Öğretmenin farkındalığı

Öğretmenin farkındalığa sahip olması etkili öğrenme-öğretme için önem arz etmektedir. Aslında, öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği bir ölçüde eğitim konusunda öğretmenin farkındalık düzeyine bağlıdır.
 
Çünkü, öğretmenin farkındalığı öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve bilişsel alanlarını doğrudan etkiliyor.
 
Bu nedenle, öğrencilerin temel güdülerini tanımak zorundadır. Öğrencileri harekete geçiren güçlerin bilinmesi, öğretmen tarafından öğretme-öğrenme sürecinin amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlayacaktır.
 
Yine, öğretmenin öğrencinin başarısı ve başarısızlığı üzerinde etki eden faktörleri bilmesi gerekir. Bu nedenle, öğretmen öğrencinin ailesinin sosyo ekonomik koşulları ve çevresel koşullarını bilmek zorundadır.
 
Diğer taraftan, öğretmen en uygun öğretim yöntemi konusunda bilgi sahibi olmak zorundadır. Gerektiğinde, öğretim yöntemlerini öğrencinin yeterlilik ve konu alanına göre değiştirmek durumundadır. Bununla beraber, öğretmen rolünün öneminin öğretmen başarısı üzerinde etkisini bilmek zorundadır.
 
Öğretmen, ayrıca eğitimin işlevlerinin yerine getirilmesinin ülke açısından önemi konusunda öğrenciyi aydınlatmalıdır. Yine, öğretmen, öğrencinin gelişim özelliklerini bilmek zorundadır.

Önceki ve Sonraki Yazılar