Dr. Abdulrezzak ÇİL

Dr. Abdulrezzak ÇİL

Farklı Kişilikler ve Liderlik Tarzları

Farklı Kişilikler ve Liderlik Tarzları

Lider, iş verimliliğini artırmak için, takımını motive eden, güç ve bilgiyi bir araya getiren, doğru hedeflere yönelten becerilere ve yetkinliklere sahip olan kişidir. Bu yetkinlikler her insanda doğuştan gelen yetenekler olmamakta ve zamanla gelişmektedir. Bu gelişim ve öğrenim sürecinde bireyler kendilerinden de bir şeyler katmakta ve kendi yöntemlerini oluşturmaktadır. Yani bir noktada kişilikler kendi liderlik tarzlarını oluşturmaktadır. Enneagram yöntemi ile ele alındığında birbirinden farklı 9 liderlik tarzının olduğundan bahsedebiliriz. Reme Danışmanlık Merkezi olarak liderlik tarzları eğitimimizde bu 9 liderlik tarzının genel özelliklerini ve potansiyel tehlikelerini örnekler ile inceliyoruz. Bu eğitimin sonunda başta personel ilişkileri ve verim çalışmaları olmak üzere birçok alanda değişimi sizler de kendi hayatınızda fark edeceksiniz...

Sunumu indirmek için: Farklı Kişilikler ve Liderlik Tarzları

Önceki ve Sonraki Yazılar