.

Cevap: Sürücüler yolcu indirirken ve bindirirken araçlarını, gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmalıdır. Araç kapılarını araç durduktan ve aracın sağını kontrol ettikten sonra açmalıdırlar. Yolcularını aracın sağından indirip bindirmeli, araç kapılarını kapattıktan sonra hareket etmelidirler. Yolcu bindirme ve indirme işlemini sadece kendilerine ayrılan duraklarda yapmalıdırlar.

12. Görüş mesafesinin azaldığı zamanlarda yayaların sürücüler tarafından kolay görülmelerini sağlamak için almaları gereken önlemleri sıralayınız.

Cevap: Yayalar görüşün yetersiz olduğu durumlarda ve gece saatlerinde sürücüler tarafından kolay görülmelerini sağlamak için açık renk giysiler giyinmelidirler. Üzerlerinde yansıtıcı aksesuarlar bulundurmalı, fener kullanmalıdırlar. Her iki tarafında banket bulunan ve kullanılabilir durumda olan yollarda kendi gidiş yönüne göre sol bankette yürümelidirler. Her iki tarafında yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü yollarda gidişlerine göre taşıt yolunun sol kenarında yürümelidirler.

13. Trafik eğitimi nedir? Söyleyiniz.

Cevap: Trafik eğitimi, trafikte yer alan insan unsurunun eğitim kurumlarında veya eğitim kurumları dışında trafik ve trafik kazaları konusunda bilinçlendirilmesi, onlara bilgi ve beceri kazandırılmasıdır.

14. D ve F sınıfı sürücü belgesi olanlar hangi araçları kullanabilirler?

Cevap: E sınıfı sürücü belgesi olanlar minibüs ve otobüs, F sınıfı sürücü belgesi olanlar ise traktör kullanabilirler.

15. Zorunlu mali sorumluluk sigortasının yapılma amacının ne olduğunu açıklayınız.

Cevap: Zorunlu mali sorumluluk sigortası, araçların karıştıkları kazalarda karşı tarafa verilen zararın, aracın kusuruna bağlı olarak belirli bir oranda karşılanması için yaptırılır. Ancak sigortanın yapıldığı aracın zararını karşılamaz.

16. Trafikte öfke kontrolünün sağlanması için yapılması gerekenleri söyleyiniz

Cevap: Trafikte güven ve huzurun sağlanması için öfkenin kontrol edilmesi gerekir. Trafik ortamının güvenli ve düzenli olması için empati sergilenmeli ve öfke kontrolü sağlanmalıdır. Öfkeyi kontrol etmede kişi, kendine “Ben olsaydım bu durumda ne yapardım?” sorusunu sorarak karşısındakini anlamaya çalışmalıdır. Kaba sözler söylemekten kaçınmalıdır. Öfkelenmesine neden olan kişiye el, kol hareketleri ve mimiklerle müdahale etmemelidir. Çünkü beden dilinin ve konuşma üslubunun olumsuz yönde kullanılması trafik ortamında huzursuzluk yaratır. Beden dili kullanırken kaba davranışlarda bulunulmamalı ve konuşma sırasında bağırma, hakaret etme gibi hatalı tutumlardan kaçınılmalıdır. Trafiği denetleme ve düzenlemeyle görevli kişilere saygılı, ölçülü ve kibar davranılmalı, dürüst olunmalıdır.

B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangileri sürücülerden kaynaklanan kaza nedenlerinden değildir?
I. Aşırı hız yapma, hatalı şerit değiştirme, uykusuz ve yorgun olma
il. Yol yüzeyindeki bozukluklar, keskin dönemeçler
III. Sinyal vermeden ani durma ve kalkma, yakın takip, geçiş üstünlüğüne uymama
IV. Yaya kaldırımı, alt ve üst geçitleri kullanmama
A) MI B) l-IV C) l-lll D) ll-IV E) l-lll

CevapD

2. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarından sonra yaşanabilen psikolojik sorunlardandır?
A) Bel ve kas ağrıları
B) Sindirim sorunları ve öz güven kaybı
C) Engellilik ve trafiğe çıkmada güçlük çekme
D) İştahsızlık ve uykusuzluk
E) Asabiyet ve hınç alma duygusu

CevapE

3. Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi ana yol-tali yol kavşağını belirtir?

CevapA

4. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemerinin işlevini tam olarak yerine getirebilmesi için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir?
A) Emniyet kemeri onu kullanan kişinin boyuna ve kilosuna uygun şekilde bağlanmalıdır.
B) Gidilecek mesafe ne kadar olursa olsun, ön koltuklardaki tüm yolcular mutlaka emniyet kemeri takmalıdır.
C) Kemerin alt şeridi kalçaların hizasından, çapraz olan şerit omzun üzerinden ve göğüs ortasından geçirilmelidir.
D) Emniyet kemerinin şeritleri gergin olmalı, vücudu sarmalıdır.
E) Kemeri bağlarken kişinin üzerinde palto, manto vb. kalın giysiler olmamalıdır.

CevapB

5. Aşağıdakilerden hangisi sola dönecek sürücülerin uyması gereken kurallardandır?
A) Dönüş işareti vermek, önden gelen araçları aynadan kontrol etmek, sağ şeride veya işaretle dönüş izni verilen şeritlere girmek
B) Hızını artırmak
C) Dar bir kavisle dönmek
D) Geniş kavisle dönüş yapmak
E) Dönüş öncesinde tek yönlü yolda en sağ şeride, iki yönlü ve iki şeritli yolda ise sol şeridin sağına yanaşmak

CevapD

6. “C” sınıfı sürücü belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangi sınıftaki araçları kullanabilir?
A) A1, Cf B) A2 ve F C) F, G D) M, B, B1, C1, F E) D ve F

CevapD

7. Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesi almak için gerekli koşullardan değildir?
A) Sürücülük kursuna kaîıimak ve buna dair yapılan sınavlarda başarılı olarak sertifika almak
B) İlkokul mezunu olmak
C) B ve G sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 17 yaşı bitirmiş olmak
D) C ve E sınıfı sürücü belgesi alacaklar için 21 yaşını bitirmiş olmak
E) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun’un Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yer alan madde ve fıkralarındaki suçlardan hüküm giymiş olmamak

CevapC

8. Aşağıdaki değerlerden hangisini benimseyen sürücü trafikte karşısındaki kişiyi düşünerek onun iyiliği için fedakârlık yapar?
A) Diğerkâmlık B) Nezaketsizlik C) Hoşgörüsüzlük D) Sabırlı olmak E) Sorumluluk

CevapA

9. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sergilenmesi gereken tutum ve davranışlardan değildir?
A) Saygılı olmak B} Sorumlu olmak C) Uyumlu olmak D) Sabırsız olmak E) Fedakâr olmak

CevapD

10. Karayollarında uyulması gereken hız sınırları aşağıdaki kurumlardan hangisinin görev ve yetkileri içerisindedir?
A) Kara Yolları Genel Müdürlüğü B) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
C) T.C. İç İşleri Bakanlığı D) T.C. Maliye Bakanlığı E) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

CevapC

C. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başlarına “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.

(D) 1. Trafik kazalarına neden olan araç kusurlarından biri de periyodik muayene ile bakımlarının zamanında ve yetkili servislere yaptırılmamasıdır.
(Y) 2. Trafikte kullanılan ışıklı ve sesli işaretler, sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş, üzerindeki sembol, renk ve yazı ile Özel bir talimatın aktarılmasını sağlayan tertibattır.
(Y) 3. Trafik işaret levhalarının üçgen olanları yol ve trafik hakkında düzenleyici, daire ve kare olanları tehlike uyarısı bildirme, dikdörtgen şeklindekiler ise bilgilendirme amaçlıdır.

(D) 4. Saatte 100 km hızla giden bir otomobilin, önündeki araçla arasındaki takip mesafesi en az 50 m olmalıdır,
(D) 5, Sürücüler ilk geçiş hakkını geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara vermek zorundadırlar.
(D) 6. Araç sahipleri kasko sigortası ile kendi araçlarım; kaza, çalınma, te ör saldırıları, doğai afetler gibi durumlarda oluşabilecek zararları karşılayabilmek amacıyla güvence altına alır.
(D) 7. Sürücüler uzun süre araç kullandıklarında her 100 km veya 1,5-2 saatte bir 10-15 dakika dinlenerek dikkatini toplamalıdır.
(Y) 8. Bölünmüş yollarda minibüsler için hız sınırı 95 km/sa.’iir.
(D) 9. Uyuşturucu madde ve alkol kullanımı sürücülerin trafik kazası yapma riskini artırm
(Y) 10. Topiu taşıma araçlarında 2407 saydı Yasa gereğince tütün mamulleri ve elektronik sigara içmek yasaktır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınrz.

1. Şerit kullanılırken yolun gidişe ayrılan kısmının en sol şeridini sürekli işgal etmemek gerekir.
2. Bakımı yapılmamış araçlar diğerlerine göre daha fazla yakıt tüketir.
3. Kazalara neden olan insan faktörü trafikte sürücü, yaya ve yolcudan oluşur.
4. Kara yolunu kullananları tehlike durumuna karşı uyarmak ve bilgilendirmek amacıyla trafik tehlike/uyarı işaretleri kullanılır.
5. Kesik ve devamlı yol çizgisi boyunca araca en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir.
6. Sürücülerin, önlerindeki bir aracı geçmeleri görüşün yetersiz olduğu tepe üstler; ve dönemeçlerde yasaktır.
7. Geçiş üstünlüğüne sahip araçların görev dışında geçiş üstünlüğü işaret ve hakkını kullanmalar; yasaktır.
8. Görüşü kolaylaştırmak için karlı, yağmurlu günlerde araç camlarının içi ve dışı temiz olmalıdır.
9. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirlenmiş olan şadlar ve esaslara göre sürücü belgesi sınıfında uyarı taşıtları sürmeyi öğrenmek isteyen sürücü adaylarına K sınıfı sürücü aday belgesi verilir.
10. Yolun devamının rahatça görülebildiği yerlere kesik yol çizgisi çizilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.