Toplumsal Bezdiri veya Mobbing

Mobbing kelimesinin günlük yaşamdaki anlamı “işyerinde psikolojik taciz,psikolojik şiddet,
baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermektir.” Türk Dil Kurumu mobbing kavramının karşılığını “BEZDİRİ” kelimesi ile belirlemiş ve bezdiriyi “iş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar icinde belirli bir kişiyi hedef alıp, calışmalarını sistemli bir bicimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak tanımlamıştır.

MOBBİNGE MARUZ KALAN BİR TOPLUM
Mobbingin uygulandığı alan her ne kadar işyeri ile sınırlı olarak kabul edilse de şu günlerde toplumun hemen her tabakasındaki insanlar dehşetli bir mobbinge maruz kalmıştır.Toplum adeta bir işyerine çevrilmiş,insanlar sanki bir holdingin çalışanları mesabesinde yaşamını sürdürüyor.Bu holding patronun her işi yakından takip ettiği ve her sürece müdahil olduğu kurumsallıktan uzak bir holding..
Bu işyerinde, yaş, ırk, cinsiyet gibi herhangi bir ayrımcılık olmadan, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herkese yönelik duygusal saldırganlık yoluyla mobbing yapılmaktadır.

MOBBİNG KİMLERE YAPILIR?
Yine araştırmalara göre, mobbinge maruz kalan kişilerin calışma hayatlarında zeka, dürüstlük, yaratıcılık, başarı gibi bir çok olumlu özellik gösteren duygusal zekası yüksek kişilerdir.

HANGİ SEKTÖRLERDE YAYGIN?
Mobbingin yeri, zamanı, iş kolu ayrımı yok. Çoğunlukla hizmet sektöründeki alanlarda faaliyet gösteren iş kollarında yaygın. Kamuda çalışanlar üzerinde mobbing daha fazla.Tenzil-i rütbe,küçük düşürme,sözünü kesme,kaş göz işareti yapma,hakaret,iğneleme,söylenti yayma,dışlam,fişleme,sürgün,meslek dışı işlerde çalıştırma,ötekileştirme vs..Yasal dayanak olmadığı ve yasalarda tanımlanmadığı icin, ispatı çok kolay olmayan, kişiyi yalnızlaştırmaktadır.

MOBBİNGİ KİM YAPAR?
Mobbingle ilgili yapılan araştırmalara göre genellikle nitelikli kişilere karşı niteliksiz üstlerin uyguladığı kötü,istenmeyen bir davranış olarak karşımıza çıkıyor. Mobbing uygulayanlar ise, aşırı kontrolcü, korkak, işleri icin vaz geçilmez olduğunu düşünen, ayrıcalıklı olmak isteyen ve iktidar aclığı olan kişiler olarak tanımlanmaktadır. Mobbing herkesin başına gelebileceği gibi, pek çok araştırmacı, mobbing mağduru olan kişilerle yaptıkları görüşmelerde, bu kişilerin birtakım benzer özellikler gösterdiklerini ileri sürmüşlerdir.

TEKNOLOJİK MOBBİNG UYGULAMASI
Günümüzde gelişen teknolojinin ürünleri sayesinde de sanal ortamlarda da insanlar birbirini tehdit etme fırsatı yakalamaktadır. Bu durum, “sanal mobbing” olarak ifade edilmektedir. Cep telefonu ile cekilen görüntü ve fotoğrafların internet üzerinden yayımlanması sanal mobbingin tipik örnekleri arasında gösterilmektedir.

PSİKOLOJİK VE EKONOMİK HASAR
Hangi şekilde olursa olsun veya hangi amaca hizmet ederse etsin mobbing, kişiyi psikolojik ve ekonomik hasarlarla dolu bir uçuruma sürüklemekte hatta intiharlara dahi yol acabilmektedir.

MOBBİNGE KARŞI ÖNLEMLER
Hiyerarşik gücün mobbinge yol acacak işlemler tesis etmemesi sağlanmalı,yasaklanmalı
Mobbing eylemi icin caydırıcılığı sağlamak adına disiplin cezası öngörülmeli
Çalışanın mobbingten korunmak yönünde hak talep edebileceği şekilde idareye yükümlülük verilmeli,mobbinge maruz kalanların hakkını aramasının önü açılmalı
Mobbing uygulayan yöneticiler işten el çektirilmeli

Önceki ve Sonraki Yazılar