Öğrencinin kendisi olması

Öğrencinin kendisini araması demek, yeteneklerini, ilgilerini, beklentilerini duygularını ve biliş durumunu araması demektir.
 
Öğrenci, başarılı olmak için yeteneklerinin neler olduğuna ilişkin bir arayış içinde olması gerekir. Yeteneklerinin ne olduğuna ilişkin algıya sahip öğrenci değerlendirme yapabilir.
 
Öğrencilerin duyguları önem taşıyor. Empati bilindiği üzere duygusal bir öğedir. Bilinçli öğrenci bu duygu öğesinin varlığını ve uygulaması önem taşıyor.
 
Diğer taraftan, olay ve olgulara karşı tutumunu belirlemesi öğrencinin kendisi olması için önem taşıyor. Çünkü, olay ve olgulara karşı ilgi, öğrencinin yaşamında hoşnut olmayı beraberinde getirebilir.
 
Bağlılık, duygusal öğeler içinde önem yer tutuyor. Çünkü, bağlılık duygusu öğrencide kimlik duygusunun gelişimini sağlıyor.
 
Diğer taraftan öğrencinin kendisi olması, yine kendisiyle ve çevresiyle barışık olmasına bağlıdır.
 
Yine, öğrencinin kendisi olması, karar verme, problem çözme, yeteneklerinin gelişmesine bağlıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar