Genel Kültür

Bu soru için verilecek cevaplar aslında yine kültürlere göre farklılık içermektedir. Genel bilgi olarak da adlandırılabilecek olan bu oluşum, kimi zaman farklı toplumlara ait olan bilgilerin hâkim olunması, kimi zaman yaşadıkları toplumun güncel ve hali hazırda konu olarak işlenen durumların bilinmesi gibi oluşumları da içermektedir.

Kimi zaman iş alımları için yapılan yazılı sınavlarda bile genel kültür soruları kısımlarını ele alırsak, Bu durumda genel kültürün anlayışı, genel kültürün işleyişi konusunda da bir hakimiyet sağlayabiliriz. Genel kültür, çoğunlukla toplumlarda öne çıkmış olan ve tarihsel bir akışa da yön vermiş olayların bilinmesi olarak adlandırılabilir. Mesela sorulan genel kültür sorularında Roma rakamı beş nasıldır, sorusuna rastlayabilmeni mümkündür. Aslında kendi toplumumuzdan olmayan farklı toplumun bir kültür gelişimi olan bu alan hâkimiyet sağlamak da genel kültürün geniş bir açısını bizlere verebilmektedir.