Ahşap doğramacı ve kaplamacı ne iş yapar

Ahşap doğramacı ve kaplamacı ne iş yapar
Ahşap malzeme ve kaplama kullanarak bina ve inşaatların iç ve dış aksamlarını ahşap malzemeler ile kaplayan; sahne ve stüdyoların, ağaç kısımlarını yapan ve yerine takan, ahşap malzemeyi tanıyan, kesim listesini çıkarabilen kişidir.

AHŞAP DOĞRAMACI VE KAPLAMACI

A- GÖREVLER

- Ahşap doğramacılığı ve kaplamacılığı yapar.
- Ahşap kapı ve montajı yapar.
- Ahşap pencere ve montajı yapar.
- Ahşap merdiven yapar.
- Ahşap bölme duvar yapar.
- Ahşap kepenk-panjur ve montajlarını yapar.
- Ahşap sineklik yapar.
- Ahşap separatör yapar.
- Ahşap parke yapar.
- Ahşap lambri yapar.
- Ahşap tavan kaplama yapar.
- Ahşap eşyalar yapar.
- Mutfak dolapları ve montajını yapar.
- Yer döşeme (parke, laminant vb) montajı/kaplanması yapar.
- Doğrama imalatı yapar. (Kör kasa, kapı kasaları pencere kasaları, pervazlar, camekânlar, pergule, kapı kanatları, pencere kanatları, panjur kanatları, ahşap kepenkler)
- Doğrama montajı yapar.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

- Ahşap kesme ve doğrama makinesi, gönye ve metal kesme makinesi, kaplama pres makinesi, testere makineleri (şerit, tepsi), doğrama tezgahı, planya, kalınlık makinesi, delik makinesi, ağaç torna makinesi, şerit
bileme makinesi, planya bıçağı bileme makinesi, şerit kaynak makinesi gibi tezgah ve makineler,
- Kereste, doğramacılıkta kullanılan yarı mamul ve hazır malzemeler, 
- Çeşitli rendeler, kalem, çizecek, çeşitli gönyeler, kerpeten, tornavida, eğe ve törpüler, çekiçler, metre, biz, takım dolabı, matkap; matkap kolu ve uçları, tokmak, keser, çivi gibi alet ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Ahşap Doğramacı ve Kaplamacısı olmak isteyenler;
- El beceri olan,
- El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen
- Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
- Bilgisayar kullanabilen,
- Yaratıcı ve estetik duyguya sahip,
- Dikkatini uzun süre toplayabilen,
- Dikkatli ve tedbirli,
- Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
- Sabırlı, işbirliğine açık,
- Teknolojik gelişmelere açık kimseler olmalıdır.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Mobilya ve ağaç doğrama atölyelerinde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila kokuları ile yüklüdür. Ancak yenilenen otomasyon makineleri sayesinde toz ve talaş en az seviyededir. Çalışırken ağır eşya kaldırmak gerekebilir. Malzeme ile çalışır ve genellikle beden gücünü kullanırlar. Çalışma ortamında; müşterilerle, mühendislerle, meslektaşlarıyla, kaynakçılarla, işyerinde çalışan diğer personelle iletişimde bulunur.

D- MESLEK EĞİTİMİ MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin “İnşaat Teknolojisi” alanı “Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı” dalında, kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.
Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumların aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,
- En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,
- Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak, - 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
- Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 3 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1,5 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.
Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:
Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.
Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile
ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” verilir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Meslek elemanları mobilya ve dekorasyon ile ağaç mamuller işleme fabrikalarında çalışabilirler. Meslekte, genelde iş bulma olanağı yüksektir. İnşaat doğramacılığı alanında alüminyum ve plastik doğramacılığın artış göstermesi, iş kapasitesinin biraz azalmasına sebep olmakla birlikte, yine de, ahşap doğramacılığı alanında iş bulma olanakları bulunmaktadır. Özellikle, ahşap dekorasyon alanında uzmanlaşarak çalışan kişilerin ücretleri daha yüksek olabilmektedir. İş bulma olanakları bakımından, bu alanda gelişmeler görülmektedir. Girişimcilik özelliği olan kişiler, kendi işyerlerini kurarak, kendi adlarına da çalışma olanağı bulabilirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ EĞİTİM SÜRESİNCE

- 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden aşağı olmamak üzere ücret verilir. 
- Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
- Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.
EĞİTİM SONRASI
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret başlangıçta asgari ücret kadardır. İşverenle işçinin pazarlığına bağlı olarak ücret belirlenmektedir.
Ayrıca, meslekte kendi işini kurup çalışanların ücretleri daha yüksek olabilmektedir.

G- MESLEKTE İLERLEME MESLEKI EĞITIMDE İLERLEME

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine
devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici"
belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
BENZER MESLEKLER
- Ahşap Doğrama İmalatı Teknisyeni,
- Doğramacı,
-Yapı Yüzey Kaplama Teknisyeni.
 
H- EK BİLGİLER
GÖREV
- İş organizasyonu yapar,
- Çevre koruma önlemleri alır,
- İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
- Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
- Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
I- KAYNAKÇA
- Meslek elemanları,
- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim merkezleri,
- Esnaf ve Sanatkarlar Odası,
- MEGEP modülleri (http://www.megep.meb.gov.tr/)
- Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar
İ -AYRINTILI BİLGİ İÇİN
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
- Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
- T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/
- Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri
Bu dosya; meslek seçme aşamasında olan gençleri bilgilendirme amaçlı olup, meslek mensupları, işyerleri, mesleğin eğitim yerleri ve meslek odalarından bilgi alınarak oluşturulmuştur.
Not: Bu yazı İşkur Meslekleri Tanıyalım Kılavuzundan alınmıştır.

Kaynak:Eğitim Sistem

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan, isimsiz ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumların her türlü cezai ve hukuki sorumluluğu yazan kişiye aittir. Eğitim Sistem yapılan yorumlardan sorumlu değildir.