Hayat Bilgisi

Öğrencilerin doğa, aile, toplumsal yaşayış ile ilgili gündelik olayları gözleyip incelemelerine olanak sağlamak ve onlara gerekli birtakım temel bilgileri, beceri ve anlayışları kazandırmak amacıyla okutulan ders.

Hayat bilgisi, çeşitli ülkelerde ilkokul düzeyinde verilen ders. Almanya'da "Sachunterricht", Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "hayat bilgisi" adıyla verilir. Sosyal bilimler ve doğa bilimleri kökenli içerikler, bu ders çerçevesinde çocuklara öğretilir; bu bağlamda tarih, yurttaşlık, fizik, biyoloji, sağlık gibi alanlardan materyal ders müfredatında yer alır.

İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim.